Přeskočit na obsah

Dvacet let Cesty domů

Nabízí toho ale daleko víc – prostřednictvím informačních webů, knih o životě i smrti, podpory pozůstalých, vzdělávání, poradny, odlehčovacích služeb, půjčovny pomůcek nebo dobročinných obchodů usiluje o to, aby lidé na konci života mohli dožít tam, kde si to přejí, s podporou specializované paliativní péče, pokud ji potřebují.


„Pospěšme milovat lidi, neboť tak rychle odcházejí… Dříve se o smrti moc nemluvilo a lidé umírali ‚za plentou‘, mnoho z nás nevidělo mrtvého člověka… Nepřítomnost rituálů přitom způsobuje, že lidé truchlí paradoxně víc, jsou v truchlení opuštění a bezradní,“ zaznělo v dokumentárním filmu režisérky Olgy Sommerové z roku 2003 s názvem Cesta domů. Jak ona sama poznamenala, kdybychom žili nekonečně dlouho, nevážili bychom si času, který nám byl vyměřen.

S cílem pomoci zlepšit péči o umírající v naší zemi založilo na jaře 2001 několik přátel (lékařka Marie Goldmannová, zdravotní sestra Alžběta Mišoňová, malířka Martina Špinková, psycholog Petr Goldmann, ošetřovatel Marek Šťastný a lékař a filosof Štěpán Špinka) Cestu domů. Organizace zakoupila skládací polohovací postel a několik dalších pomůcek, které začala půjčovat do domácností, a vytiskla letáky s radami a doporučeními týkajícími se péče o terminálně nemocné. V roce 2002 vznikla Poradna domácí hospicové péče a od ledna 2003 fungoval Domácí hospic. Následovalo zřízení knihovny a informačního portálu pro nemocné, pečující a pozůstalé Umírání.cz. Po několika působištích se organizace na jaře 2019 přestěhovala do nové budovy v Praze 4 – Michli, kde mohla k stávajícím službám přidat ambulanci paliativní a podpůrné péče, oddělení pobytových odlehčovacích služeb a vzdělávací centrum s nabídkou kursů pro odborníky i pro širokou veřejnost.

„V Cestě domů a kolem ní jsem mohla jít a pracovat se spoustou lidí a bylo to s nimi moc dobré. Každý den se člověk něčemu diví a něco nevšedního objevuje. Jsem vděčná, že přes všechnu úřednickou a někdy absurdní probojovávací práci jsem směla být s lidmi v tak důležitých chvílích a plaše se dotýkat hranic života a smrti, času a věčnosti, smyslu a marnosti,“ shrnula svoji práci Martina Špinková ve sborníku k 10. výročí Cesty domů.

Čtyřiadvacet hodin denně a sedm dní v týdnu se členové tohoto multiprofesního týmu – lékaři, sestry, psychosociální pracovníci, duchovní, odlehčovací asistenti, poradenští pracovníci, pracovníci půjčovny a vyškolení dobrovolníci – starají o klienty v jejich domácím prostředí. Zní to jako samozřejmost, ale byla a je za tím spousta práce a úsilí. Celých 17 let trvalo, než se Cestě domů podařilo stát se smluvním poskytovatelem domácí paliativní péče pro všechny zdravotní pojišťovny v ČR. Organizace nyní konečně čerpá úhradu na zdravotní služby Domácího hospice i na ambulantní návštěvu paliativního lékaře, což jí umožňuje pokrýt část nákladů za komplexní služby z veřejného zdravotního pojištění.

V multiprofesním týmu Domácího hospice Cesta domů je zastoupeno devět profesí tak, aby služby byly komplexní, určené jak nemocnému, tak jeho nejbližším, a to před úmrtím i po úmrtí v podobě pozůstalostní péče. V týmu je lékař, zdravotní sestra, sociální pracovnice, psychosociální pracovník, psychoterapeut, duchovní, odlehčovací asistent, pracovník půjčovny pomůcek a koordinátorka dobrovolníků.


Jen v roce 2020:

  • Cesta domů uspořádala 24 vzdělávacích akcí svými odborníky v novém vzdělávacím centru. Vzhledem k epidemickým opatřením se devět z nich konalo online;
  • v rámci ambulance paliativní a podpůrné péče uskutečnili lékaři 428 návštěv, při kterých pomohli pacientům nastavit medikaci a připravit plán budoucí péče;
  • asistenti odlehčovacích služeb vykonali 3 236 návštěv v domácnostech klientů;
  • do péče Domácího hospice Cesta domů bylo přijato 483 pacientů, z toho bylo jedenáct dětí a dospívajících;
  • nová odlehčovací lůžka v Michli využilo 66 klientů, někteří z nich opakovaně.


„Loňský rok byl pro každého z nás hodně zvláštní. Poznali jsme COVID‑19. Mnozí si uvědomili, že pevné zdraví není běžná záležitost, a dokonce že i smrt do našich každodenních životů patří. Nevíme, zda a jak se to odrazí ve výsledcích reprezentativního výzkumu, kterým letos zjišťujeme, jak k tématu smrti a umírání přistupují české školy. Tak či tak jeho závěry, které budeme znát na podzim, využijeme pro další rozvoj našich osvětových aktivit k široké veřejnosti, především pak dětem a rodině. Protože se stále snažíme měnit cesty… Podle toho, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace, naplánujeme i oslavy 20. výročí naší organizace a další akce,“ uvádí ředitelka Cesty domů Mgr. Ruth Šormová. S tímto výročím se pojí i dva nové weby: www.menimecesty.cz se zajímavostmi z historie a narozeninový web www.slavime20let. cz s nápady, jak spolu s Cestou domů narozeniny oslavit – třeba zakoupením trička z limitované edice nebo uspořádáním narozeninové sbírky.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené