Přeskočit na obsah

Filipiová dá vládě zprávu o závěrech projektu Kulatý stůl

Praha - Ministryně zdravotnictví v demisi Daniela Filipiová (ODS) dá v pondělí kabinetu závěrečnou zprávu projektu Kulatý stůl k budoucnosti financování českého zdravotnictví. Vládní projekt trval 20 měsíců a stál daňové poplatníky 1,4 milionu korun. Výstupem jsou dvě publikace - Zpráva o stavu, vývoji a výhledu zdravotnictví v ČR a Zpráva o možných změnách zdravotnictví v ČR. 

V projektu hledali zástupci parlamentních politických stran s výjimkou ČSSD, která účast odmítla, odpovědi na otázku, proč, co a jak je potřeba v systému zdravotnictví změnit. Dospěli k závěru, že skutečným dlouhodobě udržitelným reformám musí předcházet široká veřejná diskuse. Právě nedostatek diskuse a malá podpora politických stran přispěly ke krachu reformy, kterou připravil Tomáš Julínek (ODS) se svým týmem. 

"Projekt ukázal na obtížnost vedení otevřené diskuse v podmínkách absolutní negace regulačních poplatků. Práci na projektu ovlivnilo i to, že se opoziční ČSSD nezapojila. Jedním z největších nedostatků byla omezená odborná a politická diskuse o zdravotnictví uvnitř politických stran. Do budoucna je důležitá věcná diskuse také mezi politickými stranami," uvádí se ve zprávě, kterou má ČTK k dispozici. 
 

Podle doporučení Kulatého stolu by měla vzniknout pro další věcnou diskusi platforma na parlamentní úrovni s rotujícím vedením z jednotlivých politických stran. Žádoucí je zavedení institutu oceňování dopadů opatření na zdraví při rozhodování o legislativních i nelegislativních aktech a propojení dat o zdraví a zdravotnictví z agend různých resortů a dalších správců dat, například zdravotních pojišťoven, Ústavu zdravotnických informací a statistiky a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 

"Je třeba zajistit otevřený přístup k datovým souborům o zdraví a zdravotnictví. Doporučením je proto sestavení a spravování katalogu datových zdrojů o zdraví a zdravotnictví, ze kterého by uživatelé po registraci mohli získávat datové zdroje s podmínkou zpětného zaslání a publikování analýz," uvádí se v závěrečné zprávě.

ČTK 

Zdroj: ČTK

Sdílejte článek

Doporučené