Přeskočit na obsah

Počet případů karcinomu močového měchýře se zdvojnásobil, pomůže nový projekt

Karcinom močového měchýře je nejčastějším nádorovým onemocněním močového systému. V České republice je šestým nejčastějším nádorem u mužů. Počet pacientů rychle roste a za posledních deset let se zdvojnásobil, uvedl na tiskové konferenci přednosta Onkologické kliniky FN Plzeň, místopředseda České onkologické společnosti ČLS JEP a děkan Lékařské fakulty UK Plzeň prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA.

Loni se v Česku léčilo se zhoubnými nádory 58 841 pacientů, z toho 2 118 pacientů s nádory močového měchýře. Onemocnění postihuje více muže, nejvíce ve věku mezi 65 a 75 lety. V ČR proto vznikl projekt na cílené vzdělávání široké veřejnosti ohledně karcinomu močového měchýře. Veškeré informace k prevenci i terapii tohoto onemocnění shromažďuje nový portál rakovinamocovehomechyre. cz. Na jeho vzniku se podílela celá řada špičkových odborníků ze všech možných odvětví, což umožňuje získat kvalitní informace nejen pacientovi a jeho rodině, ale i lékařům.

Téma karcinomu močového měchýře bylo bohužel řadu let tabu zejména kvůli jednomu z příznaků, kterým je krvácení při močení. Existuje celá řada komplikovaných příčin, které vznikají buď samy o sobě, nebo se střetávají ve vzájemných kombinacích. Ty pak mohou vést ke změnám ve struktuře a stavbě buněk tvořících stěnu močového měchýře. Jejich následkem může být i vznik nádoru.

Podle přednostky Onkologické kliniky FN V Motole a předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA, je Česko špička v onkologické léčbě, ale stejně jako u jiných druhů karcinomů je důležitý včasný záchyt onemocnění. „Péče o onkologické pacienty v ČR je na velmi vysoké úrovni. ČR je jako jediná postkomunistická země v první desítce zemí s kvalitní onkologickou péčí. Patří jí osmé místo hned za Spojenými státy americkými, a to zejména díky péči soustředěné do KOC – komplexních onkologických center po celé ČR,“ doplnila doc. Prausová.

Nekouřit a navštěvovat lékaře

Karcinom močového měchýře patří mezi nádory, u nichž byla pozorována možná příčinná souvislost. Již v roce 1895 byla zjištěna existence průmyslových kancerogenů a později byl prokázán jednoznačný vztah mezi některými aromatickými aminy a vznikem nádoru. Řada dalších studií prokázala souvislost mezi kouřením cigaret a vznikem těchto nádorů. Předpokládá se, že kouření zvyšuje riziko jejich výskytu asi čtyřikrát a u poloviny pacientů se podílí na vzniku. Je tak nejznámějším vyvolávajícím činitelem. U kuřáků je i vyšší riziko agresivnějších forem i horšího průběhu nemoci.

Je jasné, že karcinomu močového měchýře předejít úplně nelze, ale rozhodně je možné riziko vzniku snížit. Ovlivnit nelze genetické vlivy, ale je možné se vyvarovat působení některých nebezpečných látek. Nejspolehlivějším preventivním prvkem je podle lékařů nekouřit. Lidé by neměli podceňovat případný i ojedinělý výskyt krve v moči. Stejně tak i každé další zdravotní obtíže, které by mohly souviset s onemocněním vývodných močových cest, jako bolesti v podbřišku, změna barvy moči, častější, případně bolestivé močení a podobně, by měli konzultovat s lékařem. Lékaři také doporučují důsledně léčit a doléčit infekce či jiná onemocnění močového systému.