Přeskočit na obsah

Evidence‑based prevence závislostí

Jeho ambicí je vytvořit referenční edukační pomůcku, kterou by mohly sdílet a využívat jak univerzity z celého světa, tak i ostatní instituce zabývající se celoživotním vzděláváním nejen v adiktologii.


„Fakt, že můžeme představit kurs, který je zajímavý i pro zahraniční kolegy, není žádná nahodilost. Je za námi opravdu kus cesty. V posledních letech se nám podařilo publikovat několik prací, které zmapovaly různé adiktologické studijní programy nejen v Evropě, ale i v USA či Africe, a nyní dokončujeme analýzu z oblasti Asie a Oceánie. Zjistili jsme mimo jiné, že podobných univerzitních programů mají ve Spojených státech desetinásobně více v porovnání s evropskými zeměmi,“ připomněl 10. listopadu na tiskové konferenci, kterou pořádala Univerzita Karlova, prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie a proděkan 1. LF UK pro nelékařské studijní programy, kde se adiktologie vyučuje v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Jeho pracoviště taktéž stálo při zrodu organizace International Consortium of Universities on Drug Demand Reductin (ICUDDR), která v tuto chvíli sdružuje již více než 250 členských univerzit. Online kurs INEP podle prof. Miovského navazuje na úspěšný vznik prvního mezinárodního kurikula pro vzdělávání preventivních pracovníků – Universal Prevention Curricula (UPC) – a na související rozsáhlý evropský projekt UPC‑Adapt, do kterého je Klinika adiktologie rovněž zapojena. „Zdálo se nám, že by byla škoda tyto poznatky a výstupy dále nevyužít. Klíčový byl zájem Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost EMCDDA, které chce náš kurs používat jako ‚vstupní bránu‘ do svého komplexního edukačního programu zaměřeného na prevenci. Nicméně velkou poctou pro nás byl i výrazný zájem ze strany International Society of Substance Use Professionals, kde dokonce již běží spolupráce na tom, jak INEP integrovat do praktického tréninku preventistů – a to hned na několika kontinentech,“ dodal.


Otevřené vzdělávání pro všechny

Jak dále uvedl doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., z Kliniky adiktologie, online kurs INEP je zdarma k dispozici v české i anglické verzi a sestává z deseti e‑learningových lekcí, což odpovídá asi 40 hodinám výuky (jednosemestrální předmět plného rozsahu). Jeho cílem je poskytnout obecně uznávané informace z oblasti prevence, které jsou vědecky ověřené, avšak dostupné v kondenzované podobě. Hlavním zdrojem informací jsou online prezentace, dále doporučená studijní četba, zaznamenaná živá vystoupení či kvízy, po každé přednášce pak probíhají online testy. „Pokud někdo kurs absolvuje, nestane se z něj automaticky profesionál, nicméně získá základ, na který pak může nabalovat další znalosti a dovednosti,“ upřesnil doc. Gabrhelík. Volně ke stažení je také sylabus kursu, takže ho mohou jako předmět do svých kurikul zahrnout různí vzdělavatelé z ČR i z ciziny. Cílovou skupinou jsou jak jednotlivci, např. studenti, odborníci či koordinátoři prevence, pracovníci resortů, úřadů aj., ale rovněž instituce, tedy vysoké školy, různé profesní skupiny nebo neziskový sektor. „Jsme propagátoři otevřeného vzdělávání, protože si uvědomujeme, že dostupnost informací je pro adiktologii naprosto zásadní,“ komentoval doc. Gabrhelík s tím, že zpětná vazba z projektu INEP poslouží k jeho další aktualizaci a zlepšování.

„Máme tedy ambici vytvořit referenční mezinárodní kurs pro úvod do primární prevence závislostí, který mohou sdílet a využívat jak univerzity, tak i ostatní instituce zabývající se celoživotním vzděláváním nejen v adiktologii. Proto budou vznikat další jazykové mutace, přičemž prioritu nyní mají země hovořící portugalsky a španělsky – mnoho partnerů totiž máme v Jižní a Střední Americe. Současně ale chceme zvýšit povědomí o našem studijním programu, abychom napomohli jeho otevření taktéž v anglickém jazyce a nalákali do Prahy zahraniční studenty nadšené pro adiktologii,“ naznačil prof. Miovský.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené