Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 21. duben 2021 | Svátek má Alexandra

INFORMACE
Tribune.cz > Informace o zpracování osobních údajů

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., se sídlem Radlická 37/901, 150 00 Praha 5, IČ: 26158299, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75454 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje:

Zpracovávané údaje vyplývající z obchodního vztahu

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • fakturační adresa
 • telefonní číslo
 • název firmy
 • IČ, DIČ
 • číslo bankovního účtu a kód banky
 • dodací adresa
 • ID platby v případě platby online

Tyto údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Toto umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) až f) Nařízení. E-mailová adresa může být zpracovávána za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení (dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti). Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv odhlásit – zasláním dopisu na adresu Správce či e-mailem.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty do třetích zemí. V případě zapojení třetí osoby je vždy s touto osobou uzavřena „Zpracovatelská smlouva“ zaručující ochranu osobních údajů na úrovni „Správce“.

Osobní údaje mohou být poskytnuty třetí osobě, která zajišťuje dokončení obchodního vztahu:

 • Přepravní společnosti
 • Česká pošta, s.p.
 • Poskytovatelé softwaru a webhostingu
 • Správce webových stránek
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací

Subjekt údajů je poučen a má právo:

 • požadovat informaci o rozsahu zpracovávaných údajů a o jejich správnosti
 • na aktualizaci osobních údajů
 • vyžádat si přístup k těmto údajům
 • požadovat omezení zpracování (odvolat souhlas v plném nebo částečném rozsahu, a to buď e-mailem, nebo písemně na adresu Správce)
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů. Správce jej provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů
 • požadovat ‎výpis zpracovávaný‎ch osobních údajů
 • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení vznést námitku proti zpracování
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky