Přeskočit na obsah

Česko jako lídr léčby psychedeliky pomáhá Ukrajině

20240529_135103
Mezinárodní konference Inovativní postupy v oblasti duševního zdraví

Česká republika se v oblasti psychedeliky asistované terapie (PAT) stává regionálním lídrem v Evropě, a to díky špičkovým vědcům, progresivní regulaci a silné důvěře investorů a filantropů. V rámci mezinárodní konference Inovativní postupy v oblasti duševního zdraví a udržitelnost systémů zdravotní péče se živě diskutovalo o tématech s tím spojených, jako jsou podpora výzkumu, legislativní překážky nebo potřeba destigmatizace psychedelik ve společnosti.

Válka na Ukrajině přináší utrpení a trauma, což logicky vede k nárůstu případů PTSD mezi vojáky i civilisty. Podle odhadů Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny trpí PTSD mezi třemi a čtyřmi miliony Ukrajinců, ale tento počet by mohl výrazně vzrůst, pokud válka bude pokračovat. Uvádí se, že až 57 procent populace je ohroženo rozvojem chronických duševních poruch.

Aby se s touto situací vypořádala, musí Ukrajina zajistit dostupnost bezpečné, účinné a adekvátně regulované terapie. Z tohoto důvodu se snaží podporovat myšlenku, aby duševní zdraví bylo pevnou součástí obnovy Ukrajiny. V oblasti inovativních terapií zde nabízí pomocnou ruku právě ČR.

Duševní zdraví a léčba PTSD se tak stávají bezpečnostním tématem. Terapie pomocí psychedelik, jako jsou MDMA (metylendioxymetamfetamin – extáze) nebo ketamin, vykazují rapidní efektivitu. Studie Multidisciplinární asociace pro psychedelická studia ukazuje, že 67 procent účastníků, kteří podstoupili tři sezení s MDMA asistovanou terapií, již nesplňovalo diagnostická kritéria pro PTSD a 88 procent zaznamenalo významné zlepšení symptomů. Ukrajinské instituce proto mají zvýšený zájem o spolupráci s renomovanými vědci a státy aktivními v této oblasti, jako jsou Česko a Nizozemsko. Psychedeliky asistovaná terapie může urychlit proces léčení pacientů trpících PTSD, což je důležité, protože kvůli válce na Ukrajině přibývá složitých případů, které nereagují na konvenční léčbu.

Vědeckým garantem probíhající výměny mezi Čechy a Ukrajinci v oblasti duševního zdraví je především prof. MUDr. Jiří Horáček ze 3. LF UK, vedoucí Centra pokročilých studií mozku a vědomí Národního ústavu duševního zdraví, který připravil klinickou studii léčby PTSD inovativní terapií s využitím ketaminu u ukrajinských veteránů.

„Pokud jde o problematiku psychedeliky asistované léčby, s tou je naše politická scéna aktuálně seznámena. Máme podporu zdravotního výboru Poslanecké sněmovny, Senátu, řady odborných společností, včetně např. nadace PsyRes, která část výzkumu financuje. Můžeme říci, že obecně jsme v Evropě považováni za příklad dobré praxe,“ dodává prof. Horáček.

„Duševní zdraví musí být téma a musí být součástí obnovy Ukrajiny. Vítězství ve válce je jedna věc, ale my musíme vyhrát i válku s duševním zdravím. Jedna z možností je psychedeliky asistovaná terapie a náš parlament a ministerstvo zdravotnictví budou podporovat klinické studie, pro něž se snažíme vytvořit dobré podmínky,řekl ukrajinský poslanec a člen parlamentního Výboru pro zdraví národa, zdravotní péče a zdravotního pojištění Dmytro Gurin.

Na Ukrajině se PAT jako možná léčba PTSD diskutuje stále častěji. I přes to, že například použití ketaminu k léčbě duševních onemocnění je legální od roku 2017, látky jako MDMA a psilocybin jsou stále zakázány. V souladu s globálním vývojem, který postupně směřuje k podpoře zdravotnického užití psychedelik, podporují i ukrajinské instituce klinické studie k PAT jako inovativní léčbě například PTSD.

Jak ocenil Mykhailo Radutskyi, poslanec Nejvyšší rady Ukrajiny a předseda parlamentního Výboru pro zdraví národa, zdravotní péče a zdravotního pojištění, Česko je na špici výzkumu psychedelik v Evropě. „Máme hodně obyvatel, co trpí duševními problémy, ale odborníků asi nebudeme mít nikdy dost. Na Ukrajině máme informační kampaň, jak se chovat k vojákům, kteří se vrátili z fronty, a navrhujeme zákon pro zajištění duševního zdraví,“ dodal. Již nyní zřizuje ukrajinské ministerstvo vnitra po celé zemi centra duševního zdraví s tím, že na 80 procent lidí, kteří navštíví svého lékaře, bude potřebovat psychologickou a psychiatrickou pomoc. Jde tedy o problém současný i budoucí.

Téma silně rezonuje i v Bruselu, v duševním zdraví platí Češi za lídry EU

Česká republika byla prvním státem, který vrátil duševní zdraví zpět mezi agendu EU. Česká stopa vede v Bruselu také právě k PAT v rámci léčby PTSD na Ukrajině. Tématu se jako první začala loni věnovat platforma zabývající se evropskou regulací psychedelik PsychedelicsEurope, která dlouhodobě usiluje o schválení nového regulačního rámce pro zdravotní užívání psychedelik na území jednotného evropského trhu.

„Duševní zdraví se stává jedním z důležitých témat EU. S drobným zpožděním za USA, Velkou Británií či Austrálií také do Evropy přichází potřebná diskuse na téma regulace psychedelických látek. Stejně jako může psychedeliky asistovaná terapie pomoci Ukrajině, může i Ukrajina pomoci v této oblasti EU, a to prostřednictvím dat z nových výzkumů, které pomohou kvalitní legislativě. Nejen z těchto důvodů by duševní zdraví mělo být implicitní součástí rekonstrukce Ukrajiny,” řekl Viktor Chvátal, zakladatel PsychedelicsEurope.

Někteří z představitelů ukrajinské delegace již dříve uvedli, že kvůli velkému počtu lidí trpících traumatem z války by se Ukrajina mohla stát výzkumným centrem pro terapii s pomocí psychedelik. V případě finanční podpory by na Ukrajině také chtěli připravit celostátní klinickou studii, která by testovala terapii s pomocí MDMA jako první léčbu traumatu.

PAT získává v Evropě stále větší uznání díky výrazným pozitivním výsledkům v léčbě různých duševních poruch, včetně PTSD, deprese a závislostí. Evropská unie v rámci programu Horizon Europe financuje ambiciózní projekty s cílem zlepšit duševní zdraví a podpořit výzkum inovativních terapií. Horizon Europe s rozpočtem 95,5 miliardy eur na období 2021–2027 podporuje i české vědecké a inovační projekty, které mají za cíl dosáhnout zásadních změn v oblasti zdraví, včetně používání PAT pro léčbu duševních poruch.

Jedním z hlavních kroků integrace PAT do zdravotních systémů je vytvoření regulačního rámce, který zajistí bezpečné a účinné použití psychedelik. Evropské státy jako ČR a Nizozemsko jsou v čele těchto snah, přičemž se zaměřují na posílení komunikace mezi výzkumnými centry, regulátory a politiky. Trendy v Evropě, stejně jako v USA a Austrálii, naznačují, že u integrace PAT není otázkou „jestli”, ale „kdy”, což zdůrazňuje potřebu praktických kroků pro její implementaci.

Vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný podpořil angažovanost České republiky v oblasti duševního zdraví na Ukrajině: „Rekonstrukce Ukrajiny není jen o fyzické obnově, ale také o duševním zdraví ukrajinských civilistů i válečných veteránů, jde nám o budování kapacit přímo na místě, aby byl dosah naši pomoci co největší,” uvedl.

Léčebný psilocybin a psychomodulační zákon jako příklad moderní regulace

Jedním z klíčových aspektů integrace inovativních postupů v duševním zdraví a PAT do zdravotního systému je změna regulačního rámce. Příkladem dobré regulace může být nedávno schválený „psychomodulační zákon“, který prošel českým parlamentem a který reaguje na potřebu zodpovědného přístupu k novým psychoaktivním látkám. Tento zákon zavádí nové kategorie látek a definuje přísné podmínky pro jejich prodej a kontrolu, aniž by spadaly do prohibičního režimu.

Zákon umožňuje uvádění látek jako HHC nebo kratom na trh pouze ve specializovaných prodejnách a s přísnou kontrolou obsahu účinných látek. Prodej nezletilým je zakázán a prodej na dálku vyžaduje ověření věku kupujícího. Legální prodej těchto látek snižuje jak veřejnozdravotní rizika, tak dostupnost mladistvým.

Tento zákon také otevírá cestu pro širší diskusi o legalizaci psychedelických látek jako psilocybin či MDMA pro využití v léčbě duševních onemocnění, neurodegenerativních onemocnění či závislostí. Vzorem mohou být již existující regulace těchto látek v USA, Spojeném království či Austrálii.

Sdílejte článek

Doporučené