Přeskočit na obsah

Experti UEG připomínají nezbytnost screeningu CRC

kolorektalní karcinom
Ilustrační foto: Shutterstock

Ve dnech od 8. do 11. října 2022 se bude ve Vídni konat vůbec první hybridní kongres UEG (United European Gastroenterology), který ve své zavedené formě slaví letos 30. výročí. UEG Week se již tradičně stal předním místem setkávání výzkumných pracovníků z celého světa k výměně nejnovějších poznatků v oblasti gastroenterologie. Kombinuje vědecký výzkum světové úrovně a přednášky předních kapacit v tomto oboru. Klíčovým zaměřením se i zde stala multidisciplinarita, což je důvod, proč UEG Week pokrývá témata zajímavá pro celou komunitu GI.

I v tomto roce upozorňuje Světová gastroenterologická organizace (WGO) na nebezpečí kolorektálního karcinomu (CRC), který je nejčastější malignitou trávicího ústrojí. Přestože se prognóza pacientů s CRC v posledních letech zlepšila díky pozoruhodnému zlepšení léčby časného i pozdního stadia onemocnění, je každoročně v EU nově diagnostikováno 375 000 případů a vyžádá si životy více než 170 000 lidí. Od zavedení screeningových programů, které nyní pokrývají více než 110 milionů občanů EU, zaznamenala Evropa trvalý pokles úmrtnosti na CRC. Nedávná globální studie, publikovaná v časopise Lancet Gastroenterology and Hepatology, prokázala korelaci mezi zavedením screeningových programů a snížením úmrtnosti na CRC, což podporuje přínosy účinných screeningových intervencí.

Zásadní význam screeningu

S rozvojem CRC je spojen zejména nezdravý životní styl, jako je strava s vysokým obsahem zpracovaných potravin, kouření a konzumace alkoholu a také nemoci související s životním stylem, jako je obezita. Podpora přijetí zdravého životního stylu je klíčem ke snížení rizika vzniku CRC u jednotlivce. Toho lze dosáhnout zavedením strategií omezujících spotřebu rychlého občerstvení, příjem zpracovaných a ultrazpracovaných potravin a kouření cigaret. Kromě podpory zdravějšího životního stylu hrají v prevenci CRC zásadní roli screeningové programy. Ty jsou důležité pro snížení zátěže CRC prostřednictvím odstranění polypů a detekce CRC v rané, léčitelné fázi.

„I když bylo dosaženo jasného pokroku v provádění screeningových programů CRC v EU, stále existují velké rozdíly mezi členskými státy jak v kvalitě, tak v účasti na těchto programech. UEG vítá iniciativu Evropské komise aktualizovat doporučení Rady z roku 2003 týkající se screeningu malignit. S využitím nejnovějších dostupných informací vyzvala UEG tvůrce politik, aby zajistili informovanost a úspěšnou implementaci screeningu CRC na celém kontinentu,“ uvedla profesorka Patrizia Burrocá, předsedkyně Výboru pro veřejné záležitosti UEG, s tím, že UEG v rámci screeningu CRC vyzývá tvůrce politik:

  • k rozšíření organizovaných populačních screeningových programů CRC po celé Evropě s moderním zajištěním kvality a rovným přístupem k informacím o screeningu,
  • k začlenění výzkumu pro kvantifikaci přínosů a škod různých screeningových testů a aplikací CRC,
  • k vývoji screeningových algoritmů založených na rizicích vycházejících z věku, pohlaví, genetického rizika a faktorů životního stylu, které umožní personalizovaný screening CRC.

Jak upozorňuje další člen Výboru pro veřejné záležitosti UEG prof. Michael Bretthauer, existuje možnost využít individuální hodnocení založená na rizicích k identifikaci těch, kteří mají nejvyšší riziko vzniku CRC a na které by proto měl být screening především zaměřen. „Pochopení rizika zhoubného onemocnění jednotlivce může pomoci určit přínosy screeningových testů v konkrétních situacích. Analýzou rizikových faktorů, včetně věku, zdravotní a rodinné anamnézy a stavu kouření, můžeme vypočítat osobní riziko každého pacienta. Pokyny a nástroje pro klinickou praxi mohou zdravotničtí pracovníci se svými pacienty využít ke společnému rozhodování a poskytování optimální a informované péče,“ vysvětluje.

Dopad covidu‑19 na CRC

Jak ukazují data z roku 2021, počet diagnostikovaných případů CRC za rok během covidové pandemie dramaticky klesl, a to o 40 procent. Výzkum, který byl proveden v několika nemocnicích ve Španělsku, porovnával údaje z prvního roku pandemie covidu‑19 s údaji z předchozího roku. Z 1 385 případů CRC diagnostikovaných během dvouletého období byly téměř dvě třetiny (868 případů, 62,7 %) diagnostikovány v roce před pandemií z 24 860 kolonoskopií. Naproti tomu během pandemie bylo diagnostikováno pouze 517 případů (37,3 %), což také zaznamenalo 27procentní pokles počtu provedených kolonoskopií na 17 337. Ti, kterým byl diagnostikován CRC mezi 15. březnem 2020 a 28. únorem 2021, byli také starší než v předpandemickém roce, měli častější příznaky, větší počet komplikací a prezentovali se v pokročilejším stadiu onemocnění.

Odborníci tvrdí, že pokles je důsledkem pozastavení screeningových programů a odložení neurgentních vyšetření kolonoskopie během pandemie. Screeningem CRC bylo identifikováno v období pandemie méně onemocnění, zjištěno bylo pouze 22 (4,3 %) případů ve srovnání se 182 (21 %) v roce před pandemií. Během pandemie bylo více pacientů diagnostikováno prostřednictvím příznaků (81,2 % diagnóz) ve srovnání s rokem před pandemií (69 %).

„Jedná se skutečně o velmi znepokojivá zjištění – případy kolorektálního karcinomu nepochybně nebyly během pandemie diagnostikovány. Nejenže bylo méně diagnóz, ale ti, kteří byli diagnostikováni, měli tendenci být v pozdější fázi a trpěli vážnějšími příznaky,“ uvádí hlavní autorka studie dr. María José Domper Arnalová z Univerzitní kliniky a Aragonského institutu pro výzkum zdraví (IIS Aragón) v Zaragoze ve Španělsku.

Data potvrzují, že došlo k významnému nárůstu počtu pacientů, kteří byli diagnostikováni se závažnými komplikacemi – známkou pozdního stadia onemocnění, s nárůstem příznaků, jako je perforace střev, abscesy, obstrukce střev a krvácení vyžadující přijetí do nemocnice. Tyto případy tvořily 10,6 procenta před pandemií a 14,7 procenta během pandemie. Počet diagnostikovaných nádorových onemocnění ve stadiu IV se během prvního pandemického roku zvýšil, přičemž případy ve stadiu IV tvořily 19,9 procenta případů ve srovnání s 15,9 procenta v předchozím roce.

Ačkoli tato čísla zahrnují populaci 1,3 milionu osob ve Španělsku, je vysoce pravděpodobné, že ke stejnému poklesu diagnóz došlo i jinde po celém světě, kde byl screening zastaven a operace odloženy, zejména v zemích, které byly silně ovlivněny covidem‑19. „Kolorektální karcinom je často léčitelný, pokud je zachycen v rané fázi. Obáváme se, že ztrácíme příležitost diagnostikovat pacienty v této rané fázi, což bude mít dominový efekt na výsledky a přežití pacientů. Pravděpodobně uvidíme tento pád v nadcházejících letech,“ dodává dr. Arnalová. 

Sdílejte článek

Doporučené