Přeskočit na obsah

Medical Tribune

Články vydané v titulu

Co se povedlo v českém zdravotnictví

19. 12. 2020

Každý rok se v Medical Tribune snažíme na konci roku shrnout dobré zprávy ze zdravotnictví. Letos to bylo obtížnější než jindy. Pozornost na sebe…

Zhubnout potřebuje i Ruda Pivrnec

19. 12. 2020

V nakladatelství NOL – nakladatelství odborné literatury s. r. o. v listopadu vyšla publikace Hubneme s Pivrncem. Informace o nadváze a obezitě jsou…

Vánoční velryba na Anatomii

19. 12. 2020

Hezčí vánoční dárek si 1. lékařská fakulta UK a především její anatomické muzeum asi nemohly přát. Po zhruba půlročním úsilí se totiž podařilo…

Co naznačují nové studie?

19. 12. 2020

Novou možnost léčby homozygotní familiární hypercholesterolémie evinacumabem naznačila studie ELIPSE. Na pacienty s relabující roztroušenou sklerózou…

Data, na která se čekalo

19. 12. 2020

V časopise New England Journal od Medicine byl zveřejněn dlouho očekávaný článek, shrnující hlavní data klinické studie třetí fáze hodnotící účinnost…

Poselství Theodosia

14. 12. 2020

Theodosius Dobzhansky (Феодосий Григорьевич Добржанский; 1900–1975), ukrajinsko‑americký vědec, jeden z vlivných evolucionistů minulého století,…

Xarelto v první linii

14. 12. 2020

Od 1. 11. 2020 je v ČR nově pacientům s nevalvulární fibrilací síní hrazen rivaroxoban (Xarelto 15 a 20 mg) v primární i sekundární prevenci cévní…