Přeskočit na obsah

Dopis ČLK, ČSK a ČLnK senátorům Parlamentu České republiky

Zároveň vysvětlujeme, že nejsme zásadně proti elektronizaci zdravotnictví, ovšem za předpokladu, že nám usnadní práci, omezení zbytečnou administrativu a ušetří čas, který bychom mohli věnovat odborné práci a svým pacientům. Samozřejmostí z našeho pohledu musí být zároveň zajištění osobních údajů a bezpečnosti celého systému.

Státním ústavem pro kontrolu léčiv připravený systém elektronických receptů bohužel nesplňuje podmínky, na jejichž základě by bylo možno ospravedlnit jeho povinného vymáhání. Naopak. Je nám vnucováno polovičaté řešení, které v předložené podobě nepřináší žádnou přidanou hodnotu pacientům ani zdravotnickým profesionálům. Neumožní nám využít poznatky o aktuální farmakoterapii jednotlivých pacientů a pouze zvyšuje naši administrativní zátěž. Jedná se navíc o systém v praxi dostatečně neprověřený zátěžovými testy. A pro případ jakékoli havárie, ať již způsobené výpadkem Centrálního úložiště nebo kolapsem internetového připojení, není připravena spolehlivá náhradní varianta zajišťující plošnou funkčnost systému předepisování a výdeje léčivých přípravků.

Naše profesní samosprávy v zájmu bezpečnosti pacientů trvají na stanovisku, že elektronické recepty musí i po 1.1.2018 zůstat pouze nepovinnou možností. Pacient musí mít právo elektronický recept odmítnout, aniž by byl trestán tím, že mu bude odpírána potřebná lékařská péče. Lékaři, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou elektronické recepty vystavovat, musí mít právo i nadále vykonávat svoji praxi a vystavovat svým pacientům recepty klasickým způsobem.  Elektronické recepty připravené Státním ústavem pro kontrolu léčiv nepřináší zdravotníkům, zdravotním pojišťovnám a především ani pacientům prospěch, který by vyvážil hrozící pokles dostupnosti lékařské péče způsobený nuceným uzavřením řady privátních lékařských praxí. Upozorňujeme, že toto nebezpečí hrozí zejména na venkově, kde již v současnosti je pro pacienty lékařská péče špatně dostupná.

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

dovolujeme si vás tímto požádat o pomoc. V této chvíli prosíme o podporu přijetí senátního návrhu zákona senátorů Vladimíra Plačka, Milady Emmerové, Evy Sykové, Aleny Šromové, Boženy Sekaninové, Lubomíra France, Jiřího Voseckého, Jaroslava Doubravy a Václava Homolky, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších zákonů.

v úctě

v Praze, dne 4. 12. 2017

MUDr. Milan Kubek - prezident, Česká lékařská komora
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. - prezident, Česká stomatologická komora
PharmDr. Lubomír Chudoba - prezident, Česká lékárnická komora

Originální dokument

  

Zdroj: ČLK, ČSK, ČLnK

Sdílejte článek

Doporučené

Platy rostou i přes změnu tabulek

17. 1. 2022

Podle předsedkyně odborů nemocnice většinou našly peníze na vyšší platy i pro sanitáře a zaměstnance nezdravotnických profesí.