Přeskočit na obsah

Geriatři protestují proti vyřazení oboru ze základních oborů

Výbor České gerontologické a geriatrické společnosti jednoznačně trvá na ponechání oboru geriatrie jako oboru základního, a to z důvodu demografických změn, které jsou již jasně patrné v podobě narůstajícího počtu velmi komplikovaných nemocných se složitou dlouhodobou terapií, snižující se soběstačností, a tedy narůstajícím rizikem chyb v užívání medikace a dalších nepříznivých důsledků. Role geriatrie jako jednoho z mála oborů zachovávajících komplexní pohled na nemocného je v této situaci klíčová.

Dalším důvodem je i obecně nižší atraktivita tohoto oboru ve srovnání s obory "vítězné" medicíny. Tato změna v systému vzdělávání by atraktivitu ještě snížila. V současné době dokončí specializaci atestací v průměru 10 lékařů za rok, což je počet, který právě vyrovnává počet geriatrů končících aktivní profesi.

Navíc došlo v minulosti při stejně nešťastné reformě vzdělávání v nelékařských oborech ke zrušení geriatrické specializace sesterské a tato specializace nebyla nahrazena komunitní sestrou, jak bylo původně slibováno. Celkově se tedy náš vzdělávací systém ve zdravotnictví chová, jakoby naše populace mládla a nikoli naopak.

Vývoj situace připomíná historku z knihy Jak jsem vyhrál válku:
"Pravděpodobně pojedeme do pouště.
- Z čeho tak soudíte, vojíne?
- Před ošetřovnu navezli tři kontejnery mastí proti omrzlinám.
Následujícího rána jsme byli převeleni na Saharu."

Geriatrická společnost navrhuje navázat geriatrickou specializaci na kmen interní, neurologický nebo všeobecný, nikoli na celé specializační vzdělávání ukončené atestací -  tento návrh zcela jistě umožní značnému počtu lékařů věnovat se geriatrii.

Celkově je tedy bohužel nutno konstatovat snížení dostupnosti geriatrické péče pro seniorskou populaci s hrozícím dalším poklesem -  to vše za situace, kdy je zdůrazňována nutnost naopak podpořit terénní péči a služby s cílem zachovat soběstačnost seniorů a jejich schopnost setrvat ve vlastním prostředí.

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

předsedkyně ČGGS

 

 


Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.