Přeskočit na obsah

Rektorkou UK prof. Králíčková z LF Plzeň

Novou rektorkou Univerzity Karlovy byla zvolena dosavadní prorektorka prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. Od akademického senátu získala 55 hlasů od jeho 69 přítomných členů.

Králíčková je absolventkou Lékařské fakulty UK v Plzni, kde v letech 2010 až 2013 byla proděkankou pro rozvoj fakulty. Od roku 2011 vede Ústav histologie a embryologie. Od roku 2014 je na Univerzitě Karlově prorektorkou pro studijní záležitosti. Od roku 2019 je jednou z vůdčích osobností evropské univerzitní aliance 4EU+. Toto uskupení sdružuje Univerzitu Karlovu, pařížskou Sorbonnu, University of Heidelberg, University of Warsaw a později přistoupivší University of Copenhagen a University of Milano. Je také ambasadorkou Fulbrightovy komise.

Ve svém volebním programu při kandidatuře na rektorku prof. Králíčková zdůraznila kromě posílení didaktických dovedností akademiků a hodnocení kvality vzdělávací činnosti také posílení role vedoucích vědeckých osobností, rozvoj zázemí pro vědecké pracovníky i pro doktorandy, ale také podporu well‑being akademické obce i ostatních zaměstnanců univerzity.

„Univerzita je nositelkou hodnot. Budu hájit principy demokratického právního státu a humanismu, posilovat ducha vzájemnosti, solidárnosti, společenství a kolegiality i rozvíjet oblast akademické etiky a integrity, s nulovou tolerancí k jakékoli diskriminaci a plagiátorství. Univerzita musí naplňovat svou historicky danou úlohu a být hybatelem společnosti,“ zmínila ve svém programu budoucí rektorka Králíčková.