Přeskočit na obsah

AI překonává lidské operátory tísňového volání v identifikaci CMP

D2 iStock-920743046
Ilustrační obrázek. Zdroj: iStock

Tým výzkumníků z Dánska vyvinul nový rámec umělé inteligence (AI), který řeší počet cévních mozkových příhod (CMP), jež lidé zpracovávající tísňová volání nerozpoznají. Tato vývojová platforma AI překonala operátory tísňových volání v rozpoznání CMP pro obě pohlaví a napříč všemi sledovanými věkovými skupinami, což naznačuje její potenciál jako doplňkového nástroje pro včasnou a přesnou identifikaci tohoto onemocnění do budoucna.

Retrospektivní studie, která byla představena na konferenci European Stroke Organisation ESOC 2023, čerpala z dánského registru CMP a datového souboru více než 1,5 milionu hovorů uskutečněných na Kodaňskou pohotovostní lékařskou službu v letech 2015 až 2020, které zahrnovaly více než 7 000 případů souvisejících s cévní mozkovou příhodou. Výzkumníci využili tato data k trénování rámce umělé inteligence, aby nejprve přepsal zvuk hovoru a poté na základě přepsaného textu předpověděl riziko CMP.

Výsledky, které byly vyhodnoceny na hovorech z roku 2021, odhalily, že nástroj umělé inteligence fungoval při identifikaci případů CMP efektivněji než obsluha tísňového volání. AI dosáhla citlivosti volání 63,0 procenta a přesnosti (pozitivní prediktivní hodnota) 24,9 procenta, což vedlo ke skóre F1 35,7. Naproti tomu osoby zpracovávající tísňové volání dosáhly citlivosti 52,7 procenta a přesnosti 17,1 procenta, což vedlo ke skóre F1 25,8.

„Jako jedno z prvních kontaktních míst pro pacienty, kteří hledají lékařskou pomoc, hrají osoby zajišťující tísňové volání zásadní roli při včasném a přesném rozpoznání CMP. Mnoho případů tohoto onemocnění může v této fázi zůstat neodhaleno, což vede ke zpožděním v léčbě, jež mohou mít pro pacienty potenciálně život ohrožující následky,“ uvedl jeden z hlavních autorů studie z Kodaňské univerzitní nemocnice Dr. Jonathan Wenstrup.

V celé Evropě je CMP druhou nejčastější příčinou úmrtí a hlavní příčinou invalidity dospělých, která každoročně postihuje více než 1 milion lidí. Vzhledem k tomu, že populace neustále roste a stárne, počet lidí žijících s CMP se zvyšuje; předpokládá se, že mezi roky 2017 a 2047 v EU vzroste o dalších 27 procent. V mnoha případech lze přitom CMP předejít, a pokud je léčena včas, lze výrazně zlepšit pravděpodobnost pozitivního výsledku. „Zavedením tohoto nového, nákladově efektivního podpůrného nástroje AI můžeme zlepšit identifikaci CMP operátory a zajistit, aby více pacientů dostalo vhodnou a včasnou péči, což v konečném důsledku zlepší výsledky pacientů,“ dodal Dr. Wenstrup.

Jak autoři studie zdůraznili, jako u každého nového nástroje je i zde nezbytný další výzkum a vývoj ke zlepšení přesnosti a rozšíření schopností této nové metody AI. V budoucnu bude zřejmě možné trénovat framework přímo ze zvuku hovoru, obejít krok přepisu a také začlenit zvuk bez slova – jako je nezřetelný hlas. Vzhledem ke slibným výsledkům této studie je však již nyní jasné, že technologie jako tato mají schopnost zcela změnit diagnostiku a péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou.

Doporučené