Přeskočit na obsah

„Efektivní nemocnice 2023 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí“

efektivní nemocnice
Zdroj: HealthCare Institute, o.p.s.

Ve dnech 28. 11. 2023 a 29. 11. 2023 se v Praze uskuteční již 18. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2023 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí“. Organizátorem odborné konference je organizace HealthCare Institute o.p.s., která se již více než 18 let zabývá oblastí zdravotnictví. 

Záštitu nad letošní odbornou konferencí přijala první dáma České republiky pplk., Mgr. Eva Pavlová,  premiér vlády České republiky prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian Jurečka, předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu Parlamentu České republiky MUDr. Roman Kraus, MBA, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA, ministr pro místní rozvoj České republiky PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., ministr průmyslu a obchodu Ing. Jozef Síkela, prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek a také rektorka Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Zahajovací diskusní blok bude zaměřený na témata, která jsou blízká všem debatujícím odborníkům, jako například plány na zajištění finanční a personální stability českého zdravotnictví, lepší budoucnost sítě nemocnic, restrukturalizace nemocnic s akutní lůžkovou péčí a budoucnost ambulancí s primární péčí v nemocnicích.

Pozvání do prvního diskusního bloku aktuálně přijal předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu Parlamentu České republiky MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel Fakultní nemocnice v Motole JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA a předseda Sdružení praktických lékařů České republiky MUDr. Petr Šonka.

Rovněž v rámci druhého diskusního bloku budou předmětem diskuse plány na zajištění finanční
a personální stability českého zdravotnictví a restrukturalizace nemocnic s akutní lůžkovou péčí. Další téma diskuse bude změna úlohy zdravotních pojišťoven v rámci českého zdravotnictví či jaká je skutečná potřeba obyvatelstva na české zdravotnictví x jaká je jeho potenciální kapacita.

Aktivně se této diskuse bude účastnit ministr zdravotnictví v roce 2020 prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., ministr zdravotnictví v letech 2014 – 2016 MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví v letech 2010 – 2013 doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví v letech 2006 – 2009 MUDr. Tomáš Julínek, MBA, náměstek ředitele pro zdravotní péči Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M. či advokátka a předsedkyně Společnosti medicínského práva ČLS JEP JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. 

Třetí diskusní blok se bude věnovat optimálnímu nastavení spolupráce Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, pacientských organizací a poskytovatelů směrem k lepší péči pro české pacienty. Diskutovat se bude rovněž nad časem zavádění nových přístupů a moderních technologií šetrnějších pro pacienty a jejich financování. Nebude chybět ani téma optimálního nastavení preventivních programů.

Do tohoto diskusního bloku aktuálně přijal pozvání prezident Svazu zdravotních pojišťoven České republiky Ing. Ladislav Friedrich, CSc. a také předseda Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky Mgr. Václav Krása.

Během odborné konference proběhne tradičně vyhlášení nejlépe hodnocených nemocnic v rámci
18. ročníku celostátního průzkumu „Nejlepší nemocnice ČR“ a nejlépe hodnocených zdravotních pojišťoven v rámci 9. ročníku celostátního průzkumu „Zdravotní pojišťovna roku“.

Další detailní informace o odborné konferenci Efektivní nemocnice 2023 naleznete na webových stránkách www.hc-institute.org.

Zpráva HealthCare Institute

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.