Přeskočit na obsah

Dohoda u praktiků, zubařů a gynekologů

zubař, prevence
Foto: shutterstock.com

Podpora preventivních vyšetření u gynekologů i praktiků, mírný růst úhrad. To jsou zatím výsledky dohodovacího řízení o úhradách na rok 2023.

Zástupci praktických lékařů našli dohodu se zdravotními pojišťovnami na výši a způsobu úhrad za zdravotní služby v roce 2023. Praktičtí lékaři tak jsou nejvýznamnějším z osmi segmentů, kterým se podařilo dosáhnout v přípravné fázi dohodovacího řízení na příští rok dohody, pět segmentů se nedohodlo a záchranná služba došla k parciální dohodě.

Podmínkou dohody u praktiků je, že měsíční platba státu za jednoho státního pojištěnce bude minimálně 1 878 korun, jak nyní navrhuje vláda, a že nedojde k zásadní změně predikce výběru pojistného. Pokud naopak dojde ke změně platby za státního pojištěnce nebo predikce výběru pojistného, změní se dohoda srovnatelně s ostatními segmenty.

Základní kapitační platba má podle dohody vzrůst pro pracoviště s plnou ordinační dobou na 62 korun, o korunu více s diplomem celoživotního vzdělávání. Roste i úhrada za takzvanou epizodu péče, ale hlavně hodnoty bodu mimokapitačních výkonů na 1,36 Kč, 1,26 Kč a 1,22 Kč. (Hodnota bodu může být ještě navýšena za diplom celoživotního vzdělávání.)

V první skupině nejvíce preferovaných výkonů s hodnotou bodu 1,36 koruny je šest mimokapitačních výkonů preventivní péče, 01021 (komplexní vyšetření praktickým lékařem, 830 bodů), 01022 (opakované komplexní vyšetření praktickým lékařem, 556 bodů) a podobné kódy pro dětské lékaře 02021, 02022, 02031, 02032.

Ve druhé skupině výkonů s hodnotou bodu 1,26 je mimo jiné kolorektální screening, dispenzarizační prohlídky, péče o prediabetika a péče o stabilizovaného diabetika 2. typu praktickým lékařem, dále výkony péče o pacienta po onkologické léčbě nebo sledování obézního pacienta u praktického dětského lékaře.

„Navýšení kapitačních plateb by mělo alespoň zčásti krýt očekávané větší režijní náklady na provoz ordinace. Hlavní nárůsty by ale měly být v mimokapitačních platbách za provedené zdravotní služby pro pojištěnce. Peníze tedy jdou za prací, zejména v oblasti prevence,“ říká místopředseda Sdružení praktických lékařů ČR Michal Bábíček.

Lázeňská péče podle dohody získává nárůst platby za jeden den pobytu meziročně o čtyři procenta.

Stomatologie s pojišťovnami uzavřela dohodu, ale prezident České stomatologické komory a šéf spolku Zubohrad Roman Šmucler z výsledku nadšen není. „Nárůst je významně menší než inflace, ale v podmínkách, kdy stát snížil úhradu za státní pojištěnce, kterých je velká většina, nejde hnát zdravotní pojišťovny do bankrotu,“ uvedl Šmucler. Součástí dohody je bonifikace pro zubní ordinace za péči o morbidně obézní pacienty. Ti mají problém najít zubaře, jehož křeslo by jejich ošetření vydrželo, vysvětlil Šmucler.

Lékárenský segment v dohodovacím řízení vyjednává jen o minoritní části svých příjmů, o úhradě za signální výkon, který byl náhradou za zrušené regulační poplatky, a úhradě za digitalizaci listinného receptu. Signální výkon výdeje jednoho druhu léčivého přípravku bude v příštím roce ohodnocen o jednu korunu více, lékárna za něj dostane 19 korun. Za digitalizaci listinného receptu pojišťovna vyplatí 14 korun, také o korunu více než letos. Součástí dohody jsou stejně jako dříve fond na podporu lékáren v malých městech a podpora pohotovostní služby lékárny. Zástupci lékáren původně žádali za položku na receptu 21 korun.

Gynekologové budou bonifikováni, pokud vykážou preventivní prohlídky alespoň u poloviny registrovaných žen. Letos k bonifikaci stačila prohlídka u 45 procent žen, ale navýšení bylo menší. Roste jim balíčková úhrada za péči o těhotnou (v prvním trimestru z 1 646 na 1 679 korun, v druhém trimestru z 2 743 na 2 798 korun a ve třetím trimestru z 3 841 na 3 918 Kč).

Dohodu uzavřeli i zástupci fyzioterapie, dialyzační péče, dopravní služby, parciální dohodu uzavřeli s pojišťovnami zástupci segmentu zdravotnické záchranné služby. Naopak v akutní lůžkové péči i v následné lůžkové péči, u ambulantních specialistů, laboratoří a domácí péče zůstává nedohoda.

Segmenty, které nedošly k dohodě v přípravném kole dohodovacího řízení, mohou dohodu ještě dodatečně schválit i na závěrečném jednání. Svaz zdravotních pojišťoven trvá na tom, aby byly úhrady postaveny tak, že zdravotní pojišťovny už nebudou hospodařit s deficitem. Tedy jejich náklady už nemají převýšit příjmy. O příjmech od státu za státní pojištěnce se přitom dosud vyjednává v rámci projednávání novely zákona o pojistném na zdravotní pojištění. Vláda navrhuje, aby příští rok činila platba za státní pojištěnce 1 878 korun měsíčně, opozice žádá vyšší částku.

Konečné rozhodnutí o úhradové vyhlášce na příští rok je na ministru zdravotnictví, který může ve veřejném zájmu dohodnuté úhradové mechanismy změnit.

Sdílejte článek

Doporučené

VZP plánuje zanedbatelný schodek

7. 12. 2023

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny schválila svůj návrh zdravotně pojistného plánu na rok 2024, už poněkolikáté plánuje schodek.

Výuka o duševním zdraví posílí prevenci

6. 12. 2023

Předmět Výchova ke zdraví by mohl být rozšířen o kapitoly týkající se zlepšení gramotnosti v oblasti duševního zdraví. Podle dřívějších mezinárodních…