Přeskočit na obsah

Celoživotní vzdělávání se úspěšně digitalizuje

PC, tablet, lékař
Foto: shutterstock.com

Jednou z důležitých aktivit České lékařské komory je pořádání a akreditace akcí celoživotního vzdělávání lékařů a udílení diplomů celoživotního vzdělávání. Jak zaznělo na XXXVII. sjezdu ČLK, příjmy komory ze vzdělávání rostou a úspěch má elektronizace vzdělávání a vzdělávací portál Vzdelavanilekaru.cz.

Nepříjemnou zprávou je, že jedna z motivací k celoživotnímu vzdělávání, bonifikace z úhradové vyhlášky, klesá. „Velmi mě mrzí, že ministr v úhradové vyhlášce na příští rok snižuje bonifikace za diplom celoživotního vzdělávání. Je vidět, že ministru zdravotnictví nezáleží na tom, aby se lékaři vzdělávali a prohlubovali si kvalifikaci. Je to takový opravdu smutný případ,“ poznamenal prezident ČLK Milan Kubek.

Příjmy ČLK ze vzdělávání v roce 2022 přesáhly 10 milionů korun, a vrátily se tak zhruba na úroveň před covidem, v roce 2019. V roce 2023 jen do konce září přesáhly sedm milionů a celkově tak zřejmě budou vyšší než loni. Obdobný trend je vidět na počtu akreditovaných vzdělávacích akcí.

„Po určitém propadu za covidu se systém vzdělávání vrací na původní hodnoty, věřím, že se bude rozvíjet dál a že počet vzdělávacích akcí i jejich ekonomický přínos pro komoru poroste,“ uvedl Kubek.

Komora má od roku 2023 vzdělávací portál Vzdelavanilekaru.cz, kde má svůj účet už přes 20 000 lékařů. Do konce letošního roku ještě 5 000 dalších přibude, odhaduje vedoucí oddělení vzdělávání ČLK prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.. Portál usnadňuje mimo jiné získání diplomu celoživotního vzdělávání. Pokud pořadatel akce nahraje do systému pre­zen­ční listinu, umožňuje elektronické připsání kreditů celoživotního vzdělávání bez další administrativy. Ovšem 30 procent pořadatelů prezenční listiny do systému nenahrává. Zároveň je na portálu nabídka online kursů.

„Přes portál už jsme vydali 12 500 diplomů celoživotního vzdělávání, naše oddělení vzdělávání vyřídí 3 500 žádostí ročně, okresní sdružení pak kolem 17 000 žádostí o kredity. Průměrná návštěvnost portálu je 7 500 lékařů měsíčně,“ vypočítal ve své zprávě o činnosti profesor Ptáček.

Doporučené