Přeskočit na obsah

Flexibilní rehabilitace pro ženy s onemocněním srdce

Kardiovaskulární rehabilitací zaměřenou na ženy se zabývala studie prezentovaná v březnovém vydání časopisu Evropské kardiologické společnosti (ESC) European Journal of Preventitive Cardiology. Jak její autoři uvádějí, ženy se srdečním onemocněním dnes potřebují flexibilní možnosti programů životního stylu. „Právě ženy totiž mají tendenci upřednostňovat své okolí před sebou. Realita moderního života od nich vyžaduje, aby řešily a zvládaly mnohočetné rodinné, komunitní, sociální a pracovní úkoly. Výsledkem je, že mnohé mají pocit, že již nemají čas na sebe ani na kardiovaskulární rehabilitaci,“ uvádí jedna z autorek studie dr. Jennifer Reedová z University of Ottawa Heart Institute v Kanadě.

Kardiovaskulární onemocnění je hlavní příčinou úmrtí žen na celém světě. V roce 2015 se jednalo o celou jednu třetinu všech úmrtí žen. Po srdeční příhodě, jako je např. infarkt myokardu, je doporučeno, aby pacienti navštěvovali kardiovaskulární rehabilitaci za účelem cvičení, výchovy ke zdravému životnímu stylu, odvykání kouření a psychologické podpory. Tyto programy zlepšují kondici, kvalitu života, duševní zdraví, a prodlužují tak přežití a snižují riziko dalších příhod.

Přesto na tuto rehabilitaci dochází o 10–20 procent žen méně než mužů a je pravděpodobnější, že ji ženy nedokončí (35 % žen ukončí předčasně vs. 29 % mužů). Oproti tomu ženy často navštěvují lekce cvičení, minimálně 70 procent programů je navštěvováno ženami.

Autoři probádali literaturu desítky let nazpět, aby zjistili, co ženám s kardiovaskulárními chorobami brání v navštěvování rehabilitačních kursů, a odhalili řadu bariér. Některé ženy považují kardiovaskulární rehabilitaci za „mužský klub“, u dalších je důvodem, že kursy jsou v nevhodnou dobu neslučitelnou s jejich denním rozvrhem. Často nemají rády nabízenou fyzickou aktivitu, která nevyhovuje jejich potřebám. Nezanedbatelnou bariérou je i skutečnost, že ženy často postrádají sociální podporu a cítí se provinile, když kvůli rehabilitaci opouštějí své rodiny. Navíc kursy jsou často značně vzdálené od domova a pro ženy, které neřídí nebo nemají dostupnou veřejnou dopravu, jsou obtížně přístupné.

Autoři ve své práci identifikovali způsoby, jak modernizovat kardiovaskulární rehabilitaci, a učinit ji tak pro ženy atraktivnější. Začít je třeba hned nabídkou příjemné fyzické aktivity, jako je zumba, skupinová chůze, tai‑či, technologická rovnovážná cvičení (např. Wii Fit), tanec či nordic walking. Důležité je také:

  • přizpůsobit kursy schopnostem: starší ženy mohou těžit ze cvičení, které jim pomůže provádět každodenní činnosti (oblékání, obouvání, dosažení vyšších polic skříně, usedání a vstávání z křesla nebo postele atd.), a sníží tak riziko pádů. Mladší ženy budou naopak dávat přednost náročnější činnosti, jako je intervalové cvičení s vysokou intenzitou.
  • nabídnout flexibilní časy kursů tak, aby byly více kompatibilní s denním programem žen. Nabízet kursy nejen večer, ale i přes den a aktivitu upravit v závislosti na počasí (venkovní chůze nebo indoor DVD tance).
  • volit snadno dostupné lokality blíže domovů, pracoviště atd.
  • propagovat sociální interakci prostřednictvím skupinových aktivit (např. příprava zdravých receptů) a umožnit partnerům, přátelům a rodině, aby se připojili.

Podle autorů studie jsme v poslední době sice svědky posunu v rodinných povinnostech směrem k větší rovnosti, ale i přesto budou ženy s kardiovaskulárním onemocněním i nadále v roli pečovatelů častěji než muži. Zavedení kursů v průběhu celého dne může být přínosem pro mladé ženy, pro něž je důvodem nenavštěvování večerních rehabilitací potřeba být s rodinou.

„Vysoká účast žen ve skupinových cvičeních v jejich sousedství naznačuje oblibu pobytu ve společenství ostatních. Rozšíření rehabilitačních programů do více lokalit by mohlo pomoci vyřešit problémy s dopravou a přinést pocit sounáležitosti,“ říká dr. Reedová. Pravděpodobněji si každý udělá čas na činnost, která ho baví, je dostupná a kterou považuje i za důležitou. Zvláště zajímavou a přitažlivou variantou pro ženy se zdá být tanec, který ženy považují za zábavný, příjemný a motivující. „S trochou kreativity můžeme modernizovat kardiovaskulární rehabilitaci tak, aby byla přitažlivější a relevantnější pro dnešní ženy,“ uzavírá dr. Reedová s tím, že ženy jsou v současném kardiologickém výzkumu nedostatečně zastoupeny. Předpokládá se, že poznatky ze studií zahrnujících převážně muže budou zobecnitelné pro ženy. To je pak překážkou v rozvoji kardiovaskulární rehabilitace, která má uspokojit jak potřeby mužů, tak i žen.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené