Přeskočit na obsah

Fórum: Co soudí zdravotníci o druhém přeočkování proti covidu?

brýle,stetoskop
Foto: shutterstock.com

Druhou posilující dávkou se očkuje od 18. července. Vakcinologové ji doporučují lidem od 60 let, klientům a pečujícím v zařízeních sociální péče, pacientům se závažným imunokompromitujícím stavem od dvanácti let a zdravotníkům v přímé péči o imunokompromitované. Podle ECDC mohou zdravotníci počkat, pokud nepatří do rizikových skupin; podávání druhých boosterů by u nich mělo být zváženo pro vlnu, která může přijít na podzim a v zimě. Aktualizované vakcíny pro omikron budou zřejmě povoleny v EU v září a budou dostupné v posledním trimestru 2022. Zeptali jsme se zdravotníků: Jak se profesně připravujete na další vývoj pandemie covidu? Kterým pacientům doporučujete druhé posilující dávky očkování proti covidu, případně doplnění předchozích dávek, pokud je nedostali? Jak se vy osobně stavíte k dalším dávkám očkování proti covidu pro sebe?

 • MUDr. Milan Kubek,

prezident ČLK

V případě epidemie stále ještě ne zcela probádané nemoci covid‑19 bychom se měli řídit doporučením „člověk by měl doufat v to nejlepší, ale zároveň se připravovat na nejhorší“. Virus je zatím stále „o krok“ před námi a obávám se, že nám jeho prostřednictvím příroda může připravit ještě další nemilá překvapení. Těžko něco předpovídat. Například současnou letní vlnu jsem nečekal. Navzdory letnímu počasí onemocněly desítky tisíc lidí. V nemocnicích je hospitalizováno více než 1 200 pacientů s covidem a denně umírá deset až patnáct z nich. To není legrace. Měli bychom být opatrnější.

Jako prezident České lékařské komory mám závažné výhrady k tomu, jak ministr Válek epidemii bagatelizuje. Alibisticky sice lidem doporučuje nosit respirátory ve zdravotnických zařízeních, v prostředcích veřejné hromadné dopravy a vyzývá je k zodpovědnému chování, ale ve skutečnosti nedělá nic pro to, aby tato doporučení lidé respektovali. Zodpovědnost za zavádění nepopulárních opatření, která jsou však ve vyspělých evropských zemích standardem, přehazuje na druhé. To je populismus.

Očkování pochopitelně doporučuji každému, komu nebrání nějaká závažná kontraindikace. Rizikovým pacientům nebo těm, kdo mají dosud pouze dvě dávky nebo nejsou očkováni vůbec, o to naléhavěji.

Já jsem samozřejmě očkován třemi dávkami stejně tak jako celá naše rodina nebo moji spolupracovníci. A pro čtvrtou dávku si dojdeme do konce prázdnin.

16-A02 tomaschoff covid 1

 • MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA,

ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., senátor

Stran očkování vycházíme ze stanovisek odborných společností, které v mezinárodním konsensu doporučují přeočkování druhou posilovací dávkou zejména starším osobám a pacientům s chronickými nemocemi, jež zvyšují riziko vážného průběhu nemoci covid‑19. Dostupná data přesvědčivě a konzistentně prokazují efekt vakcinace směrem k lehčímu průběhu nemoci a případné méně časté potřebě poskytování intenzivní péče.

Osobně však doporučuji očkování všem, protože i z vlastního okolí znám řadu případů, kdy vážný průběh nemoci, dokonce i jeho omikron varianty, postihl mladší, sportovně zdatné osoby. Očkovacím centrem ve Strakonicích prošlo asi 103 000 osob a hned v prvním možném týdnu jsme zahájili aplikaci druhé posilovací dávky, zatím s poměrně slušným zájmem veřejnosti. Sám se samozřejmě na druhou posilovací dávku očkování chystám v první polovině srpna.

 • Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM,

předseda České internistické společnosti ČLS JEP

Svá vyjádření ke covidu (pro média, pacienty i kamarády) vždy uvádím poznámkou, že se nejedná o expertní stanovisko, ale jde o názor o něco lépe informovaného laika.

Další vlna se jednoznačně zvedá a šíří, což potvrzují nejen čísla pozitivně testovaných (a to se testuje hodně málo), ale i přírůstky nemocných na klinice, které vidíme každé ráno. Nejen proto je třeba dělat maximum možného. Tímto maximem možného je myšlena především vakcinace, jakkoli jsou dostupné vakcíny již poněkud méně cílené, ale stále alespoň částečně (a významně) účinné.

Faktem je, že průběh onemocnění je v současné letní době lehčí, což má několik důvodů. Pozitivní je, že aktuální varianty jsou zřejmě méně nebezpečné, i to, že s covidem to prostě již „lépe umíme“, a navíc máme k dispozici účinnou léčbu. I když účinky některých antivirotik jsou kolísavé. Také je zde imunita populace v důsledku očkování i prodělané infekce. Nesmíme ale zapomenout také na fakt, že mnoho adeptů těžkého průběhu mezi námi již není. Ti nejrizikovější a vnímaví infekci podlehli v minulosti…

Koho očkovat? Souhlasím s doporučením prioritně očkovat skupiny profesní (kde je kontakt s covidem častý, jako jsou zdravotníci, pedagogové a další) a skupiny rizikové – především starší, polymorbidní pacienty. Nemocní s onemocněním kardiovaskulárním, plicním i metabolickým (samozřejmě imunosuprimovaní pacienti) mi připadají jako správný cíl.

Já osobně bych si pro čtvrtou dávku očkování nejraději šel v září. Přeci jen situace nyní není úplně nejhorší a očekávám další vlnu někdy v listopadu a prosinci. Tak aby ochrana nevyvanula příliš brzy. Trochu naivním důvodem oddálení dávky (mohl bych jít třeba dnes) je i to, že se možná objeví modifikovaná vakcína, která bude přesněji cílit na aktuální varianty viru. To ale jistě není zásadní.

 • MUDr. Martin Dudek,

praktický lékař, Dobřichovice

Osobně se domnívám, že bychom se měli smířit s tím, že tu budeme žít s covidem stejně jako s virem chřipky, a pakliže máme dostupné očkování, je na každém svobodném jedinci, aby se rozhodl, zda toho využije, či zda bude hrát ruskou ruletu se svým životem. Jsem rozhodně proti tomu, aby stát cokoli nařizoval či nás nějak omezoval. Především bychom měli omezit utrácení peněz za zbytná vyšetření, protože nás čekají velké ekonomické problémy a bude potřeba peníze nejen ve zdravotnictví využít co nejefektivněji. Stran čtvrté dávky v tuto chvíli mám jisté pochybnosti, protože brzy by měla být dostupná aktualizovaná vakcína. Současnou vakcínu by jistě měli zvážit vysoce rizikoví pacienti, kteří od posledního očkování nedostali covid či mají silně poškozenou imunitu. Rozhodně všem doporučuji, aby měli minimálně tři dávky. Osobně čekám se čtvrtou dávkou na aktualizovanou vakcínu, která, doufám, přijde na podzim. Je možné, že se dostaneme do stejné situace jako u chřipky, kdy se budeme každý rok očkovat aktualizovanou vakcínou. Čas ukáže.

 • MUDr. Jan Martin Stránský, MD, FACP,

ředitel Polikliniky Na Národní, Praha, Assistant Clinical Professor of Neurology, Yale School of Medicine

Připravujeme se na další vývoj pandemie tím, že zůstáváme informováni o aktuální situaci. Zatím žádná mimořádná opatření neprovádíme s výjimkou toho, že screenujeme předem všechny pacienty se symptomy, které by mohly souviset s akutní covidovou infekcí. Naše poliklinika se vždy řídí tzv. evidence‑based medicine, do které patří doporučení státních i mezinárodních organizací. Na základě toho v současné době doporučujeme vakcinaci či doplnění očkování především osobám od 60 let a osobám od 18 do 59 let, které jsou zranitelné s ohledem na jejich zdravotní stav. Jinak by každá osoba měla dostat posilující očkování na podzim, pokud je interval více než půl roku od posledního očkování, a to bez ohledu na to, jestli prodělala covid, či ne. Je samozřejmostí, že každý lékař by měl sám dodržovat očkovací protokol.

 • MUDr. Zorjan Jojko,

předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR

Moje příprava spočívá ve sledování vývoje situace a stanovisek zejména vakcinologické a imunologické společnosti. A snad stále v souladu s nimi doporučuji každému, aby měl co nejdřív všechny tři dávky očkování, pokud je ještě nemá, přičemž na potřebu té čtvrté upozorňuji ty pacienty, jejichž ostatní zdravotní stav může předznamenat komplikovaný průběh covidu, pokud by se jím nakazili. Myslím, že ostatní (včetně mě) by měli počkat na tu slibovanou novou vakcínu.

 • Doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.,

přednosta Plicní kliniky FN Brno

Situaci samozřejmě monitorujeme a jednotlivá opatření aktualizujeme v rámci Fakultní nemocnice Brno. Ale je nutné zmínit, že po předešlých letech jsme na covid velmi dobře nachystáni a nepředpokládáme výraznější komplikace, ani pokud se zvýší počet pacientů s covidem.

Všeobecně se držíme doporučení odborných společností, tedy chronicky nemocní a geriatričtí pacienti.

K dalšímu očkování zdravotníků/zdravé populace stávajícími vakcínami se já osobně stavím velice rezervovaně.

 • MUDr. Zdeněk Zíma,

místopředseda OSPDL ČLS JEP

Situace covidové pandemie se již víc než dva roky velmi dynamicky vyvíjí, a to včetně doporučených opatření pro ochranu zdravotníků jako skupiny s vysokou frekvencí kontaktů s covid pozitivními pacienty. U zdravotníků předpokládám základní proočkování již z počátků očkovací kampaně a patrně bude vhodné na ně navázat přeočkováním. Přitom je však nutné zohlednit měnící se vlastnosti patogenu, tedy varianty viru. Totéž platí i pro doočkování běžné populace. V tuto chvíli je zcela jasné, že pro dostatečnou efektivitu přeočkování je vhodné užívat očkovací látky s aktualizovanými imunologickými parametry.

V dětském věku předpokládáme úplné uvolnění limitů pro vakcinaci, takže bude možné očkovat děti od šesti měsíců. Z pohledu praktického dětského lékaře je důležité umožnit očkování především rizikových dětských pacientů. I v tomto případě je však třeba mít k dispozici dostatečně účinnou variantu vakcíny cílenou na aktuálně převažující variantu viru.

Připravenost našich ordinací na případnou další vlnu pandemie covidu‑19 zůstává prakticky stejná jako dosud. Je pravděpodobné, že dosud využívaná epidemiologická opatření se nyní neuplatní v plné šíři. V rutinní pediatrické praxi to však považujeme za adekvátní řešení, protože podle dosavadních dat děti nepředstavují epidemiologicky významný článek přenosu nákazy. Provoz ordinací PLDD nebyl zásadněji narušen již v minulosti a volnější režim umožní jednodušší udržení provozu našich praxí.

 • MUDr. Alena Dernerová,

dětská neuroložka, senátorka

Doufám a věřím, že pandemie již nebude. Většina populace je již proočkována nebo covid prodělala. Navíc nové varianty se zdají být méně agresivní, než byly ty předchozí. Zdá se, že výskyt bude celoroční, jak se ukazuje nyní, kdy v letních měsících probíhá lehčí vlnka. Rozhodující je počet lidí hospitalizovaných či vyžadujících intenzivní péči, jichž je nyní málo.

Jsem dětský neurolog a nyní určitě nebudu doporučovat další posilující dávky. Myslím si, že u dětí, které měly vytvořené protilátky proti covidu, bylo očkování zbytečné a u těch ostatních byly dvě dávky zcela dostatečné.

Zcela souzním s názorem vakcinologa docenta Petráše, že čtvrtá dávka proti covidu je krátkodobou ochranou, zhruba pouze dvouměsíční. Přesně cituji: nemůžete do člověka ládovat jednu vakcínu za druhou. Tam je určitý limit!

Pokud přesto předpokládáme, že větší výskyt infekce bude na podzim, pak začít s očkováním v polovině července je z mého pohledu naprosto nevhodné, protože bylo zjištěno, že za dva měsíce po očkování ochrana před infekcí rapidně klesá. Navíc stále očkujeme proti původní variantě viru. Možná by bylo vhodné počkat na aktualizované vakcíny, pokud přijdou.

Opět cituji pana docenta Petráše: když se ti nejrizikovější nechají naočkovat čtvrtou dávkou teď, budou na tom v říjnu, kdy tu může být vzestup další vlny, stejně, jako kdyby v sobě měli jen dávky tři.

Pokud se mé osoby týče, nejsem očkovaná, covid jsem prodělala a mám stále vysokou hladinu buněčné imunity. Vycházím ze starého známého medicínského postulátu, že pokud mám po prodělané infekci imunitu, pak je úplně zbytečné se nechat očkovat. Pro organismus to může být kontraproduktivní a zatěžující. Ale zdůrazňuji, že rozhodně nejsem „antivaxer“.

 • MUDr. Jaroslav Čupera,

místopředseda Homeopatické lékařské asociace

Sleduji vývoj onemocnění v České republice i ve světě a snažím se zjistit, jakými příznaky se onemocnění v aktuální vlně projevuje. Samozřejmě sleduji i aktuální doporučení ministerstva zdravotnictví a odborných společností. Očkování jsem vždy doporučoval, rozhodně rizikovým pacientům, ale i těm, kteří v tuto chvíli žádné závažnější onemocnění nemají. Nicméně jsou skupiny pacientů, kde je třeba zvážit přínos versus riziko. Sám jsem plně očkovaný, a pokud bude k dispozici aktualizovaná vakcína, jistě jsem pro přeočkování.

 • MUDr. Milan Cabrnoch, MBA,

praktický lékař pro děti a dorost, Český Brod

Předpovídat dnes další vývoj situace kolem onemocnění covid‑19 je značně komplikované a stejně tak komplikované je se na ně připravovat. Nevíme, jak se viry budou dále chovat, a proto musíme být v rámci možností připraveni na různé alternativy.

Jako praktický lékař pro děti a dorost vidím na prvním místě zachování dostupnosti zdravotní péče pro děti, tedy zachování provozu ordinace. Rozhodně chceme zajišťovat jak preventivní péči včetně všech očkování, tak léčebnou péči pro všechny nemocné děti. Proto musím chránit sebe a své spolupracovníky – k tomu patří očkování a důsledná ochrana před nákazou.

Režim provozu ordinace je do značné míry upravený. Přijímáme pacienty zásadně pouze po předchozím objednání v dohodnutém čase a snažíme se, aby se pacienti a jejich doprovod v čekárně a ordinaci pokud možno nepotkávali. Snažíme se přijímat ráno do čisté ordinace nejprve zdravé děti k preventivní péči, teprve po nich děti nemocné a na konci ordinační doby děti s příznaky možného onemocnění covidem‑19. V čekárnách jsme odstranili hračky, žádáme rodiče, aby – pokud mohou – do ordinace přicházeli pouze s dítětem k vyšetření a sourozence s sebou nebrali.

Užíváme respirátory, rukavice a další ochranné pomůcky. Žádáme důrazně rodiče, kteří přicházejí zejména s nemocnými dětmi, aby používali respirátor po celou dobu přítomnosti ve zdravotnickém zařízení. Důsledně provádíme dezinfekci rukou, dezinfikujeme povrchy v ordinaci po každém pacientovi, čistíme a dezinfikujeme vzduch v ordinaci.

Pevné místo v naší práci má distanční péče. Jejím prostřednictvím se snažíme vyřešit všechny situace, kdy není osobní kontakt s pacientem nebo jeho rodiči nezbytný, samozřejmě vždy s ohledem na zdraví dítěte.

Podporuji očkování jako nejlepší dostupný způsob ochrany. Sám jsem očkován třemi dávkami, podobně jako moji spolupracovníci. Předpokládám, že se budu brzy očkovat i čtvrtou dávkou. V očkování dětí, které podporuji, se budeme stejně jako dříve důsledně řídit odbornými doporučeními, zejména České vakcinologické společnosti ČLS JEP.

 • MUDr. Igor Karen,

místopředseda SVL ČLS JEP

Objednali jsme si do ordinace dostatek ochranných prostředků, dezinfekcí, respirátorů, ale již i vakcíny Moderna i Comirnaty, lidé se začínají postupně hlásit, a tak již očkujeme čtvrtou dávkou, ev. přeočkováváme třetí dávkou, pokud neměli třetí dávku v minulosti. Druhé posilující dávky očkování jednoznačně doporučujeme všem pacientům 65+ a rizikovým pacientům s komorbiditami bez ohledu na věk. Dále všem rizikovým pacientům (diabetici, kardiaci, astmatici, samozřejmě 65+ atd.) doporučujeme i očkování proti chřipce, vakcíny by měly dorazit v průběhu září, října 2022.

K dalším dávkám očkování proti covidu pro sebe se stavím pozitivně. Sám jsem očkován, stejně jako můj personál v ordinacích. Nechceme onemocnět covidem, a když už by se to stalo, tak ať neskončíme s těžkým průběhem v nemocnici na JIP či ARO, proto se očkujeme.

 • Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Assoc. Prof.,

ředitelka Gerontologického centra Praha

Očkování považuji za důležitou součást prevence infekčních onemocnění. Je to jeden z největších pokroků medicíny a veřejného zdravotnictví. To platí i o očkování proti covidu‑19. Respektuji doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (tedy očkování zejména vulnerabilních skupin lidí a těch, kteří o ně pečují, druhou posilující dávkou počínaje čtyři měsíce od první, eventuálně odložené o tři měsíce pro prodělání infekce). Domnívám se, že u nás zatím očkování i ve srovnání s ostatními zeměmi velmi podceňujeme, a přitom má zejména u starších lidí velký význam.

 • Prim. MUDr. Viktor Kašák,

LERYMED spol. s r.o., oddělení respiračních nemocí, Praha

Pandemie covidu v současné době již opět vzplanula, což jde na vrub nové subvariantě omikronu. V terénní pneumologické praxi přibývá pozitivních pacientů mezi našimi dispenzarizovanými nemocnými s chronickými nemocemi dýchacího ústrojí. V příznacích dominuje bolest hrdla a celková únava, průběh je v drtivé většině lehký, několikadenní. Nové onemocnění se objevuje i u pacientů, kteří byli očkováni posilující dávkou, někteří již několikrát covid prodělali. Ale někdy přebíráme do ambulantní péče i pacienta, který byl kompletně očkován a recentně měl těžký průběh omikronu, komplikovaný respirační insuficiencí, pneumonií a plicní embolií. Při akutním onemocnění jsou pro rizikové pacienty dostupná antivirotika, pro ambulantní praxi nyní hlavně molnupiravir.

Pro naše velké oddělení je třeba již nyní zajistit dostatek ochranných pomůcek i antigenních testů, jejich výpovědní hodnota v době omikronu je však nízká, mnohdy až opakovaný PCR test prokáže covid. Za zcela chybné považuji zrušení možnosti vykazovat distanční ordinaci. Zdravotní pojišťovny a MZ ČR asi čekají na větší rozvoj pandemie, ale zdravotní pojišťovny na tomto poli zintenzivnily svou revizní a kontrolní činnost. Terénní pneumologové během covidové pandemie, s výjimkou prvního lockdownu, nezavírali své ordinace, ale při velkém náporu pacientů s covidem je distanční ordinace plausibilním řešením.

Velkým problémem je současná ekonomická udržitelnost provozu ambulantní zdravotní péče, neboť inflace a ceny všeho stoupají, ale hodnota bodu nikoli, resp. jen o čtyři procenta, což vede k deficitu příjmů vůči výdajům ve výši 10–16 procent.

S doporučením druhé posilující dávky svým pacientům nespěchám, rozhodně z mé strany nepůjde o plošné doporučení. Záleží, zda a kolikrát pacient covid prodělal, jaké měl reakce po druhé či třetí očkovací dávce. Nesdílím názor, že koncentrace protilátek třídy IgG nemá medicínsky využitelnou výpovědní hodnotu. Ale sdílím názor, že očkování proti covidu ochrání rizikovou populaci před těžkým průběhem, vyžadujícím nutnost hospitalizace, či úmrtím. Nejrizikovějším obecným faktorem byla a zůstává obezita. Proto je nutný apel na celou populaci, hýbejte se, upravte si jídelníček a příjem potravy a snižujte svou tělesnou hmotnost. A do domácnosti si pořiďte vedle teploměru i pulsní oxymetr.

Osobně se čtvrtou dávkou pro sebe počkám. Covid jsem prodělal čtyřikrát, po třetí dávce jsem měl několik hodin trvající celkovou, velmi nepříjemnou reakci a koncentrace IgG protilátek po očkování přesahovala 80 000 AU/ml. COVIDU ZMAR!

Sdílejte článek

Doporučené