Přeskočit na obsah

Friedrich: VZP navrhla tvrdší plán redukce nemocnic

Od léta nepokročila jednání s pojišťovnami o restrukturalizaci péče ani o kousek  – shodují se nemocnice i kraje. Leden 2013, který má znamenat pro mnohé nemocnice konec smluv s pojišťovnami, se rychle blíží. Dosud přitom není jasné, které nemocnice se „zachrání“ a které „padnou“.

Pojišťovny zveřejňují pouze seznam nemocnic, se kterými se na nových smlouvách již dohodly. Nemocnice, které navrhují ke sloučení, zveřejnit nechtějí. Stejně tak ani důvody, proč zrovna dané nemocnice či oddělení již od ledna nemají mít s pojišťovnami smlouvu.

Situace je v poslední dny ještě více chaotická. Jasno totiž nemají nejen jednotlivé nemocnice, ale ani samotné pojišťovny mezi sebou.

„Všeobecná zdravotní pojišťovna před třemi týdny představila alternativní představu o restrukturalizaci lůžek, která jde nad rámec předchozích plánů. To ztěžuje další jednání pojišťoven s nemocnicemi,“ uvedl ředitel Oborové zdravotní pojišťovny Ladislav Friedrich pro Medical Tribune. VZP podle Friedricha navrhla více nemocnic či oddělení ke sloučení či zrušení oproti tomu, co navrhovala dosud. Vzhledem ke změně těchto návrhů se podle Friedricha jednání zkomplikovala a zpomalila.

AČMN: nyní je už pozdě

Současnou situací je velmi znepokojena Asociace českých a moravských nemocnic společně s různými pacientskými organizacemi, včetně místních Lékařských odborových klubů.

„Již několik měsíců dělají pojišťovny  mrtvého brouka, neděje se vůbec nic. Žádná jednání o nových smlouvách nepokračují,“ uvedl pro MT ředitel AČMN Dr. Stanislav Fiala.

Jaký je podle Fialy nejzazší termín, do kterého by měly pojišťovny říci, se kterými nemocnicemi hodlá uzavřít smlouvu? „Ten už podle našeho názoru proběhl. Smlouvy platí do 31. prosince. Výpovědní doba je dva měsíce – takže pokud mají pojišťovny v úmyslu s nemocnicí smlouvu nepodepsat, měla by nemocnice dát zdravotníkům výpovědi nejpozději do konce října. Takže dneska jednat o budoucích smlouvách je pozdě. Celý rok pojišťovny slibovaly, že do poloviny června bude jasno. Je říjen a všichni tápeme, co bude dál,“ poznamenal Fiala a dodal:

„O smlouvách se jedná, ty se nediktují. Pokud nebudou od 1. ledna známá pravidla poskytování péče v nemocnicích, vznikne nepředstavitelný chaos. Každá nemocnice bude poskytovat péči jakou chce, pojišťovna bude proplácet péči jakou chce, a my budeme posílat neakutní pojištěnce z nemocnic do jejich pojišťovny, ať jim danou tu péči uhradí,“ říká ředitel AČMN.

Nemocnice ale mají svůj plán B, co udělat, pokud s nimi pojišťovny nebudou chtít hrát férovou hru. „Pojišťovny nemohou zrušit nemocnici, mohou pouze neuzavřít smlouvu. Otázka je, jestli když přijdou v prosinci s nějakým nepřijatelným návrhem, jestli budou ostatní nemocnice ochotny s nimi smlouvu uzavřít.“

Fiala tak naznačil možnost, že by nemocnice, které od pojišťoven smlouvu dostanou, držely ze solidarity s ostatními nemocnicemi a vytvořily tím velký tlak na poskytovatele péče, aby jednal se všemi nemocnicemi.

Kraje: pojišťovny nejednají. Čekají na volby?

Podle Fialy mají k jednání pojišťoven své výhrady také hejtmani jednotlivých krajů. Proti současným výsledkům jednání vystoupil například jihočeský hejtman Zimola nebo ústecká hejtmanka Vaňhová.

Také zástupci ostatních krajů potvrdily, že od léta se pojišťovny vůbec s kraji o dalším osudu zdravotní péče nebaví. „Mohu říci, že zatím jednání s pojišťovnami vůbec nepokročila, nevíme, co bude dál. Oficiální stanovisko k restrukturalizaci péče vydáme během týdne, ale toto mohu říci již teď,“ uvedla pro MT , vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví v Moravskoslezském kraji. ing. Hana Buryová.

„Zdravotní pojišťovny nemají vůli jednat. Jednání se zatím nijak neposunula,“ uvedl Jiří Kokoška ze Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje.

Také Nemocnice Bulovka, které pojišťovny chtějí zrušit její pediatrické oddělení, nezaznamenala od léta žádnou komunikaci s pojišťovnami. „Mají od nás všechny podklady a fakta. Ale k žádným dalším setkáním vedení nemocnice s pojišťovnami dosud nedošlo,“ odpověděl na dotaz MT mluvčí Bulovky Martin Šalek.

Nemocnice i kraje podezírají pojišťovny z toho, že vyčkávají, jak dopadnou říjnové krajské volby, a teprve podle toho se k jednotlivým zdravotnickým zařízením zachovají. „To určitě není pravda, “ reagoval na dotaz MT Ladislav Friedrich.

VZP: jednáme průběžně

Redakce Medical Tribune oslovila s dotazy ohledně průběhu jednání s nemocnicemi, také Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Zde je přepis rozhovoru s mluvčím VZP Jiřím Rodem.

Probíhají v současné době jednání pojišťovny se zřizvateli nemocnic o smlouvách na příští rok? 

Jednáme se všemi zdravotnickými zařízeními průběžně. Je tady prostor do konce roku. Proč bych vám měl říkat, se kterými jednáme nyní?

Můžete tedy dnes jmenovat nemocnice, se kterými máte nyní naplánovaná jednání?

Proč bych vám to říkal? To je jednání mezi námi a zdravotnickými zařízeními. Já ten seznam nemocnic, se kterými jednáme, nemám. A proč bych také zjišťoval seznam nemocnic, se kterými jednáme dneska, zítra nebo v pátek? Řekněte mi jediný rozumný důvod. Vy jste jediný člověk v této republice, který na mně takhle nesmyslně tlačí.

Oslovili jsme zástupce krajů s dotazem, zda jednání pokračují. Odpověděli nám, že od léta žádná jednání neprobíhají. Znamená to podle vás, že zdravotnická zařízení nemají pravdu?

Já toto nebudu komentovat, že vám nějaké kraje nebo nemocnice řekly, že s nimi nejednáme. Já jsem u těch jednání nebyl, já samozřejmě nevím, zda písemný styk s pojišťovnami nepovažují za jednání s pojišťovnami. Já vám už nebudu po patnácté opakovat, že když nyní s někým nejednáme, tak to neznamená, že s ním nebudeme jednat třeba za měsíc.

Říkáte - třeba za měsíc s nimi budeme jednat. To vám přijde dostatečně dlouhá doba začít jednat na konci října o tak zásadní věci jako je existence nebo neexistence nemocnice?

To je normální. Pokud spolu jednají dva subjekty, tak třeba na čas ta jednání přeruší, protože se nemohou domluvit, a poté zase na ta jednání navážou. To je úplně běžný postup. Vy u těch jednání nejste tak je prosím nehodnoťte stejně tak, jako je nemohu hodnotit já jenom na základě nějakých informací o tom, že vám nějaké zdravotnické zařízení řeklo, že s nimi dva měsíce nejednají.

Takže Všeobecná zdravotní pojišťovna se domnívá, že není pozdě, když nemocnicím oznámí až během listopadu, že s nimi smlouvu neuzavře.

To je jako kolovrátek. To je pořád dokola. Já vám na to už nemíním odpovídat, protože to je pořád dokola. Chcete, abych si to nahrál a pouštěl vám to? Že je říjen a máme ještě tři měsíce času na jednání, že péče o pacienty bude zajištěna.

Iva Bezděková, www.tribune.cz

 

 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené