Přeskočit na obsah

Digitální technologie v léčbě arytmií

srdce, arytmie
Ilustrační foto: Shutterstock

Kdo by měl sledovat svoji srdeční frekvenci a rytmus a jaké zařízení by k tomu měl používat? Právě na to se zaměřil mezinárodní konsensuální dokument, který byl publikován na přelomu března a dubna 2022 v rámci kongresu Evropské kardiologické společnosti a EHRA (European Heart Rhythm Association).

„Před použitím technologie ke sledování srdeční frekvence nebo rytmu by se pacienti a veřejnost měli dohodnout se svým lékařem, které zařízení použijí, na jak dlouho a co budou dělat, pokud zařízení vydá varování,“ řekla vedoucí autorka dr. Emma Svennbergová z Karolinska Institutet ve Stockholmu. Jak zdůraznila, lidé potřebují vědět, jak reagovat na zpětnou vazbu ze zařízení, zda musejí spěchat na pohotovost, nebo mohou počkat na běžnou kontrolu u svého lékaře. Pokud neexistuje žádný plán řízení, vytváří to zmatek a nejistotu. „Toto je první praktická příručka pro lékaře o používání digitálních zařízení pro monitorování srdečního rytmu a frekvence, což je oblast, která s příchodem chytrých telefonů a nositelných zařízení exponenciálně narostla,“ dodává dr. Svennbergová s tím, že dokument objasňuje, jaké technologie a kdy by se měly používat. Zároveň je krokem k zajištění spravedlivé zdravotní péče. Zahrnout i laickou perspektivu pomohla Inga Drossartová, jedna ze spoluautorek zastupující pacienty.

Monitorování srdečního rytmu pomocí digitálních přístrojů je způsob, jak detekovat asymptomatické arytmie, které lze léčit. Například přibližně jedna třetina pacientů s fibrilací síní nemá žádné příznaky a včasná diagnóza může umožnit vhodnou léčbu ke snížení rizika cévní mozkové příhody. Tento dokument pokrývá všechna nová digitální zařízení včetně náplastí na elektrokardiogram (EKG), nositelných zařízení, jako jsou chytré hodinky, pásky na předloktí, hrudní pásy, prsteny, špunty do uší, a kapesní zařízení, jako jsou chytré telefony s aplikacemi pro snímače obličeje nebo otisku prstu. Dr. Svennbergová poznamenala, že digitální zařízení jsou zvláště užitečná pro lidi s nepravidelným srdečním rytmem, který se objevuje a mizí, známý jako paroxysmální arytmie. „Pokud máte arytmii pouze dvakrát ročně, může být docela obtížné ji odhalit během lékařské konzultace. Zařízení mohou pomoci dokumentovat tyto události a pomoci při stanovení diagnózy,“ dodala.

Autoři doporučují, aby abnormální nálezy na digitálním zařízení byly vyhodnocovány týmem zahrnujícím specialistu na srdeční arytmie nebo kardiologa. Kromě toho jsou neobvyklé hodnoty naměřené na spotřebitelském zařízení pro měření srdeční frekvence (například na chytrých hodinkách) pro diagnostiku nedostačující a nezbytné je potvrzení EKG.

Jednotlivci s vysokým rizikem ischemické cévní mozkové příhody mohou pomocí digitálních technologií kontrolovat fibrilaci síní, která by pak mohla být léčena, což by snížilo riziko cévní mozkové příhody. To by mohlo zahrnovat osoby ve věku nad 75 let nebo nad 65 let s vlastnostmi, které je predisponují k cévní mozkové příhodě, jako je vysoký krevní tlak, srdeční onemocnění nebo předchozí CMP. „Bez ohledu na to, zda mají příznaky, nebo ne, lidé v těchto kategoriích by měli probrat screening fibrilace síní se svým lékařem,“ řekla dr. Svennbergová. Na druhou stranu doporučila nekupovat volně prodejné zařízení, které nemusí mít regulační schválení, a neustále monitorovat srdeční rytmus bez lékařského požadavku.

„Používání digitálních zařízení při poruchách srdečního rytmu je rychle se vyvíjející obor. Budoucnost se dočká více bezkontaktního monitorování, například pomocí kamer a chytrých reproduktorů, což by mohlo být užitečné zejména v pandemických situacích. Navíc pokročilejší statistické metody, jako je umělá inteligence, zlepší interpretaci dlouhodobých dat z těchto zařízení. Nicméně, abychom zajistili jejich přijetí a správné užívání pacienty, musíme zajistit, aby tyto aplikace byly od začátku navrhovány s ohledem na uživatele,“ uzavřela dr. Svennbergová.     

Více na: EHRA practical guide: how to use digital devices to detect and manage arrhythmias, https://escardio.app.box.com/s/8t9hsf3p5opfuyrltfz9wse2ltdhxox8/file/937119768599

Sdílejte článek

Doporučené