Přeskočit na obsah

Česká inovace v léčbě akutní leukémie výrazně prodlužuje přežití

17-PHARM BIOCEV Cytologie kostní dřeně pacienta s MDS v progresi do AML; v zorném poli dva myeloblasty s výraznými jadérky
Foto archiv BIOCEV Cytologie kostní dřeně pacienta s MDS v progresi do AML; v zorném poli dva myeloblasty s výraznými jadérky

Čeští vědci představili inovativní metodu léčby akutní leukémie. Tým složený z vědců z centra BIOCEV, 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zkombinoval standardní léčbu pacientů v přechodu z myelodysplastického syndromu do akutní myeloidní leukémie tak, že k azacytidinu přidali cytokin G‑CFS, který podporuje vznik a vývoj bílých krvinek v kostní dřeni. Synergické působení obou látek činí léčbu akutní leukémie efektivnější a bezpečnější, výrazně prodlužuje přežití pacientů a je okamžitě využitelné v praxi.

Myelodysplastický syndrom (MDS) je onkologické onemocnění kostní dřeně, při kterém dochází k nízké produkci nefunkčních krevních buněk. V důsledku toho mají tito pacienti nedostatek erytrocytů a leukocytů, klíčových pro obranyschopnost organismu, ale také trombocytů potřebných pro koagulaci. Takto chudokrevní pacienti mají krevní podlitiny, častá vnitřní krvácení a jsou méně odolní vůči bakteriálním a virovým onemocněním. Nemocní pak musejí podstupovat podpůrnou antibiotickou terapii, případně opakovanou transfuzi. Výjimečně lze také transplantovat kostní dřeň. Co se týká četnosti onemocnění, v Evropě je ročně diagnostikován MDS u čtyř pacientů na 100 000 osob. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze registruje přibližně 80 pacientů ročně.

Synergie podporující přežití

MDS lze popsat jako poruchu diferenciace a zrání kmenových buněk, která vede k periferním cytopeniím s možnou progresí do akutní myeloidní leukémie (AML). Postupná progrese onemocnění zhoršuje prognózu přežití a indikuje pacienta k zahájení léčby hypometylačními činidly (HMA), jako je například 5‑azacytidin (AZA), který v 70. letech minulého století vynalezli vědci z Československé akademie věd. A s velkým pokrokem v léčbě pacientů s MDS při přechodu do AML přicházejí čeští vědci i dnes. „Dosavadní celosvětová léčba pacientů s MDS v přechodu do AML je postavena na podávání léku 5‑azacytidin. Azacytidin je inhibitor jaderných enzymů, takzvaných DNA metyláz, které jsou v leukemických buňkách geneticky i funkčně narušeny, a tudíž jejich ovlivnění vede k odstranění leukemických buněk. Naše MDS/AML skupina na základě předchozích výzkumů, z nichž řadu publikovaly renomované časopisy, přišla s konceptem tzv. diferenciační terapie pro MDS. Navrhli jsme zkombinovat azacytidin s další látkou nazvanou G‑CSF, podporující vznik a vývoj bílých krvinek v kostní dřeni. Podařilo se nám nejen prokázat léčebné účinky nové kombinace, a především její bezpečné působení na pacienty, ale také prodloužit jejich přežití v řádu měsíců,“ vysvětlil prof. Tomáš Stopka, vedoucí výzkumu z 1. LF UK a centra BIOCEV. Podle Tomáše Stopky bylo také zjištěno, že kombinace látek navodí zřetelně více léčebných odpovědí, což je zásadní pro další výzkum i klinické testování na pacientech.

Chystá se celoevropská studie

Klinickou studii dokazující přínos nové léčebné metody u vysoce rizikového typu MDS schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv v roce 2017. Podle koordinátorky studie, doc. Anny Jonášové z Kliniky hematologie 1. LF UK však začátky nebyly vůbec snadné. „Obrovské úsilí jsme museli vynaložit už před začátkem samotné studie, kdy bylo třeba zajistit žádost na SÚKL a prosadit studii u etických komisí. Navržená léčebná kombinace posouvá využití cytokinu G‑CSF do terapie AML a zároveň jeho synergické působení s azacytidinem činí tuto léčbu efektivnější a bezpečnější pro pacienty, a tudíž představuje ověřenou strategii, jež je okamžitě použitelná v praxi. Výsledků bychom nedosáhli nebýt obrovské ochoty pacientů, kteří se do studie zapojili,“ poděkovala Anna Jonášová.

Úspěch této studie může naznačit směr, kterým by se v blízké budoucnosti mohla ubírat léčba pacientů s MDS a AML. I proto dle centra BIOCEV probíhají v tuto chvíli intenzivní jednání o nové celoevropské studii, která by kromě AZA a G‑CSF měla zkoumat i další lék venetoclax.

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…