Přeskočit na obsah

Čím se řídit při odhadu ceny praxe

Odpovídá ing. František Elis.

Předpokládám, že "cenou kupované praxe" máte na mysli její tržní hodnotu (pojem tržní hodnota je svým obsahem v podstatě shodný s pojmy cena obecná, či cena obvyklá). Pokud je tento můj předpoklad správný, pak k jejímu objektivnímu zjištění můžete dospět jedině zadáním zpracování ocenění, znalci.

Při oceňování jakékoliv lékařské praxe, tedy i Vaší praxe ambulantního specialisty se vychází z dosažených hospodářských výsledků. Nelze proto hodnotit pouze příjmy od zdravotních pojišťoven, které mají zpravidla přímý vztah k počtu registrovaných pacientů ale i k opodstatněným výdajům vynaloženým na jejich dosažení. Proto pouhý údaj o měsíčním příjmu ve výši 65 000 Kč je pro jakékoliv stanovení, byť i orientační tržní hodnoty praxe zcela nedostačující.

www.tribune.cz

 

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené