Přeskočit na obsah

ČR vyhrála další spor s Diag Human

V letitém sporu mezi ČR a společností Diag Human dnes Nejvyšší soud v Nizozemsku vydal rozhodnutí, kterým definitivně potvrdil pozici zastávanou Českou republikou a zamítl kasační stížnost společnosti Diag Human proti loňskému rozhodnutí nizozemského odvolacího soudu. České republice se podařilo zachránit částku zhruba 13 mld. korun. Jedná se tak po vítězství před soudy ve Velké Británii, USA, Belgii, Francii, Rakousku a Švýcarsku o další úspěch České republiky v tomto sporu. Rozhodčí nález z roku 2008, který se společnost Diag Human snaží v různých státech světa proti ČR vykonat, tím byl s konečnou platností prohlášen nizozemskými soudy za nevykonatelný. Nizozemské soudy se tak připojily k soudům řady jiných zemí, které ke stejnému závěru došly již dříve. „Významná je zejména skutečnost, že Nejvyšší soud v Nizozemsku takto rozhodl poté, co náležitě posoudil důsledky usnesení vydaného přezkumným rozhodčím senátem v roce 2014. Jedná se tak o precedentní rohodnutí, které bude mít dopad též na ostatní dosud probíhající zahraniční řízení. Potvrzuje se tím, že dosavadní odmítavý postoj ČR k nárokům společnosti Diag Human vždy byl a je plně oprávněný,“ uvedl náměstek MZ ČR Radek Policar.

Zdroj: MZ ČR

Sdílejte článek

Doporučené

Kolibříci šíří osvětu o alopecii

24. 1. 2023

V České republice vznikla relativně nedávno organizace, která usiluje o osvětu široké veřejnosti o alopecii. Snaží se tak podpořit tisíce lidí, kteří…