Přeskočit na obsah

HDP - co znamená pro zdravotnictví

Blog doc. Martina Dlouhého

Články a úvahy o finanční a ekonomické krizi zaplňují stránky novin, blogů, televizních debat. Finančníci, ekonomové a politici na nás chrlí různé chmurné předpovědi a ohánějí se různými ukazateli o vývoji ekonomiky. Nechci se připojit do zástupu věštců z křišťálové koule či kávových skvrn. Spíše využiji příležitosti k vysvětlení s jakými magickými čísly ekonomičtí mágové operují a co tato čísla znamenají pro zdravotnictví.

Asi nejvýznamnějším v hierarchii magických ekonomických čísel je údaj o vývoji hrubého domácího produktu (zkratka HDP). Hrubý domácí produkt má vyjádřit hodnotu všech nově vytvořených statků a služeb během čtvrtletí nebo roku na území daného státu. HDP na jednoho obyvatele se používá v mezinárodním srovnání jako ukazatel hospodářské úrovně země.

Pokud tedy česká hodnota HDP na obyvatele je o 20 % vyšší než hodnota nějaké jiné země, znamená to, že české hospodářství je 20 % výkonnější. Vývoj HDP v čase zase ukazuje, zda se výkonnost hospodářství v průběhu času zvyšuje či zmenšuje, přičemž preferujeme tu první možnost.

11. března 2009 zveřejnil Český statistický úřad odhady HDP za 4. čtvrtletí 2008 a tím také za celý rok 2008. Dozvěděli jsme se, že HDP očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy vzrostl ve 4. čtvrtletí 2008 meziročně o 0,7 %, ve srovnání s předchozím čtvrtletím však klesl o 0,9 %. Za celý rok 2008 vzrostl HDP o 3,1 %.

Co to znamená pro zdravotnictví? Čím vyšší HDP je, tím více prostředků může proudit do zdravotnictví. Země s dvakrát větším HDP může logicky do zdraví občanů investovat dvakrát více. Jestliže HDP roste, zvyšují se mzdy zaměstnanců, což znamená vyšší odvody zdravotního pojištění, ale také větší ochotu a možnost zaměstnanců utratit více za zdraví ze svých kapes.

Vyšší HDP znamená též vyšší výběr daní a to dává prostor státu rozdat více peněz ve veřejném sektoru, zdravotnictví nevyjímaje. Spolu s růstem HDP rostou veřejné i soukromé výdaje na zdravotnictví.

Pokud tedy výkonnost české ekonomiky, měřená vývojem HDP, vzrostla ve 4. čtvrtletí meziročně reálně o 0,7 % (řádek 2 v tabulce), můžeme si to přeložit tak, že jsme se ve 4. čtvrtletí 2008 měli o toto procento lépe než ve 4. čtvrtletí 2007.

A velmi zhruba lze říci, že o stejné procento by mělo být více prostředků i ve zdravotnictví. Tento ukazatel však postupně klesá a jak se objeví mínus, znamená to, že se máme ekonomicky hůře než před rokem. Zatím se objevilo varovné -0,9% ve srovnání se 3. čtvrtletím. A to je indikátorem toho, že se v národním hospodářství děje něco špatně.

Nutno dodat, že ve zdravotnictví můžeme mít k dispozici rychlejší údaje o tom, co se děje v národním hospodářství. Jde o vývoj výběru pojistného na zdravotní pojištění zdravotními pojišťovnami.

Jsem pro to, aby tento ukazatel byl v součtu za všechny pojišťovny pravidelně vyhlašován. Bude jasný signál zdravotnickým zařízením i občanům o tom, co mají ve zdravotnictví očekávat.

doc. Martin Dlouhý, www.tribune.cz

autor přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze

Další blogy Medical Tribune najdete ZDE

Dotazy zasílejte na adresu bezdekova@tribune.cz.

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené