Přeskočit na obsah

Atestace: o krok blíže dohodě

Ministerstvo zdravotnictví, Česká lékařská komora, děkani lékařských fakult a sdružení Mladí lékaři přistoupili na středeční schůzce na konsenzuální návrh České lékařské společnosti JEP. 

„Většinu postgraduálního vzdělávání budou lékaři absolvovat v menších nemocnicích. Stáže ve fakultních nemocnicích se tím výrazně zkrátí,“ uvedla náměstkyně Markéta Hellerová.  

„Co se týče kmenů, v jednání jsou ještě obory kardiochirurgie a neurochirurgie. V ostatních  otázkách panuje shoda,“ říká MUDr. Švestka a dodává:

„Celý kmen by měl být absolvovatelný na domovském pracovišti daného lékaře, tedy i nemocnicích okresního typu.  Co se týče vlastní specializační přípravy, chceme, aby došlo k revizi náplně vzdělávacích programů. Náplně by neměly být určeny striktně časově, ale zejména konkrétním spektrem a počtem výkonů, které musí lékař v přípravě absolvovat.  Všichni účastníci jednání se shodli na nutnosti revize náplně vzdělávacích programů tak, aby byla náplň racionální a reálně splnitelná. Všichni zúčastnění se zavázali v tomto smyslu účinně apelovat na Akreditační komise, které ze zákona náplně vytvářejí.“  

V otázce financování rezidenčních míst se návrhy ministerstva a Mladých lékařů stále rozcházejí. Středeční schůzka posunula toto téma o malý krok kupředu.

„Cena stáží bude regulována, den bude nejvýše za 350 korun, nyní platí lékaři mnohde výrazně víc,“ říká ministerstvo zdravotnictví.

Mladí lékaři s touto dílčí změnou souhlasí a doufají, že se dotkne už letošních absolventů. “Bylo nám řečeno, že legislativně se tato změna dá ošetřit ve věstníku ministerstva financí. Tento cenový věstník je dle informací ministerstva financí reálné vydat do 3-4 týdnů od data podání žádosti ze strany ministerstva zdravotnictví ,“ poznamenává MUDr. Švestka. To potvrdila také náměstkyně Hellerová: „Požádáme ministerstvo financí, aby v cenovém věstníku zregulovalo cenu na maximálně 350 korun denně.“ 

Ministerstvo zdravotnictví  Mladým lékařům nabídlo také účast v desetičlenných akreditačních komisích, kde mají mít právo účasti a poradní hlas. „Legislativní rámec bohužel nyní neumožňuje změnu ve složení Akreditačních komisí tak, aby kromě akademických pracovníků měli větší vliv i odborníci z praxe – tj. např. primáři okresních nemocnic.

Mladí lékaři právo účasti a poradního hlasu vítají.“ říká Martin Švestka. 

Všechny návrhy na změny předatestačního vzdělávání  jsou však v tuto chvíli pouze ústní. Mladí lékaři tak doufají, že ministerstvo zdravotnictví myslí tyto vstřícné kroky vážně a nejde jen o předvolební tah.

„Nic písemného zatím na stole není, z atmosféry jednání však bylo zřejmé, že ministerstvo si nutnost i naléhavost změn specializační přípravy uvědomuje. Mladí lékaři budou nadále všemi prostředky aktivně usilovat o realizaci výše zmíněných dohod tak, aby se pozitivní změny týkali již letošních absolventů.“ uzavírá MUDr. Švestka. 

(ivb)

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené