Přeskočit na obsah

75 let starý odkaz profesora Charváta se daří rozvíjet

I to jsou charakteristiky, které provázejí III. interní kliniku – kliniku endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze, jež se řadí mezi nejvýznamnějších pracoviště svého druhu v ČR. Právě letos si připomíná 75 let od svého založení v květnových dnech roku 1945, kdy profesor vnitřního lékařství Josef Charvát obsadil se svým týmem lékařů část prostor v josefinském traktu Všeobecné nemocnice na Karlově náměstí.


Od diabetu po Cushingův syndrom

„Charakter a spektrum činností našeho pracoviště jsou výjimečné samy o sobě. V léčebně‑preventivní oblasti klademe důraz na komplexní multioborovou péči. Naši klíčoví lékaři jsou erudovanými obecnými internisty, což je v současné době preference lukrativních specializací stále vzácnější,“ říká prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA, přednosta kliniky. Připomíná, že kromě obecné interny se jeho tým na jedné straně specializuje na léčbu civilizačních nemocí, jako jsou diabetes, obezita, hypertenze či metabolický syndrom, na straně druhé pak na vzácné choroby, např. akromegalii, Cushingův syndrom nebo feochromocytom.

Aktuální výzkum, jehož dlouholetou devízou na III. interní klinice je propojení různých odborností, je zaměřen zejména na problematiku metabolických změn u endokrinních chorob, kardiovaskulární rizika či srdeční komplikace u endokrinních i metabolických onemocnění a poruch, nově je pak rozvíjen třeba kardionefrologický program. „Nezbytnou podmínkou kvality je zapojení kliniky a jejích výzkumných center či skupin do mezinárodních projektů – nejen v oblasti vzácných nemocí, ale i nemocí hromadného výskytu. Díky přeshraniční spolupráci se nám podařilo publikovat řadu prestižních prací. Co bychom ovšem potřebovali zlepšit, je získávání mezinárodních grantů jako zdroje financí a východiska rozvoje dalších odborných partnerství,“ míní prof. Kršek.

Podle něj se ale daří navazovat na odkaz prof. Charváta, který dal III. interně do vínku spojení léčebně‑preventivní péče s vědou a pedagogickou činností. „Jeho následovníkům se tento zcela ojedinělý duch kliniky dařilo nejen zachovat, ale nadále jej rozvíjet,“ domnívá se současný přednosta.


2040: Potřeba obecně interních lůžek se zdvojnásobí

A jakým směrem by se měla „Charvátova klinika“ posouvat dále? „Považuji za důležité pro nemocnici, fakultu i obor samotný, aby III. interna zůstala multioborovým pracovištěm. Odhaduje se totiž, že během následujících dvaceti let se potřeba obecně interních lůžek zdvojnásobí. Při aktuálním rozdrobování vnitřního lékařství na úžeji specializované podobory přitom klesá zájem o obecnou internu, počet obecně interních lůžek i široce vzdělaných lékařů, kteří jsou schopni se starat o komplikované polymorbidní pacienty, jichž neustále přibývá. Tuto tendenci je nutno zastavit a zvrátit, jinak budou nemocnice a naše zdravotnictví čelit závažnému problému,“ říká prof. Kršek, kterého nyní nejvíce trápí finanční ohodnocení hlavně klíčových zaměstnanců kliniky. Nejkvalifikovanější odborníci, kteří se starají o nejsložitější pacienty, navíc učí a školí studenty i lékaře, by podle něj měli patřit k nejlépe oceněným. „Vždyť v řadě vyspělých zemí jsou platy docentů a profesorů lékařských fakult na úrovni ministrů a prezidentů, někde dokonce vyšší. Z tohoto hlediska jsme stále zemí rozvojovou a práce lékařů a učitelů je u nás finančně hluboko podhodnocená až ostudná. Mou ambicí je alespoň částečně to změnit, i když jde o sisyfovskou práci. Nemohu to změnit já, vedení kliniky, nemocnice ani fakulty, ale závisí to především na zevních podmínkách – socioekonomických a politických. Zejména ty druhé jsou dlouhodobě nepříznivé. Systematický a koordinovaný tlak na zlepšení je však nezbytný,“ dodává přednosta.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené