Přeskočit na obsah

Ceny ordinací rostou, můžou za to i řetězce

„Ekonomická situace privátních lékařských praxí se sice mírně, ale plynule zlepšuje, což se promítá i do realizovaných kupních cen. Současné ceny lékařských praxí ovlivňuje také zájem řetězců o získání ordinací praktických lékařů a ambulantních specialistů,“ říká Ing. František Elis, daňový poradce a oceňovatel lékařských praxí.

Jaké faktory zvyšují/snižují kupní cenu lékařské ordinace?

Faktorů ovlivňujících kupní cenu lékařských ordinací je jistě celá řada. Nelze ovšem zapomínat na to, že cena ordinace a hodnota ordinace jsou dvě rozdílné veličiny. Cena je částka, kterou kupující skutečně zaplatí, a hodnotou je to, co za tuto cenu dostane. Kupní cena by měla vycházet z vypracovaného ocenění lékařské praxe a bude ji nepochybně ovlivňovat nabídka a poptávka. Dle podkladů, které jsem měl při oceňování lékařských prací od roku 2000 k dispozici (týkaly se let 1995–2008), si dovoluji tvrdit, že ekonomická situace privátních lékařských praxí se sice mírně, ale plynule zlepšuje což se promítá i do realizovaných kupních cen. Za předpokladu, že bude správně stanovena hodnota ordinace, bude konečná, realizovaná kupní cena odvislá především od připravenosti prodávajícího a kupujícího k cenovým jednáním. I když se tak v praxi často neděje, mělo by být přihlédnuto i k tomu, zda peníze obdržím jednorázově, při podpisu smlouvy, nebo bude kupní cena hrazena ve splátkách z provozu ordinace.

Jak si vysvětlujete to, že cena praxí roste?

To, že jde cena praxí spíše mírně směrem nahoru, může být ovlivněno i zájmem řetězců o získání ordinací praktických lékařů a ordinací ambulantních specialistů.

Co je podle vás nejvýhodnější pro lékaře při prodeji praxe – lékaře najmout jako zaměstnance, praxi pronajmout, nebo kompletně prodat?

Přijmout lékaře jako zaměstnance představuje nést zodpovědnost, ale současně realizovat vyšší příjem, než jsou výdaje s jeho zaměstnáváním spojené. Není však vyloučena možnost následně praxi pronajmout či prodat ať již zaměstnávanému lékaři nebo komukoliv jinému nebo se zaměstnávaným lékařem ukončit pracovní poměr a dál provozovat praxi osobně. Pronájem znamená předem dohodnutý příjem bez ohledu na ekonomické výsledky nájemce. Lze jej zrušit a praxi dál provozovat nebo prodat. Prodej praxe je nevratný. V různých fázích provozování ordinace bude mít lékař-vlastník na jednotlivé možnosti jiný názor a i jiná bude pro něj výhodnost té které varianty. Vycházím-li z předpokladu, že stávající provozovatel končí z důvodu odchodu „do důchodu“, považuji za nejlepší variantu jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího, ale i pro pacienta přijmout potenciálního kupujícího jako zaměstnance a po čase mu praxi přenechat (prodat).

Čtenářka MT, praktická lékařka z Havířova, se ptá: „Je mi 63 let a již nyní zaměstnávám svou neteř na jeden den v týdnu s úvahou, že příští rok jí ordinaci předám. Sama nemám děti, proto ji chci předat bezúplatně. Táži se – musí být i tak proveden odhad ordinace? A jak je to s možností nějaké podmínky? Lze například uplatnit to, že v případě prodeje do 3 let od převzetí, musí vyplatit třeba 30 % zisku? Jak je tomu s daněmi?“ Poradíte jí?

Pokud váš dotaz správně chápu, pak darování ordinace neteři je pouze jedna z vámi uvažovaných alternativ. Rozhodnete-li se ordinaci darovat na základě darovací smlouvy, pak protože by  se jednalo o darování mezi osobami zařazenými pro účely výpočtu daně darovací do druhé skupiny, je toto darování od daně darovací osvobozeno, a to podle § 19 odst. (3) zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí ve znění pozdějších předpisů. Z této skutečnosti vyplývá i odpověď na váš další dotaz, ocenění ordinace není nutné. Osobně bych však zpracování ocenění doporučoval, a to především proto, aby obě strany měly představu, jaká je hodnota darovaného majetku. Z darování vaší privátní lékařské praxe neteři by pro vás nevyplývala žádná daňová povinnost k dani z příjmů fyzických osob. Pokud byste si při převodu praxe vymínila určité podmínky (30 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji po zdanění po dobu tří let), nemohlo by se jednat o darování. Dle mého názoru by v tomto případě bylo pro obě strany daňově nejvýhodnější převést praxi smlouvou o prodeji podniku za cenu dopředu stanovenou a odvozenou z vámi předpokládané podmínky. Pokud současně s převodem praxe ukončíte svoje podnikatelské aktivity, jednalo by se u vás o zdanitelný příjem v roce převodu praxe, a to bez ohledu na to, zda by vám byla v tomto roce uhrazenu celá kupní cena nebo pouze část a další splátky by byly hrazeny v následujících letech. Kupující by měl možnost kupní cenu uplatnit do daňově uznatelných výdajů. Protože předpokládám, že povede daňovou evidenci, realizoval by daňový výdaj v částce, kterou by v příslušném kalendářním roce skutečně uhradil. Jestliže se k převodu praxe skutečně rozhodnete, doporučuji využít odbornou pomoc specialisty na tuto oblast, a to takového, který bude v případě potřeby ochoten a schopen realizované postupy obhájit před příslušným správcem daně.

Předchozí díly:

Máte otázky ohledně prodeje a koupě lékařských praxí? Napište nám!

(ivb), www.tribune.cz

 

REAKCE ČTENÁŘŮ

MUDr. František Hastík

Autorovi článku patří poděkování za informace o prodeji praxí, které nemají smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Ty které je mají lze sice prodat, ale praxe pak musí projít novým výběrovým řízením a nový majitel nemusí smlouvu obdržet. Ale to je nepodstatná maličkost.

Dotazy zasílejte na adresu bezdekova@tribune.cz.

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené