Přeskočit na obsah

Chci převést praxi

Odpovídá  Mgr. Miloš Máca, právník se zaměřením na medicínské právo.K problematice převodu lékařské praxe z fyzické osoby na s.r.o. je nejdůležitější ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. V něm je stanoveno, že v případě změny právní formy poskytovatele, který má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, a v případě, je-li zakladatelem společnosti s ručením omezeným fyzická osoba, která má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako fyzické osoby zanikne při udělení oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb jako společnosti s ručením omezeným, se výběrové řízení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb. V praxi to znamená, že pokud se ve Vašem zdravotnickém zařízení změní tolika forma z fyzické osoby na s.r.o. a nijak nebude rozšiřovat zdravotní péči a vše zůstane v původním rozsahu, proběhne registrace Vašeho nového s.r.o. zároveň se zrušením registrace na f.o. a smlouvy se zdravotními pojišťovnami budou pokračovat v nezměněné podobě bez výběrového řízení, změní se jen „hlavička“ smluv z f.o. na s.r.o.


Nespornou výhodou podnikání ve formě obchodní společnosti je možnost zdravotnické zařízení nebo jeho část (obchodní podíl) převádět, prodávat a dědit rovněž bez nutnosti absolvovat výběrové řízení. Dále jde o omezené ručení za závazky společnost, jak už ze samotného názvu plyne.


Upozorňujeme však, že podnikání ve formě obchodní společnosti však má i svá negativa, zejména je to povinnost zápisu do obchodního rejstříku a s tím spojené výdaje, dále povinnost vést podvojné účetnictví.


Stručně shrnuto, postup při změně formy lékařské praxe z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným by byl následující:


1) Založení s.r.o., které se sestává z:


a) Sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny v případě, že budete jediným společníkem – vzor k dispozici v právní kanceláři ČLK, příp. přímo u příslušného notáře, který Vám bude provádět zápis dle písm. b).


b) Notářský zápis, což je další zákonná podmínka pro vznik s.r.o. – přesné náklady si netroufáme přesně odhadnout, rámcově se pohybují kolem 10.000,-


c) Zápis do obchodního rejstříku - soudní poplatek 6.000,- Kč.


2) Nové oprávnění k poskytování zdravotních služeb od místně příslušného krajského úřadu – tam bude nutno opět dokládat výpis z trestního rejstříku, hygienický řád, doklady o vzdělání, nájemní smlouvu atd. Zde doporučujeme předem kontaktovat krajský úřad, informovat ho o svém záměru a podrobně zjistit, co vše od Vás budou potřebovat, v jaké míře, nakolik budou dostačující doklady, které už jste poskytovala při registraci své praxe na fyzickou osobu atd. Jde o domluvu, každý úřad má jinou praxi, je tedy vhodné zjistit situaci a Vám příslušného KÚ.


3) Změna v údajích ve smlouvách se zdravotními pojišťovnami, případně uzavření smlouvy nové s novou hlavičkou, ale za stejných podmínek, jako byla ta dosavadní.

 

www.tribune.cz

 Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené