Přeskočit na obsah

Evropo! Zajisti nepřetržitou dostupnost léků, žádá GIRP

léky, tablety, kapsle
Foto: shutterstock.com

Evropská asociace pro distribuci zdravotní péče (GIRP) vydala prohlášení, ve kterém žádá Evropskou komisi a členské státy EU, aby pomohly v probíhající energetické krizi zajistit všem pacientům v EU nepřetržitou dostupnost léků. GIRP varuje, že pokud EU nezačne konat, bude muset významným způsobem omezit služby distributorů komplexní zdravotní péče.

GIRP upozorňuje, že dodavatelé začínají silně pociťovat dopady rostoucích nákladů. Nejenže se potýkají se setrvalým nárůstem cen pohonných hmot a mzdových nákladů, ale problém zhoršuje i aktuální trend růstu cen energií. Dodavatelé musejí být schopni zajistit specifické teplotní podmínky pro skladování léčiv, což vyžaduje spoustu energie. Podle GIRP již distributoři nejsou schopni růst nákladů absorbovat a zvažují, že budou muset omezit své služby a snížit počet zaměstnanců.

Nepřenositelnost nákladů

Neschopnost přizpůsobit ceny léků zvyšujícím se nákladům na energie a pohonné hmoty a ani tyto náklady nemoci přenést na zákazníky je podle GIRP v přímém rozporu s jinými odvětvími podnikání. Distributorům už prý nezbývá žádná možnost, jak by si mohli zajistit takové odměny za služby, které jim v této situaci umožní udržet podnikání.

Současná situace podle GIRP ohrožuje kontinuitu dodávek léků. Pokud náklady nezačnou klesat, nebo dokonce dále porostou, sektor to nezvládne a distributoři budou muset zvážit zásadní škrty, které povedou k významné redukci jejich služeb. To by ovšem podle GIRP znamenalo nevyhnutelně i omezení distribuce léků do lékáren, nemocnic a dalších zdravotnických zařízení – tedy celkové snížení dostupnosti léků pro pacienty v celé EU.

GIRP vyzývá Evropu k akci

GIRP proto ve svém tiskovém prohlášení vyzývá Evropskou komisi i členské státy EU, aby „chránily zdraví pacientů“ a poskytly sektoru distribuce komplexních zdravotních služeb podporu, díky níž by byla zajištěna nepřetržitá dodávka léků pro pacienty napříč EU. „Pokud nebudou přijata opatření, distributoři komplexní zdravotní péče budou nuceni snížit počet dodávek, což povede k delším dodacím lhůtám a ohrozí to přístup pacientů k lékům v celé EU,“ zdůrazňuje GIRP naléhavost situace.

Co mají politici dělat?

Distributoři komplexní zdravotní péče zdůrazňují mimořádný charakter současné situace, bijí na poplach a žádají evropské i národní politiky, aby v nejbližší době přijali celou řadu konkrétních opatření. Nejprve je podle GIRP potřeba revidovat současné mechanismy tvorby cen a úhrad a zajistit takové odměny pro distributory komplexních zdravotních služeb, které by umožnily finanční přežití tohoto sektoru, který je podle GIRP klíčový pro celkovou odolnost systému zdravotní péče.

Politici by také měli využít všech svých možností ke snížení daní na energie, což by dle GIRP umožnilo členským státům udržet ceny energií na uzdě. Distributoři dále žádají, aby byla dočasně pozastavena plánovaná daň či nové limity na emise CO2, čímž by se zabránilo dalšímu tlaku na růst cen energií. Sníženy či zrušeny by měly být i dodatečné daně na energii a dokud bude trvat inflační krize, měly by být dle GIRP zastropovány i ceny pohonných hmot.

Politici EU by se dle distributorů měli zaměřit též na zajištění transparentnosti toho, jak členské státy uplatňují dočasný rámec EU pro státní podporu, která má pomáhat jednotlivým společnostem reagovat na energetickou krizi a rostoucí náklady na pohonné hmoty. A to s ohledem na skutečnost, že na palivu pro tento sektor závisejí dodávky léků po celé Evropě.

V neposlední řadě pak distributoři požadují, aby politici vypracovali návod, jak využít hlavní prvky státní podpory, včetně snížení daní či DPH, a zabránili tříštění jednotného trhu zajištěním nebyrokratického přístupu ke státní podpoře pro všechna odvětví splňující objektivní kritéria pro její získání. V dlouhodobém horizontu by pak dle GIRP měla Evropa investovat do výroby dostupné energie. Ve střednědobém horizontu by pak dle distributorů bylo záhodno zaměřit se například na lepší energetickou úspornost budov, investice do energetické infrastruktury či vytvoření Evropské energetické unie s centrálním nákupem plynu a na další kroky, které by v budoucnu přispěly k lepší energetické bezpečnosti.

KOMENTÁŘ K PROHLÁŠENÍ GIRP

Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel ČAFF

vrubel

Náklady na výrobu i distribuci léků rostou letos naprosto bezprecedentně. Už v červnu proto vyzvala i evropská asociace Medicines for Europe v otevřeném dopise evropské ministry zdravotnictví a Evropskou komisi k řešení situace.

ČAFF na růst nákladů a inflaci v kombinaci s tlakem na co nejnižší regulované ceny léků upozorňuje již několik měsíců a situaci ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví aktivně řeší. Uvědomujeme si totiž, že v praxi už se u některých léků výrobci s výrobní cenou dostávají nad úroveň státem zastropované ceny a není možné léky dále uvádět na trh. Nejohroženější skupiny léků proto už projednáváme na ministerstvu zdravotnictví i se zdravotními pojišťovnami a jednáme o novelizaci cenového předpisu o regulaci cen léčiv.

Nemožnost přizpůsobit ceny léků zvyšujícím se nákladům jsou ale problém nejen ve výrobě, ale v celém dodavatelském řetězci přesně tak, jak je uvádí GIRP. Souhlasíme proto s tím, že je třeba současnou situaci řešit, a to i s ohledem k jiným odvětvím průmyslu, která mohou rostoucí náklady ve finálních cenách svých produktů zohlednit.

European Healthcare Distribution Association (GIRP) ve své výzvě taktéž uvádí, že farmaceutická výroba by měla být zařazena do nouzových plánů pro dodávky plynu a ropy. V Česku se již hrozbu nedostatku plynu ve farmaceutické výrobě podařilo odvrátit. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR změnilo vyhlášku o stavu nouze v plynárenství, a výroba léčivých přípravků a léčivých látek je tak zahrnuta do skupiny F, tedy nejvíce chráněných odběratelů.

KOMENTÁŘ K PROHLÁŠENÍ GIRP

Mgr. David Kolář, výkonný ředitel AIFP

kolář

Zhoršení hospodářské situace vede k růstu nákladů celého procesu výzkumu, výroby, distribuce i prodeje léčivých přípravků. Náklady rostou napříč celým výrobně‑distribučním řetězcem, a to na celém světě. Na rozdíl od ostatních průmyslových odvětví je však v případě léčiv na předpis téměř nulová šance promítnout zvýšené náklady do konečné ceny léčiv z důvodu přísné cenové regulace. Je proto otázkou, zda by v tomto kontextu nebylo v budoucnu potřeba vícenáklady řešit systémově.

Sdílejte článek

Doporučené