Přeskočit na obsah

Češi podceňují lékové interakce

Zdravotní komplikace způsobené nevhodnou kombinací léků jsou pro pacienty i zdravotnictví stále rostoucím problémem. Českým pacientům hrozí až 23 000 různých negativních interakcí u více než 1 500 účinných látek. Přes 4 300 interakcí je závažných a hrozí u nich poškození zdraví či ohrožení života.

Podle odborných odhadů zemře v ČR v důsledku lékových interakcí zhruba 150 lidí ročně. Možné nebezpečí potvrzují i poslední průzkumy*. V nějaké podobě se s nevhodnou kombinací léků u sebe nebo u blízkých a přátel setkala více než polovina obyvatel. Čeští pacienti si rizika spojená s lékovou interakcí uvědomují, stále se však v tomto ohledu ve velké míře spoléhají na lékaře a lékárníky. Naprostá většina lidí by ocenila, kdyby si lékaři mohli ihned při předepsání léku elektronicky ověřit nežádoucí účinky kombinace léků.

Občané si možné nežádoucí účinky z nevhodné kombinace léků velmi často hlídají, čtou příbalové letáky, kde sledují především dávkování, způsob podání i případné interakce. Některé zajímá také vliv na řízení motorových vozidel nebo alergické reakce. Za vůbec nejnebezpečnější považují Češi případnou kombinaci léků s alkoholem a až poté kombinaci různých léků. Naopak současné užívání léků a bylinek podle nich nepřináší riziko téměř žádné. Na rozdíl například od potravin uživatele překvapivě příliš nezajímá výrobce léku nebo země původu.

I přes to, že se většina lidí snaží si důležité informace ohlídat, uvítali by, kdyby měl lékař možnost provést okamžitou elektronickou kontrolu interakcí už při vystavení receptu. Podobná řešení, která důležité aspekty sledují, jsou v současné době již k dispozici. Jedním z nich jsou například lékařské informační systémy od společnosti CompuGroup Medical, jejíž ambulantní softwarové řešení využívá 70 % lékařů a ordinací v ambulantním sektoru. Tyto systémy mají moduly, jež v rámci medikace pacienta automaticky kontrolují nežádoucí interakce. Předepisovaný lék srovnávají se všemi užívanými léčivy a v případě možných komplikací automaticky lékaře na problém upozorní. Kromě toho lze jednoduše vyhledat i všechny dosud popsané interakce k vybranému léku. Databáze interakcí spolupracuje rovněž se seznamem léků, které pacient užívá u jiných lékařů nebo je užíval v minulosti. Tento modul u nás zatím využívá pouze 9 % lékařů, i když jejich počet stále roste. Například v sousedním Rakousku jsou lékaři opatrnější. Systém, jenž jim umožní případné nevhodné lékové interakce včas odhalit, využívá až polovina místních lékařů.

* Průzkum Lékové interakce provedla agentura STEM/MARK na 511 respondentech ve dnech 26.–31. května 2015.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…