Přeskočit na obsah

Co mají společného bezpečný počítač a paliativní péče?

To byl začátek Avastu, dnes globálního lídra v oblasti digitálního zabezpečení, ochrany soukromí, ale i tvůrce Nadačního fondu Avast, který se již deset let významnou měrou podílí na vzniku a rozvoji paliativní péče v ČR, pomáhá rodičům dětí s postižením nebo v rozvoji moderního vzdělávání.


Koncem listopadu 2020 oznámil Avast, který svým více než 400 milionům uživatelů po celém světě nabízí produkty pod značkami Avast a AVG, jež je chrání před hrozbami na internetu, plán založit na počátku příštího roku novou Nadaci Avast. Její programy budou zaměřeny na společensky prospěšné aktivity po celém světě a posláním zůstane chránit digitální životy a svobodu lidí online vytvářením nových příležitostí. Dosavadní aktivity českého Nadačního fondu Avast přejdou pod nově zřízený rodinný nadační fond Abakus a zaměří se na důležité společenské problémy v Česku. Oficiálně zahájí činnost a práci svého nového mezinárodní programu počátkem roku 2021.

Dnes se Avast může pochlubit:

  • 435 miliony uživatelů na celém světě,
  • 1,5 miliardou útoků zablokovaných každý měsíc,
  • 10 000 serverů tvořících světovou síť pro detekci hrozeb,
  • 2 000 talentovanými zaměstnanci.

Zatímco nadační fond Abakus se bude soustředit výhradně na podporu v Česku, Nadace Avast se zaměří na globální výzvy, k jejichž řešení může významně přispět i svou technologickou expertizou. Firma chce navázat na dar ve výši 25 milionů dolarů, který letos na jaře věnovala na podporu globálních vědeckých a výzkumných iniciativ pomáhajících v boji s COVID‑19, a bude dál usilovat o vzdělávání nové generace digitálních občanů. Chce ji naučit chránit se v online prostředí, zachovávat její soukromí a kontrolovat rizika na internetu.

Misí nadačního fondu Abakus bude podle slov jeho zakladatelů vytvářet podmínky pro vznik nápadů a nástrojů, které budou pomáhat řešit současné sociální problémy, a přispívat tak k pozitivní změně v české společnosti. „Nadační fond Abakus se zaměří na rozvoj odkazu deseti let úspěšné činnosti Nadačního fondu Avast. S Eduardem Kučerou nás pojí celoživotní přátelství a stejný pohled na svět, proto jsme se rozhodli pro společný rodinný nadační fond. Abakus jako akronym odkazuje na naše jména a významem početní tabulky, prvního počítače, symbolizuje hledání účelných řešení dostupných všem,“ dodává Baudiš s tím, že aktivity nadačního fondu se postupně formují do podoby strategických programů. I nadále se zaměřují na péči o lidi na konci života a podporu rodin dětí se zdravotním znevýhodněním. Klíčovými hodnotami zůstávají kvalita lidského života, soběstačnost a právo každého člověka svobodně se rozhodovat o svém životě. Odkaz a projekty Nadačního fondu Avast budou od roku 2021 nadále pokračovat prostřednictvím nadačního fondu Abakus, nadačního fondu zakladatelů Avastu.


Od Nadačního fondu Avast k Abakusu

V roce 2010 dali zakladatelé Avastu podnět ke vzniku Nadačního fondu Avast, který svěřili do rukou svých manželek Jarmily a Milady. Od svého založení se fond zaměřoval na podporu nelehkých společenských témat, jako je péče o lidi na konci života, pomoc rodičům dětí s postižením nebo rozvoj systému vzdělávání v České republice. Díky odborným programům začal Nadační fond Avast již o tři roky později usilovat o systémové změny, kde se základní hodnotou stává kvalita lidského života a možnost o něm rozhodovat. Právě tehdy vznikl program Spolu až do konce, který směřoval k tomu, aby paliativní péče byla dostupná všem a stala se samozřejmou součástí života. Aby toho mohlo být dosaženo, pomohl nadační fond k finanční soběstačnosti vybraným českým hospicům a podpořil nové přístupy a nápady v organizacích a zařízeních, kde lidé tráví konec svého života. Nadační fond také financoval nově vzniklé týmy paliativní medicíny v českých nemocnicích a podpořil rozvoj předmětu paliativní medicíny na vybraných univerzitách.

Velkým mezníkem byl rok 2017, kdy vznikl nový program zaměřený na podporu rozvoje moderního vzdělávacího systému, který doplňuje již zavedená témata. V roce 2018 pak nadační fond začal podporovat v rámci 5. ročníku programu Spolu až do konce dvě organizace, kde již na kvalitních základech začala vznikat centra excelence. Pracovníci fondu zároveň spojili síly s dalšími nadacemi s cílem zasadit se o systém vzdělávání, který připraví děti na příležitosti 21. století, a vzniká Nadační fond Eduzměna.

„Nadační fond Avast udělal za uplynulých deset let v Česku opravdu neuvěřitelný kus práce, což umožnila také soustavná podpora a vize obou zakladatelů Avastu, jejich manželek a rodin. Chtěl bych jim poděkovat za jejich odhodlání, podporu a důvěru. Letošní rok nám ale ukázal, že Avast musí dělat víc nejen u nás doma, ale zejména v dalších zemích,“ říká generální ředitel Avastu Ondřej Vlček.

„V důsledku globální pandemie používá mnohem více lidí internet při práci, studiu i pro zábavu, takže naše mise chránit jejich digitální životy nikdy nebyla aktuálnější. Programy nové Nadace Avast, které připravujeme, zaměříme na zásadní společenské problémy související se zvýšeným používáním technologií. Vidíme velkou příležitost v možnosti uvést do pohybu pozitivní změny a posilovat online bezpečí, sebevědomí a svobodu všech digitálních občanů,“ dodává Vlček.


Spolu až do konce

Projekt Spolu až do konce se zaměřil i na rozvoj paliativní péče v nemocnicích. Jak totiž ukázaly průzkumy, 70 procent lidí v ČR umírá v nemocnicích bez možnosti komplexní paliativní, sociální a duchovní péče, často bez přítomnosti svých blízkých. Ve 25 nemocnicích nyní díky odvážným zdravotníkům i vedení byly vytvořeny multidisciplinární paliativní týmy, které budou oporou ostatním oddělením a kolegům, a především umírajícím pacientům a jejich rodinám. Jejich rozvoj nadační fond nadále podporuje.

„Nemocnice jsou v péči o umírající klíčovým hráčem. Program nadačního fondu představuje bez přílišné nadsázky historický milník, díky kterému si řada českých nemocnic poprvé nahlas připustila, že i umírání patří k životu a že chtějí se svými pacienty být opravdu až do konce. Odezva od zdravotnických zařízení je přitom velmi pozitivní, takže program má již teď velkou zásluhu v pojmenování tohoto problému a nastartování procesů jeho řešení,“ říká PhDr. Martin Loučka, Ph.D., z Centra paliativní péče.

Za spolupráce s předními odborníky se Nadační fond Avast rozhodl financovat advokační pilotní projekt, za nímž stojí klíčové zastřešující paliativní organizace, Ministerstvo financí ČR a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Právě díky této součinnosti se česká vláda rozhodla zajistit další financování službám v oblasti paliativní péče, jejichž poskytování bylo zahájeno právě s podporou Nadačního fondu Avast. „Většina pacientů si přeje prožít závěr života v domácím prostředí, společně se svými blízkými. Pilotní projekt mobilní specializované paliativní péče měl za úkol ověřit model, ve kterém je umírajícímu pacientovi a jeho rodině trvale k dispozici tým lékařů, sester a dalších odborníků. Díky podpoře nadačního fondu bylo možné v průběhu tohoto projektu nasbírat cenná data, díky nimž se vize, že se kvalitní domácí paliativní péče stane standardní součástí systému péče hrazené ze zdravotního pojištění, stává realitou,“ říká MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., jeden z průkopníků paliativní medicíny v ČR.

Jednou z nejzásadnějších potřeb se v průběhu minulých let ukázala poptávka po vzdělávání, mentoringu a leadershipu. „Paliativní oblast potřebuje sebevědomé profesionály, kteří mají zkušenosti a dostatečné zázemí, aby mohli pomáhat rozvíjet paliativní dovednosti jiným, konzultovat rozvoj paliativní péče a měli i dostatek prostoru pro svůj vlastní rozvoj a psychohygienu. Ti, kteří se paliativní péči dnes věnují, to často dělají bez vnější podpory, na úkor svého osobního času a někdy i financí. Mnohým z nich tak reálně hrozí i syndrom vyhoření. Prostřednictvím stipendií je chceme podpořit. Proto jsme vytvořili dvouletý stipendijní program Avast Foundation Palliative Care Scholarship,“ uvádí se ve výroční zprávě Nadačního fondu Avast.

„Z pohledu soukromého dárce mohu říct, že samotné téma paliativní péče je nelehké a v době před téměř deseti lety, kdy jsme je zvolili jako oblast naší podpory, o něm bylo mnohem menší povědomí. Museli jsem často vysvětlovat, co vůbec paliativní péče je a proč si zaslouží pozornost a podporu. Měli jsme také obavy, abychom podporu správně zacílili a oblasti skutečně prospěli, i proto jsme od počátku spolupracovali s odborníky a snažili se financovat takové programy, jejichž cílem bylo dobře fungovat v zavedeném systému lékařské péče,“ vzpomíná Libuše Tomolová, výkonná ředitelka Nadačního fondu Avast, která se od ledna ujme vedení nadačního fondu Abakus.

Jak dodává, všechny pracovníky nadačního fondu těší posun, k němuž v oblasti paliativní péče došlo. „Vnímáme ho jako zásluhu usilovné práce celé řady organizací i odborníků, spolupráce soukromého, veřejného a neziskového sektoru. Jsme pyšní na to, že skrze naši podporu se podařilo položit základy různých aktivit i organizací a realizovat řadu projektů, které nyní dál zdárně pokračují už bez nás, a snad celé téma i zviditelnit. Tento přístup chceme uplatňovat i nadále v rámci nadačního fondu Abakus,“ uzavírá.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené