Přeskočit na obsah

Kapitoly z kardiologie

Články vydané v titulu

Několik vět ke studii ODYSSEY Outcomes

5. 11. 2018

SOUHRN Inhibitory enzymu proprotein konvertáza subtilisin‑kexin 9 (PCSK9) představují skutečnou revoluci v léčbě hypercholesterolemie, v prevenci…

Krtci v tepnách

5. 11. 2018

Před čtyřiceti lety byla zveřejněna procedura koronární angioplastiky, dnes nejpoužívanější intervenční technika v medicíně. Na jejím zrodu se…

Adherence a léčba hypertenze

5. 11. 2018

SOUHRN Jednou z příčin neuspokojivé kontroly hypertenze je špatná adherence k léčbě. V běžné klinické praxi až 24 % pacientů předepsanou medikaci…

Kombinační léčba HLP/DLP 2018

11. 4. 2018

SOUHRN Kombinační léčba hyperlipoproteinemií a dyslipidemií představuje moderní, účinný, ale bohužel málo používaný terapeutický postup v preventivní…

Erektilní dysfunkce, význam a léčba

11. 4. 2018

SOUHRN Přehledový článek shrnuje současné poznatky o výskytu, významu a možnostech léčby erektilní dysfunkce. Shrnuje obecné vlastnosti…