Přeskočit na obsah

Čeká nás epidemie multirezistentní tuberkulózy?

Podle profesorky Věry Adámkové, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jsou naše devítileté a mladší děti proti tuberkulóze zcela bezbranné. Bohužel, neexistují validní dostupná data, jak zrušení vakcinace ovlivnilo výskyt tohoto onemocnění v české populaci. I když jde stále o nevelká čísla, výskyt tuberkulózy mezi mladými lidmi do dvaceti let stoupl v průběhu roku 2016 oproti roku předchozímu o sto procent. Bohužel ze statistických dat nelze rozklíčovat, jaké národnosti tito nemocní jsou, zda jde o potomky legálních migrantů narozených v ČR, nebo o mladé jedince české národnosti.

Zatím nemusíme být zděšení strmě narůstající incidencí případů tuberkulózy, ale velmi nepříznivý je fakt, že u celých desítek procent nově zjištěných případů jde o původce multirezistentní na známá a používaná antituberkulotika. Přibývá případů otevřené (loni 130 případů) a mimoplicní tuberkulózy.

Alarmujícím je fakt, že v současnosti neexistují validní dostupná epidemiologická data o tom, jaká je struktura nemocných. V současnosti neexistuje depistážní program, který by nemocné cíleně vyhledával, takže vlastně nevíme, kolik lidí s tuberkulózou u nás žije.

Po zadání hesla tuberkulóza na stránkách Státního zdravotního ústavu se objeví statistika koincidence tuberkulózy a HIV z roku 2017 v celoevropském měřítku, nejnovější česká data surveillance tuberkulózy jsou z roku 2010.

To znamená, že nevíme, jaké riziko podstupují naše neočkované děti při cestě městskou hromadnou dopravou nebo při cestování do oblíbených východních destinací. Navíc je těžké i na přání rodičů, kteří by vakcinaci svého dítěte rádi uhradili, najít „okno“ pro vakcinaci proti tuberkulóze v současném očkovacím kalendáři.

Výbor pro zdravotnictví PS PČR proto žádá ministra Vojtěcha, aby požádal zodpovědné instituce o dodání dat incidence a prevalence tuberkulózy v ČR, aby pak ze zjištěného mohla být přijata účinná opatření proti zatím jen hrozící epidemii tuberkulózy v ČR.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené