Přeskočit na obsah

Doplňky rybího tuku jsou spojeny s poruchou srdečního rytmu

„V současné době jsou doplňky s obsahem rybího tuku indikovány u pacientů se zvýšenými triglyceridy v plazmě, aby se snížilo kardiovaskulární riziko. Vzhledem k vysoké prevalenci zvýšených triglyceridů v populaci je lze běžně předepisovat. Za zmínku stojí, že nízké dávky omega‑3 mastných kyselin jsou k dispozici i ve volném prodeji bez nutnosti lékařského předpisu,“ uvedl autor studie dr. Salvatore Carbone z Virginia Commonwealth University v USA.

Některé klinické studie ale naznačují, že omega‑3 mastné kyseliny mohou být spojeny se zvýšeným rizikem fibrilace síní, což je nejčastější porucha srdečního rytmu. Lidé s touto poruchou mají zároveň pětkrát větší pravděpodobnost cévní mozkové příhody.

Tyto studie testovaly různé formulace omega‑3 mastných kyselin v různých dávkách. Autoři proto provedli komplexní metaanalýzu randomizovaných kontrolovaných studií, aby odpověděli na otázku, zda rybí oleje trvale souvisejí se zvýšeným rizikem fibrilace síní.

Analýza zahrnovala pět randomizovaných kontrolovaných studií zkoumajících účinky suplementace omega‑3 mastnými kyselinami na kardiovaskulární parametry. Účastníci měli zvýšené hodnoty triglyceridů a byli buď ve vysokém riziku kardiovaskulárních onemocnění, nebo u nich kardiovaskulární onemocnění již bylo diagnostikováno. Celkem 50 277 pacientů dostávalo buď rybí tuk, nebo placebo; byli sledováni po dobu dvou až 7,4 roku. Dávka rybího oleje se pohybovala od 0,84 g do 4 g denně.

Vědci zjistili, že suplementace omega‑3 mastnými kyselinami byla spojena s významně zvýšeným rizikem fibrilace síní ve srovnání s placebem s poměrem výskytu 1,37 (95% CI 1,22–1,54; p < 0,001).

„Naše studie naznačuje, že doplňky rybího oleje jsou spojeny s významně vyšším rizikem vzniku fibrilace síní u pacientů se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. Ačkoli jedna klinická studie naznačila příznivé kardiovaskulární účinky suplementace, mělo by se zvážit riziko fibrilace síní, pokud jsou tyto látky předepisovány nebo kupovány ve volném prodeji, zejména u jedinců náchylných k rozvoji poruchy srdečního rytmu,“ uvedl dr. Carbone.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Prevence a terapie srdečního selhání

23. 4. 2024

Srdeční selhání je heterogenní klinický syndrom různých etiologií, jehož diagnostika a léčba se v posledních letech značně posunula. „Vzhledem k…

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…