Přeskočit na obsah

Domácí hospice konečně hrazeny

V mezinárodním žebříčku kvality péče na konci života Quality of Death Index z r. 2015 se ČR umístila až na 33. místě za Polskem, Mongolskem a Litvou. Potenciál pro změnu tohoto neuspokojivého stavu ověřoval v letech 2015–2017 pilotní program Mobilní specializované paliativní péče, který byl společnou iniciativou MZ ČR, VZP a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP (ČSPM). Postupně se do něj zapojilo 14 mobilních hospiců napříč republikou.

Průběh pilotního programu analyzoval ÚZIS a došel k následujícím závěrům:

  • V hospicích poskytujících mobilní specializovanou paliativní péči dožívá 92 až 97 procent pacientů v prostředí odpovídajícím jejich preferencím.
  • Mobilní specializovaná paliativní péče dokáže účinně tlumit nežádoucí projevy onemocnění (např. bolest), a tím maximálně udržet a zachovat kvalitu života až do posledních chvil.
  • I přes náročnost individuální zdravotní péče o pacienta v domácím prostředí nedochází k navýšení nákladů. Péče je dokonce o zhruba 300 Kč na den péče levnější, než kdyby nemocný umíral v jiném prostředí.

S novým sazebníkem a úhradovou vyhláškou dostávají od příštího roku kraje a zdravotní pojišťovny konečně možnost zařadit mobilní specializovanou paliativní péči do systému hrazené zdravotní péče.

Jak uvedl MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., předseda ČSPM ČLS JEP, kraje budou moci vypsat výběrová řízení na tento typ péče, stejně jako by se jednalo o jakoukoli jinou medicínskou odbornost. Zdravotnická zařízení, která splní kvalifikační kritéria, se do výběrových řízení budou moci hlásit. Ta zařízení, která úspěšně projdou na kraji, budou moci požádat o uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami, které budou mít k dispozici úhradový systém pro tento typ péče a budou moci péči nasmlouvávat. Dosud byla péče mobilních hospiců zcela závislá na veřejných sbírkách, darech nadačních fondů a dotacích krajů a obcí; nyní bude jen částečně závislá. Je to proto, že úhrada ze zdravotního pojištění bude krýt jen část nákladů, konkrétně 1 152 nebo 1 463 Kč na pacienta a den podle objemu poskytnuté zdravotní péče, přičemž hospic bude potřebovat cca 1 900 Kč na pacienta a den pro úhradu práce lékařů a sester, náklady na léky a zdravotnický materiál a dopravu za pacienty. K tomu je potřeba připočíst náklady na nezdravotnickou komponentu péče (sociální práci, psychoterapii, péči o pozůstalé, dobrovolnické programy, spirituální péči atd.). I tak je ale zařazení výkonů mobilní specializované péče do systému historický posun, zejména pokud nezůstane na papíře a zdravotní pojišťovny budou tuto péči skutečně nasmlouvávat.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené