Přeskočit na obsah

Postgraduální nefrologie

Časopis Postgraduální nefrologie začal vycházet v březnu roku 2003 s cílem zprostředkovat zásadní sdělení nejširší odborné nefrologické veřejnosti. Současná zahraniční periodika každý den publikují množství prací z nejrůznějších oborů nefrologie, od experimentálních studií až po kazuistiky. Není v silách klinických, experimentálních, natož praktických nefrologů se v této záplavě literatury kriticky orientovat. Proto začala Česká nefrologická společnost s Českou transplantační společností vydávat časopis Postgraduální nefrologie, který podává přehled nejdůležitějších prací publikovaných v renomovaných zahraničních časopisech, kriticky je komentuje, interpretuje výsledky studií a uvádí do širšího kontextu klinické praxe.
Za 10 let svého vývoje však časopis překročil vymezení referátového výběru z literatury a nejnovější čísla již obsahují i aktuální přehledové články a vlastní kazuistiky.
Od roku 2015 je časopis vydáván ve spolupráci České nefrologické společnosti a Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP.
I když časopis od roku 2013 již nevychází tiskem, na jeho kvalitě to nic nemění, naopak, čtenář má možnost vyhledávat napříč časopisem, odkaz ho zavede do komentované i citované literatury a elektronická verze přináší i další výhody. 

Aktuální číslo: 3/2021
Datum vydání: 14.10.2021
Periodicita: 4× ročně elektronicky
Rozsah: různý
Postgraduální nefrologie