Přeskočit na obsah

Dapagliflozin schválen i pro léčbu srdečního selhání

Srdeční selhání postihuje přibližně 64 milionů lidí na celém světě, minimálně polovina z nich má sníženou ejekční frakci. V ČR se jedná přibližně o 230 000 nemocných. Jde o závažné chronické onemocnění, které je hlavní příčinou hospitalizace u osob starších 65 let a na které bohužel umírá do pěti let od diagnostiky polovina pacientů.

Od 5. listopadu 2020 mohou dapagliflozin diabetologové, internisté a kardiologové využít i pro léčbu dospělých pacientů se symptomatickým chronickým srdečním selháním, a to nezávisle na tom, jestli má pacient diabetes 2. typu, nebo ne. Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury (EMA) doporučil Evropské komisi schválení na základě výsledků studie DAPA-HF fáze III publikované v New England Journal of Medicine. Tato mezinárodní multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie hodnotila účinek a bezpečnost léčivého přípravku Forxiga 10 mg u 4 744 pacientů se srdečním selháním, sníženou ejekční frakcí (EFLK ≤ 40 %) a s diabetem 2. typu nebo bez něj. Dapagliflozin v ní, jako první inhibitor sodíko-glukózového kontransportéru 2 (SGLT-2), prokázal statisticky významné snížení výskytu úmrtí z kardiovaskulárních příčin či zhoršení srdečního selhání (hospitalizace či ekvivalentní událost, např. urgentní návštěva lékaře).

Podle prof. MUDr. Aleše Linharta, DrSc., předsedy České kardiologické společnosti, se v podobě dapagliflozinu dostává lékařům do ruky velmi šetrný, ale přitom mimořádně účinný prostředek pro zlepšení kvality života a jeho prodloužení u nemocných s touto závažnou diagnózou. „Vedle příznivého vlivu na srdce je třeba zdůraznit i příznivý efekt gliflozinů na ledviny, které u nemocných se srdečním selháním rovněž významně trpí,“ říká prof. Linhart.

Studie DAPA-HF je součástí robustního programu klinických studií DapaCare. V něm jsou zařazeny například klinické studie zkoumající léčbu dapagliflozinem u pacientů s chronickým onemocněním ledvin (DAPA-CKD) nebo se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí (DELIVER). Výsledky studie DELIVER autoři očekávají v druhé polovině roku 2021.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené