Přeskočit na obsah

Echokardiografický screening v Etiopii – další úspěšná mise NF České srdce

V minulých týdnech jsem měla čest se podílet na další z humanitárních misí Nadačního fondu České srdce, tentokráte do Etiopie. Nadační fond pořádá pravidelné mise do vytipovaných nejchudších oblastí v Africe a Asii s cílem echokardiografického screeningu vrozených a získaných, nejčastěji revmatických, srdečních vad a zajištění efektivní pomoci pacientům. Mise jsou financovány z prostředků samotných lékařů a peníze z účtu nadačního fondu jsou investovány na podporu přímo v místě konání mise. Již tradičně jsme si s sebou vezli veškeré potřebné vybavení včetně dvou zapůjčených echokardiografických mobilních přístrojů. Vyšetřovací tým vedl zakladatel nadačního fondu a kardiolog pražského IKEM MUDr. Michal Pazderník, Ph.D., FESC, dalšími členy týmu byly MUDr. Mária Holická z FN Brno, MUDr. Markéta Mikulcová z Kardiocentra Zlín a já. S hladkým průběhem mise asistoval člen správní rady Tomáš Kaplan.

Etiopie je se svými 109 miliony obyvatel druhou nejlidnatější zemí v Africe, bohužel také devátou nejchudší zemí na světě. Téměř 2/3 obyvatel žijí za méně než jeden dolar denně a více než polovina obyvatel žije pod hranicí bídy. Etiopské zdravotnictví je jedním z nejméně vyvinutých v subsaharské Africe a přetrvává vysoká dětská úmrtnost. Ve zdravotnictví jsou velmi omezené prostředky a většina snah se zaměřuje především na zajištění základních hygienických potřeb a prevenci. Terapeutické intervence jsou velmi omezené. Jak jsme měli možnost poznat, místní lékaři jsou bohužel často jen tichými pozorovateli, k efektivní léčbě nejsou prostředky. Největším zdravotně‑sociálním problémem je přístup k čisté pitné vodě, který v rurálních oblastech má méně než 30 procent obyvatel. Z důvodu sucha postihují zemi také hladomory a až jedna třetina mladých lidí umírá na následky AIDS.

Revmatické srdeční postižení je onemocněním chudoby, je prakticky úplně preventabilní a je nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním na světě ve věkové skupině pod 25 let. Běžná neléčená angína, způsobená streptokokem, může zkříženou reakcí napadat autoimunitním mechanismem četné tkáně a orgány pod obrazem akutní revmatické horečky. Toto onemocnění bylo poměrně časté i v Evropě ještě před 100 lety, ale díky rozšíření antibiotické léčby penicilinem již v našich krajích prakticky vymizelo. V chudých oblastech Afriky je však výskyt revmatické horečky velmi častý a ročně na její komplikace umírá celosvětově asi 1,5 milionu lidí. Opakované ataky revmatické horečky poté vedou k postižení srdečních chlopní pod obrazem revmatického srdečního onemocnění, které nejčastěji postihuje aortální a mitrální chlopně a vede k srdečnímu selhání. Děsivé je, že akutní revmatická horečka postihuje především děti školního věku mezi 5–14 lety a průměrný věk úmrtí je 26 let. Některé případy jsou zpočátku asymptomatické, a proto je echokardiografie ideální screeningovou metodou pomáhající odhalit časná stadia, aby mohla být doporučena sekundární profylaxe penicilinem, která zabrání dalším atakám vedoucím k rozvoji či zhoršení postižení chlopní. Dalším přínosem je odhalení závažných stavů vyžadujících operační nebo katetrizační zákrok.

V průběhu pouhého jednoho týdne náš tým dokázal vyšetřit 402 dospělých i dětských pacientů. Působili jsme v nemocnici Zewditu v Addis Abebě, Bishoftu Hospital a v domově pro opuštěné a postižené děti Shamida, což byl pro mě osobně velký zážitek a skláním se před obětavou pomocí místních dobrovolníků, kteří se o tyto děti starají. Největší radost nám všem udělalo, když se díky diagnóze a přispění našeho týmu podařilo zorganizovat operaci jedenáctiletého chlapce Robela, který trpěl závažnou vrozenou srdeční vadou. Podařilo se nám zorganizovat chirurgickou operaci v místní charitativní nemocnici a poslední den mise jsme se s chlapcem a jeho maminkou setkali. Byl již propuštěn do domácího léčení. A upřímně přiznávám, že na jeho úsměv nikdy nezapomenu.

Po celou dobu mise nám byla velkou oporou česká ambasáda v Addis Abebě, důležitá byla také skvělá spolupráce s místním kardiologem MUDr. Fekadu, bez kterého bychom nebyli schopni v tak krátkém čase efektivně pomáhat. V druhém týdnu jsme měli možnost poznat krásy Etiopie. Vypravili jsme se do nejteplejšího místa planety, Danakilské prolákliny, kde jsme mohli s otevřenou pusou obdivovat kaleidoskopické barvy geotermálně činné pouštní krajiny a solných jezer. Vylezli jsme také na činnou sopku Erta Ale, kde jsme měli možnost pohlédnout do pekelné brány představované rudě žhnoucím lávovým jezerem čpícím kouř. Nakonec jsme si prohlédli „střechu Afriky“, jak se Etiopii přezdívá, z výšky 4 000 metrů nad mořem v pohoří Simien. Nejcennější jsou ale nová přátelství s lidmi, které spojuje podobný pohled na svět, snaha pomáhat a přispívat svým malým dílem ke zlepšování světa, ve kterém žijeme.

 

MĚLI BYSTE VĚDĚT…
Nadační fond České srdce
Nadační fond České srdce se zaměřuje na pomoc dětem a dospělým s vrozenými srdečními vadami ve vytipovaných lokalitách v Africe a Asii. Pořádá proto zdravotnické mise českých lékařů do těchto zemí a zprostředkovává přímou pomoc. Dále pořádá pracovní stáže pro české lékaře a zdravotní sestry, studijní programy v České republice pro africké studenty medicíny a konečně nezapomíná ani na edukační činnost v České republice. Organizuje akce pro veřejnost s cílem zvýšit povědomí o problematice srdečních onemocnění a nově také s projektem Naučíme Česko resuscitovat pracuje na edukaci veřejnosti v oblasti resuscitace.
Více se o projektu můžete dozvědět na http://nfceskesrdce.cz.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené