Přeskočit na obsah

Chci prodat ordinaci, ale ne nemovitost

Jsem soukromý smluvní lékař OSVČ a spolumajitel podílové jednotky – své ordinace, v budově svým podílem 16,5 %. To celé je moje ordinace, čili obsah i slupka. Máme smlouvu na úhradu společných nákladů, každý do výše svého podílu na majetku (25% - 25% - 35,5% - 16,5%). Je možné tento "obsah" a "slupku" od sebe vzájemně oddělit a ponechat si jako lékař po ukončení podnikání jen "slupku", čili část nemovitosti a obsah, čili ordinaci s vybavením a všemi závazky a povinnostmi převést (pronajmout) na nově vzniklé s.r.o., které účelově založí kolega, který po mně ordinaci převezme? Je to z hlediska zákona a daňí možné? A co zásady prodeje praxí atd. Není to obcházení zákona? Ptá se čtenář Medical Tribune.

Odpovídá ing. František Elis.

Vážený pane doktore,

pokud vašemu dotazu správně rozumím tak ordinaci provozujete v nemovitosti, které jste podílovým spoluvlastníkem a máte v úmyslu svoje podnikatelské aktivity ukončit, ordinaci postoupit svému kolegovi, který za tím účelem založí s.r.o. a svůj podíl na nemovitosti, ve které je praxe provozována si ponechat.

Mohu Vás s klidným svědomím ubezpečit, že tento případný postup není v rozporu ani z daňovými zákony ani se zásadami převodů (prodejů) lékařských praxí. Je však z Vaší strany nutné dodržet určitý administrativní postup a časovou posloupnost což se pokusím nastínit v následujících bodech.

  1. Předpokládám, že spoluvlastnický podíl na nemovitosti máte zahrnutý do obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti. Pokud ano, a nemá být součástí převodu praxe, je nutné jej z tohoto obchodního majetku vyřadit. Stejně tak je nutné vyřadit  z obchodního majetku další hmotný majetek, který nebude součástí převodu, např. osobní automobil.
  2. Takto „očištěnou“ ordinaci převedete, opět mohu pouze předpokládat, že smlouvou o prodeji podniku na jiný subjekt. Z Vašeho pohledu není podstatné zda na fyzickou nebo právnickou osobu. Podstatné je aby došlo k převodu smluv se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě zdravotní péče čemuž musí předcházet výběrové řízení.
  3. S novým provozovatelem praxe uzavřete nájemní smlouvu na užívání nebytových prostor, ve kterých je praxe provozována.
  4. Příjem z prodeje ordinace bude přiznán v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku ve kterém došlo k prodeji praxe jako příjem z podnikání a zdaněn dle současně platné legislativy sazbou 15%. Tento příjem bude rovněž podléhat  platbám sociálního a zdravotního pojištění.
  5. Příjem z pronájmu nebytových prostor ve kterých bude lékařská praxe provozována bude na základě daňových přiznání zdaňován rovněž sazbou 15%, nebude však, nedojde-li ke změně legislativy podléhat  platbám sociálního a zdravotního pojištění.

Pokud nebudete odpověď na svůj dotaz považovat za vyčerpávající nebo na jejím základě vyvstanou z Vaší strany další dotazy pokusím se o prostřednictvím redakce o případné doplnění.

http://www.tribune.cz/pravni-poradna/31-prodej-praxi

 

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené