Přeskočit na obsah

ECDC: Čekat na lepší vakcíny se u rizikových nevyplatí

covid-19
Foto: Shutterstock

Doočkovat všechny bez prvního boosteru, lidem od 60 let podat brzy druhou posilující dávku, taková jsou aktuální doporučení evropských autorit. Zdravotníci mohou se čtvrtou dávkou počkat, pokud nepatří do rizikových skupin.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vydalo předběžné stanovisko k očkovací strategii proti covidu‑19 ve druhé polovině letošního roku. Základem je fakt, že vakcinace nadále chrání před hospitalizacemi pro těžký covid, vážným průběhem onemocnění a úmrtími na covid. Zároveň chrání zdravotní systémy.

Prioritou zůstává zvýšení proočkovanosti základním schématem očkování proti covidu a první posilovací dávkou, a to zejména v populačních skupinách s vyšším rizikem vážných následků a zejména v zemích, kde je proočkovanost základním schématem a první posilovací dávkou nízká.

Česko patří k zemím, kde je proočkovanost dospělých první posilující dávkou v evropském srovnání spíše nižší, těsně pod 40 procent celkové populace.

Rychlé odstartování vakcinace druhou posilovací dávkou pro lidi od 60 let i pro mladší s komorbiditami je podle ECDC namístě zvážit zejména v zemích, kde dosud nevyvrcholila vlna variant BA.4 a BA.5.

Druhou posilující dávku doporučuje v Evropě už 20 zemí, uvádí 18. července ECDC. „Matematické modely ukazují, že pro země s proočkovaností větší než 40 procent celé populace první posilující dávkou může mít druhá posilující dávka pro osoby 60+ podstatný dopad na obnovení povakcinační ochrany před hospitalizací této věkové skupiny od poloviny července do konce roku 2022. Pro země, které mají proočkovanost prvním boosterem menší než 40 procent, má větší celkový efekt než spuštění druhého boosteru spíše vyplnění mezer v proočkovanosti první sérií,“ uvádí ECDC.

Přitom platí, že očkování druhou posilující dávkou u lidí nad 60 let má tím větší efekt, čím dříve je zahájeno.

U lidí mladších 60 let, kteří nemají žádné komorbidity, nejsou podle ECDC epidemiologické důkazy na podporu druhé posilující dávky očkování proti covidu‑19.

Neexistují ani jasné důkazy, které by podporovaly podání druhé posilovací dávky zdravotnickým pracovníkům nebo těm, kteří pracují v domovech dlouhodobé péče, pokud nejsou rizikovými osobami pro těžký průběh covidu‑19. „Včasné podání druhé posilovací dávky dostupnými vakcínami zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům v zařízeních dlouhodobé péče za účelem kontroly infekce pravděpodobně poskytne pouze mírné výhody, pokud jde o omezení rizik přenosu na zranitelné osoby v jejich péči, a bude mít omezenou dobu trvání. Pracovníci ve zdravotnictví a v zařízeních dlouhodobé péče mohou dostat druhou posilující dávku pro svou vlastní ochranu, pokud patří do jakékoli prioritní skupiny populace podle věku nebo komorbidit. Doporučené posilující dávky by měli dostat obyvatelé zařízení dlouhodobé péče. Nefarmaceutické intervence ve zdravotnických zařízeních zůstávají účinnými opatřeními na ochranu zranitelných jedinců,“ uvádí ECDC.

Podávání druhých boosterů u zdravotníků by podle ECDC mělo být zváženo později v tomto roce pro vlnu, která by se mohla objevit na podzim a v zimě. Konkrétní ideální načasování očkování před podzimem a zimou se přitom bude lišit v jednotlivých zemích zejména podle dosavadní očkovací strategie.

„Aktualizované vakcíny přizpůsobené variantě omicron budou pravděpodobně povoleny pro použití v EU v září a možná budou dostupné někdy během posledního trimestru roku 2022. Rozvrh distribuce a dostupných zásob se v současné době vytváří s výrobci. Přesto je důležité se dál snažit včas zvýšit proočkovanost dostupnými vakcínami ve skupinách s vysokým rizikem závažného onemocnění a nečekat na nové vakcíny přizpůsobené variantě omicron,“ uvádí ECDC.

Ministerstvo zdravotnictví ČR zahájilo přeočkování druhou posilující dávkou v očkovacích centrech bez registrace 18. července, vakcína je dostupná pro lidi starší 18 let více než čtyři měsíce po první posilující dávce.

Ještě v červnu doporučovaly evropské autority přeočkování druhým boosterem až od 80 let věku, rozšíření doporučení na 60+ souvisí s tím, jak silná se ukazuje být letní vlna covidu vyvolaná subvariantami BA.4 a BA.5. „Vyzývám členské státy, aby neprodleně zavedly druhé posilující očkování pro všechny osoby starší 60 let a všechny zranitelné osoby, a vyzývám všechny, kteří mají nárok na očkování, aby se očkovat nechali. Takto ochráníme sebe, své blízké a zranitelné skupiny obyvatel,“ uvedla komisařka EU pro zdraví Stella Kyriakidesová.

Nadále platí doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP z letošního června, podle kterého je aplikace první posilující dávky doporučena všem osobám ve věku pět a více let a aplikace druhé posilující dávky všem osobám od 60 let, dále klientům v zařízeních sociální péče a osobám, které o ně pečují, pacientům se závažným imunokompromitujícím stavem od dvanácti let a zdravotnickým pracovníkům v přímé péči o imunokompromitované. Druhá posilující dávka je doporučena v odstupu čtyř měsíců po prvním boosteru. „V případě onemocnění covidem‑19 lze aplikaci jakékoli posilovací dávky odložit o tři měsíce po prodělané nemoci, počítáno od data prvního pozitivního výsledku PCR nebo Ag testu na SARS‑CoV‑2,“ uvádí dále doporučení vakcinologů. „Aplikace druhé posilovací dávky by měla být umožněna a plně hrazena také všem osobám, pro které je vakcína registrována, v případě jejich zájmu o očkování,“ uvádí také vakcinologická společnost.

Podle nedávno zveřejněných dat Českého statistického úřadu byl loni covid‑19 nejčastější příčinou úmrtí, podlehlo mu 25 500 lidí. Je to poprvé od konce 40. let minulého století, co je nejčastější příčinou úmrtí infekční nemoc. V roce 2020 byl covid podle statistiků druhou nejčastější příčinou. Nejčastější příčinou úmrtí v předchozích letech byla ischemická choroba srdeční. Celkově zemřelo loni 139 981 lidí, což bylo nejvíc od konce druhé světové války.

Sdílejte článek

Doporučené