Přeskočit na obsah

Kapitoly z kardiologie

Články vydané v titulu

Syndemie, nikoli pandemie Covid 19

29. 10. 2020

V poslední době můžeme být svědky měnícího se pohledu na onemocnění SARS‑CoV‑19. Zdá se, že zaměření na příčinu COVID‑19 jako na infekční onemocnění…

Fibrilace síní pro praktické lékaře

29. 10. 2020

Souhrn  Fibrilace síní je nejčastější klinicky významnou poruchou srdečního rytmu v populaci. Je spojena s významnou morbiditou a mortalitou,…

Plicní embolie

29. 10. 2020

Souhrn V roce 2019 byla publikována nová Doporučení Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu plicní embolie (PE). Oproti…

Mechanickou, nebo bio?

4. 5. 2020

Souhrn V kasuistice je popsán případ mladého muže s endokarditidou bikuspidální aortální chlopně. K infekci došlo zřejmě při poklesu imunity při…

Hledání zdravého mikrobiomu

4. 5. 2020

Supplement časopisu Nature z 30. ledna 2020 je věnován problematice střevního mikrobiomu. V sérii článků se různí autoři zamýšlejí nad rolí, kterou…

Kardionefrologie

30. 4. 2020

Souhrn Akutní i chronické onemocnění ledvin bývá doprovázeno postižením srdce a naopak. Porušení funkce obou orgánů má svá specifika v diagnostice i…