Přeskočit na obsah

Dohoda u praktiků, zubařů a gynekologů

zubař, prevence
Foto: shutterstock.com

Podpora preventivních vyšetření u gynekologů i praktiků, mírný růst úhrad. To jsou zatím výsledky dohodovacího řízení o úhradách na rok 2023.

Zástupci praktických lékařů našli dohodu se zdravotními pojišťovnami na výši a způsobu úhrad za zdravotní služby v roce 2023. Praktičtí lékaři tak jsou nejvýznamnějším z osmi segmentů, kterým se podařilo dosáhnout v přípravné fázi dohodovacího řízení na příští rok dohody, pět segmentů se nedohodlo a záchranná služba došla k parciální dohodě.

Podmínkou dohody u praktiků je, že měsíční platba státu za jednoho státního pojištěnce bude minimálně 1 878 korun, jak nyní navrhuje vláda, a že nedojde k zásadní změně predikce výběru pojistného. Pokud naopak dojde ke změně platby za státního pojištěnce nebo predikce výběru pojistného, změní se dohoda srovnatelně s ostatními segmenty.

Základní kapitační platba má podle dohody vzrůst pro pracoviště s plnou ordinační dobou na 62 korun, o korunu více s diplomem celoživotního vzdělávání. Roste i úhrada za takzvanou epizodu péče, ale hlavně hodnoty bodu mimokapitačních výkonů na 1,36 Kč, 1,26 Kč a 1,22 Kč. (Hodnota bodu může být ještě navýšena za diplom celoživotního vzdělávání.)

V první skupině nejvíce preferovaných výkonů s hodnotou bodu 1,36 koruny je šest mimokapitačních výkonů preventivní péče, 01021 (komplexní vyšetření praktickým lékařem, 830 bodů), 01022 (opakované komplexní vyšetření praktickým lékařem, 556 bodů) a podobné kódy pro dětské lékaře 02021, 02022, 02031, 02032.

Ve druhé skupině výkonů s hodnotou bodu 1,26 je mimo jiné kolorektální screening, dispenzarizační prohlídky, péče o prediabetika a péče o stabilizovaného diabetika 2. typu praktickým lékařem, dále výkony péče o pacienta po onkologické léčbě nebo sledování obézního pacienta u praktického dětského lékaře.

„Navýšení kapitačních plateb by mělo alespoň zčásti krýt očekávané větší režijní náklady na provoz ordinace. Hlavní nárůsty by ale měly být v mimokapitačních platbách za provedené zdravotní služby pro pojištěnce. Peníze tedy jdou za prací, zejména v oblasti prevence,“ říká místopředseda Sdružení praktických lékařů ČR Michal Bábíček.

Lázeňská péče podle dohody získává nárůst platby za jeden den pobytu meziročně o čtyři procenta.

Stomatologie s pojišťovnami uzavřela dohodu, ale prezident České stomatologické komory a šéf spolku Zubohrad Roman Šmucler z výsledku nadšen není. „Nárůst je významně menší než inflace, ale v podmínkách, kdy stát snížil úhradu za státní pojištěnce, kterých je velká většina, nejde hnát zdravotní pojišťovny do bankrotu,“ uvedl Šmucler. Součástí dohody je bonifikace pro zubní ordinace za péči o morbidně obézní pacienty. Ti mají problém najít zubaře, jehož křeslo by jejich ošetření vydrželo, vysvětlil Šmucler.

Lékárenský segment v dohodovacím řízení vyjednává jen o minoritní části svých příjmů, o úhradě za signální výkon, který byl náhradou za zrušené regulační poplatky, a úhradě za digitalizaci listinného receptu. Signální výkon výdeje jednoho druhu léčivého přípravku bude v příštím roce ohodnocen o jednu korunu více, lékárna za něj dostane 19 korun. Za digitalizaci listinného receptu pojišťovna vyplatí 14 korun, také o korunu více než letos. Součástí dohody jsou stejně jako dříve fond na podporu lékáren v malých městech a podpora pohotovostní služby lékárny. Zástupci lékáren původně žádali za položku na receptu 21 korun.

Gynekologové budou bonifikováni, pokud vykážou preventivní prohlídky alespoň u poloviny registrovaných žen. Letos k bonifikaci stačila prohlídka u 45 procent žen, ale navýšení bylo menší. Roste jim balíčková úhrada za péči o těhotnou (v prvním trimestru z 1 646 na 1 679 korun, v druhém trimestru z 2 743 na 2 798 korun a ve třetím trimestru z 3 841 na 3 918 Kč).

Dohodu uzavřeli i zástupci fyzioterapie, dialyzační péče, dopravní služby, parciální dohodu uzavřeli s pojišťovnami zástupci segmentu zdravotnické záchranné služby. Naopak v akutní lůžkové péči i v následné lůžkové péči, u ambulantních specialistů, laboratoří a domácí péče zůstává nedohoda.

Segmenty, které nedošly k dohodě v přípravném kole dohodovacího řízení, mohou dohodu ještě dodatečně schválit i na závěrečném jednání. Svaz zdravotních pojišťoven trvá na tom, aby byly úhrady postaveny tak, že zdravotní pojišťovny už nebudou hospodařit s deficitem. Tedy jejich náklady už nemají převýšit příjmy. O příjmech od státu za státní pojištěnce se přitom dosud vyjednává v rámci projednávání novely zákona o pojistném na zdravotní pojištění. Vláda navrhuje, aby příští rok činila platba za státní pojištěnce 1 878 korun měsíčně, opozice žádá vyšší částku.

Konečné rozhodnutí o úhradové vyhlášce na příští rok je na ministru zdravotnictví, který může ve veřejném zájmu dohodnuté úhradové mechanismy změnit.

Sdílejte článek

Doporučené