Přeskočit na obsah

Bez novely se zdravotnické prostředky prodraží, upozorňuje Svaz zdravotních pojišťoven

Pokud zákonodárci nepřijmou včas novou úpravu stanovování cen a úhrad léků, bude to mít katastrofální důsledky, upozorňuje Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven. „Pojištěnci by museli doplácet na většinu zdravotnických prostředků 25 procent z jejich koncové ceny, což by bylo pro mnoho z nich mimořádně tvrdé. Současně by nemohly zdravotní pojišťovny provádět průzkumy trhu a hledat v jednotlivých skupinách produktů ekonomicky nejméně náročné varianty zdravotnických prostředků. Celý systém by se tak podle všeho prodražil,“ upozornil Friedrich v tiskové zprávě.

Dosavadní systém, kdy o maximálních cenách a o regulovaných úhradách zdravotnických prostředků rozhodovala Všeobecná zdravotní pojišťovna, zrušil Ústavní soud s účinností ke konci letošního roku. Projednávání ministerského návrhu novely v parlamentu začne příští týden, kdy se jím bude zabývat zdravotní výbor sněmovny. Následovat by mělo druhé čtení tisku na plénu sněmovny na její zářijové schůzi. Aby se stihly změny přijmout do konce roku, musel by návrh projít sněmovnou a senátem bez větších zádrhelů.

„Věřím, že zákonodárci novelu do konce roku schválí,“ poznamenal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na Twitteru.

Podle Svazu zdravotních pojišťoven by měli zákonodárci předložený návrh schválit co nejrychleji a s minimálním množstvím úprav. „Nosnou částí celého návrhu je aktualizovaný kategorizační strom, který byl součástí připravované legislativní úpravy v roce 2014. Byli bychom proto neradi, aby dohoda byla ohrožena nějakými dodatečnými zásahy,“ uvádí Friedrich. „Je jasné, že všechny dotčené strany mají své partikulární zájmy. Návrh je však v tomto směru velmi vyvážený a představuje tak celkem křehký kompromis, který by neměl dodatečnými úpravami vychýlen žádným směrem,“ uvádí Friedrich.

Také vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny, na které dosud ležela odpovědnost za příslušný číselník, návrh podporuje. „Tak, jak je návrh předložen ve sněmovně, je uměním možného. Je výsledkem dlouhé práce. Bez něj byli bychom v mnohem svízelnější situaci,“ řekl ředitel VZP Zdeněk Kabátek novinářům po zářijovém jednání správní rady. Toho, že by kvůli novele zdravotnické prostředky podražily, se neobává. „Nemyslím, že zdravotnické prostředky zdraží. Dopad do rozpočtu nebude ani v řádech stovek milionů korun,“ uvedl Kabátek.

Ministr Vojtěch už dlouho varuje, že nepřijetí novely by znamenalo vyšší náklady pro pojišťovny i pacienty a navíc i chaos. „Zdravotní pojišťovny vyčíslily dopad absence pravidel růstem nákladů až dvě miliardy korun ročně. Také by samozřejmě došlo k úplnému chaosu při zařazování nových produktů do úhrad. To skutečně nemůžeme dopustit,“ napsal před časem ministr.

Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven, o návrhu nové regulace úhrad zdravotnických prostředků
Novela přináší mnoho pozitiv především pojištěncům. Nově se bude hradit celá řada dosud nehrazených zdravotnických prostředků - např. senzory pro kontinuální měření cukru v krvi nebo moderní prostředky pro vlhké hojení ran. Některé zdravotnické prostředky, které jsou dnes hrazeny s 25% doplatkem, budou nově hrazeny plně nebo s minimální spoluúčastí. Dochází ke značnému poklesu spoluúčasti u pacientů s poruchou sluchu. U zdravotnických prostředků, kde hrozí riziko velké spoluúčasti, je nastaven ochranný limit doplatku. Nově je také nastaven systém cirkulace zdravotnických prostředků.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené