Přeskočit na obsah

Pediatrie po promoci

Články vydané v titulu

Rotavirové infekce u dětí

21. 12. 2005

Rotaviry jsou jedním z nejvýznamnějších vyvolavatelů těžkých střevních infekcí u dětí do pěti let po celém světě. V rozvojových zemích jsou příčinou…

Kasuistika: Narkolepsie v dětském věku

21. 12. 2005

Narkolepsie je chronické neurologické onemocnění charakterizované především nadměrnou denní spavostí. Nejméně jedna třetina případů začíná v dětství…

Chřipka u dětí

21. 12. 2005

Chřipkové pandemie postihují svět každých 9–40 let a onemocní až 50 % obyvatel, a to dětí i dospělých. V mezipandemickém období jsou téměř každoročně…

Žloutenka u novorozence

21. 12. 2005

Přibližně dva ze tří novorozenců jeví v průběhu prvního týdne života určité známky žloutenky. Naprostá většina z nich zůstane zdravá, ovšem ve…

Novorozenecké infekce

21. 12. 2005

Novorozenecké infekce stále významně ovlivňují novorozeneckou úmrtnost a jejich následky se podílejí i na dlouhodobé morbiditě dětského věku.…

Atopický ekzém u dětí

21. 12. 2005

Článek podává přehled o atopickém ekzému, jeho etiopatogenezi, imunologických zvláštnostech, klinickém obrazu a léčbě na podkladě studií z posledních…

Léčba akutní bilirubinové encefalopatie

21. 12. 2005

Časné známky bilirubinem navozeného neurologického poškození u donošených a téměř donošených novorozenců bývají často nespecifické. Poučený přístup k…