Přeskočit na obsah

David Cibula: náš výzkum mění onkogynekologickou praxi

„Akademická studie SENTIX měla jasný cíl a výstup pro klinickou praxi. Přinesli jsme první prospektivní data o bezpečnosti provádění biopsie sentinelové uzliny namísto pánevní lymfadenektomie u pacientek v časném stadiu karcinomu děložního hrdla. Nyní musíme pracovat na tom, aby naše výsledky byly akceptovány v mezinárodním měřítku a změnily mezinárodní doporučené postupy,“ říká přednosta Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. David Cibula, CSc., řešitel projektu podpořeného Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR a oceněného ministrem zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj v prosinci 2023.

Obsah je dostupný jen pro přihlášené uživatele

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené