Přeskočit na obsah

Díky daru vznikají paliativní ambulance a odlehčovací lůžka

V současnosti nabízí Cesta domů šest přímých služeb péče o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich blízké v domácím prostředí. Ty již 18 let umožňují péči o nevyléčitelně nemocné a umírající dospělé i děti v domácím prostředí a přinášejí podporu jejich blízkým. Nová budova poskytne především lepší zázemí pro stávající přímé služby. Od června 2019 už má Cesta domů v novém centru zázemí pro své přímé služby a administrativu. To ale není vše. Napodzim začne nabízet rozšířené možnosti vzdělávání v oboru paliativní péče.

Ve svém novém sídle Cesta domů rozšíří mimo jiné nabídku specializovaného poradenství pro veřejnost. Jde zejména o poradenství v oblasti komplikovaného zármutku a perinatálního poradenství. Komfortnější prostory pro fungování dostává i knihovna Cesty domů, založená v roce 2004 a jediná v Praze zaměřená na oblast paliativní medicíny. Rozšíří se také nabídka vzdělávání pro odbornou i širokou veřejnost, součástí nové budovy je i moderní vzdělávací centrum. Kromě toho na webovém portálu umirani.cz nabízejí pracovníci centra informace a rady pečujícím o nevyléčitelně nemocné.

Zcela novou službou je ambulance paliativní a podpůrné péče pro nevyléčitelně nemocné pacienty. „Tuto službu dosud zajišťoval lékař-paliatr formou návštěvy v domácnostech pacientů, případně v místě jejich hospitalizace. Nově máme také vlastní ordinaci a konzultační místnosti, kam mohou pacienti a jejich blízcí za lékařem a dalšími pracovníky centra přijít,“ upřesňuje MUDr. Irena Závadová, primářka Cesty domů.

V části budovy chystá Cesta domů pokoje s tzv. odlehčovacími lůžky. Nová služba nabídne možnost odlehčit pečujícím o nemocné a umírající dočasným umístěním nemocného v pobytovém zařízení. „Mělo by se jednat o zcela unikátní službu, kterou ve stejném modelu v tuto chvíli neposkytuje žádné zařízení. To přináší řadu výzev, zejména ve skloubení fungování zdravotních a sociálních služeb pro umírající,“ přibližuje ředitelka Cesty domů Ruth Šormová. Čtyři jednolůžkové pokoje a jejich společné zázemí pro rodiny pacientů budou vybaveny potřebným zařízením na podzim tohoto roku, zkušební provoz pro veřejnost by měl být zahájen v lednu 2020. Rodinám, které si potřebují na chvíli ulevit, se tak otevřou nové možnosti. Dosud odsud museli pacienty posílat k jiným poskytovatelům, ale jak říká prim. Závadová, vždy je příjemnější, když nemocný zůstává v péči jednoho poskytovatele, kterého zná a má již navázaný určitý vztah. „Sami s napětím očekáváme, jak se služba bude rozvíjet a jaký o ni bude zájem. Myslím si ale, že tyto služby rozhodně chybí,“ dodává.

V nových prostorách se již zabydlely i dosavadní služby, které nabízí podpůrný tým, půjčování pomůcek, zdravotní služby nebo poradnu, v níž například během roku 2018 uskutečnili pracovníci centra v průměru 68 konzultací denně. Nepostradatelnou součástí týmu jsou i dobrovolníci, kteří se podílejí na všech činnostech od administrativy až po přímou péči. Jen v loňském roce věnovalo 7 222 hodin svého času 102 dobrovolníků. Jedna z nich, dobrovolnice Lidka, ze služby u hospicové klientky paní H. napsala: Myslím, že smrt nejde pochopit. Jsem ale moc ráda, že může umírání být takhle „normální“. Doma, umírající sami sebou, s láskyplně pečující rodinou.

V současné době zaměstnává Cesta domů tři kmenové lékaře, 12 externích, devět kmenových zdravotních sester a další čtyři externí. V loňském roce se pracovníci Cesty domů postarali o 325 pacientů. Žádostí o péči zde měli dvojnásobek, ale z kapacitních důvodů nebyli schopni všem vyhovět. Celkem v roce 2018, kdy se ambulantní služba teprve rozjížděla, zaznamenali 148 ambulantních návštěv. Za letošní rok jsou již čísla z ambulance srovnatelná s těmi hospicovými.

Základní kámen objektu, v němž se centrum nachází, byl položen už v roce 2003, kdy se Domov Sue Ryder rozhodl vybudovat ve svém těsném sousedství domov pro lidi s demencí. Vlivem nedostatku financí a také kvůli tomu, že péče o tyto lidi byla postupně integrována do služeb, které organizace pečující o seniory běžně nabízí, nebyl objekt dokončen a roky sloužil pouze jako sklad. Před pěti lety se vedení Cesty domů s vedením Domova Sue Ryder dohodlo na odkoupení rozestavěného objektu a během posledního roku probíhala intenzivní dostavba a dokončovací práce.

Náklady na pořízení a dokončení stavby, její vybavení a další související položky byly financovány díky velkorysému daru z pozůstalosti po paní Heleně Kočvarové. Na její památku byla pojmenována ulice, ve které se nové paliativní centrum nachází. Zařízení interiéru je sponzorským darem od IKEA, jejíž zaměstnanci nábytek i smontovali.

 

Medailon Heleny Kočvarové
Helena Kočvarová se narodila do rodiny významného pražského advokáta JUDr. Karla Lohra 5. prosince 1942. Kmotrou jí byla vdova po řediteli Škodových závodů Zdeňka Havránková; ta své kmotřence odkázala usedlost Hadovka v Praze 6. Těsně před komunistickým převratem v roce 1948 pronajala paní Havránková zámeček kanadskému velvyslanectví. Po její smrti skutečně majetek přešel do vlastnictví tehdy nezletilé Heleny Lohrové, a přestože byl veškerý její majetek v padesátých letech znárodněn, budovu mělo nadále v pronájmu kanadské velvyslanectví.
Karel Lohr se znárodněním majetku své nezletilé dcery nesouhlasil, za což byl odsouzen a vězněn, Helena nesměla studovat na vysoké škole. Když po roce 1989 usedlost získala v restituci zpět, rozhodla se společně se svým manželem, inženýrem Josefem Kočvarou, Hadovku zrekonstruovat, poté prodat a ze získaných prostředků podpořit ty nejpotřebnější.
Úplnému naplnění plánů zabránila vážná nemoc a předčasné úmrtí Heleny Kočvarové v roce 2006. Nepodařilo se to ani jejímu manželovi, který zemřel rok nato. Profesionální péče, kterou mu Cesta domů poskytla na sklonku jeho života, i přání, jež jeho žena projevila ještě za svého života, měly významný vliv na rozhodnutí jeho dědice věnovat prostředky získané z pozůstalosti Heleny Kočvarové na vybudování nového paliativního centra Cesty domů. Stalo se tak nezištně, ve vší skromnosti a bez jakékoli publicity.

 

 

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené