Přeskočit na obsah

Bábíček: Hlavním motivem úhrad v roce 2023 je prevence

peníze, blistr
Foto: Shutterstock

V příštím roce porostou příjmy nejvíce těm praktickým lékařům, kteří se budou důsledně věnovat preventivním vyšetřením. „Dohoda s pojišťovnami je prorůstová a férová, inflaci pokryje,“ myslí si první místopředseda Sdružení praktických lékařů ČR MUDr. Michal Bábíček.

  • Jaké jsou hlavní přínosy dohody, kterou jste uzavřeli se zdravotními pojišťovnami pro úhrady služeb praktických lékařů v příštím roce?

Dohoda má parametry růstu proti očekávaným úhradám v segmentu praktických lékařů v roce 2022. Je tu předpoklad šestiprocentního růstu pro celý segment. To nám dalo prostor pro alokaci finančních prostředků jak na vyšší kapitační platbu, tak na růst ceny bodu mimokapitačních výkonů i na růst ceny epizody péče. Pro rok 2023 jsme se rozhodli, že důraz bude kladen na růst ceny bodu, a to podle nové stratifikace mimokapitačních výkonů. Nejpreferovanější výkony pro rok 2023 jsou výkony prevence.

  • Proč?

V roce 2021 jsme se museli intenzivně věnovat covidové péči, i namísto té preventivní. Rok 2022 to pomalu narovnává a rok 2023 by měl být tím rokem, kdy se v oblasti prevence vrátíme nejen k původním počtům, ale navýšíme je. Ze strany zdravotních pojišťoven je to podpořeno nejvyšší cenou bodu. U hodnoty bodu se vedla jednání o každý halíř. Nakonec je dohodnutá hodnota bodu u preventivních výkonů 1,36 koruny. Následuje koš dalších preferovaných výkonů, které mají prostřední cenu bodu, a to 1,26 koruny. Do něj patří onkologický screening, péče o diabetické pacienty, dispenzarizace diabetiků a dalších chronických pacientů. Hlavním motivem pro rok 2023 v jednáních o úhradách pro nás tedy bylo posílení výkonové složky úhrady, a to zejména v oblasti prevencí, screeningových onkologických programů a dispenzarizace chronických pacientů.

  • Nicméně i základní kapitační platba poroste.

U nejvyšší základní sazby kapitace je růst o dvě koruny z letošních 60 korun na 62 korun. Tuto hodnotu kapitace mají ordinace s plnou ordinační dobou, dostává ji valná většina praxí. Menší nárůst je i u střední hodnoty kapitační platby.

Navýšení kapitačních plateb by mělo alespoň zčásti krýt očekávané větší režijní náklady na provoz ordinace. Hlavní nárůsty by ale měly být v mimokapitačních platbách za provedené zdravotní služby pro pojištěnce. Peníze tedy jdou za prací, zejména v oblasti prevence.

Rok 2023 je pro náš segment prorůstový. Myslím, že je tato dohoda férová. Je v ní ještě možnost navýšení úhrad v případě vyššího výběru pojistného zdravotními pojišťovnami nebo navýšení plateb za státní pojištěnce nad rámec aktuálního návrhu.

  • Co to bude příští rok znamenat pro jednotlivou ordinaci praktického lékaře?

Neumíme odhadnout přesně meziroční růst, ale máme spočítané příjmy za rok 2021, a tak můžeme odhadnout růst za dva roky. Pokud bychom odečetli příjmy za covidovou péči, tedy za distanční konzultace, očkování a testování, a brali v úvahu jen ostatní mimokapitační produkci, pak by dvouletý růst měl být dvanáct až čtrnáct procent.

  • Zmínil jste, že se vyjednávalo o každý halíř. Nakolik odpovídá dohoda vašim prvotním očekáváním?

Dohodovací řízení mělo klasický průběh. Byly potřeba ústupky z obou stran, ze strany zdravotních pojišťoven i z naší strany. Nakonec je tato dohoda pro nás výhodným kompromisem.

  • Podle zápisu byl jeden ze šesti zástupců poskytovatelů proti této dohodě. Víte proč?

Zástupci ČLK, o. s., očekávali vyšší meziroční růst. Jejich návrh počítal se třináctiprocentním růstem. To pro zdravotní pojišťovny nebylo akceptovatelné. My jsme se přiklonili ke společnému kompromisu, který považujeme za výhodný.

  • Jak se zatím projevuje v provozu ordinací praktických lékařů inflace?

Dopady inflace očekáváme, i když v tuto chvíli bezprostředně příliš znatelné nejsou. Pozorujeme určitý nárůst cen zdravotnických materiálů, které nakupujeme. Co se projeví nejvíce, bude zdražení energií, až přijde roční vyúčtování. Ordinace mají nasmlouvané zálohové platby za energie, takže nárůst, který tam očekáváme, v tuto chvíli není ještě vidět. Kromě toho očekáváme přenesený vliv inflace v podobě požadavků sester na zvýšení platů. Ve většině ordinací dostaly přidáno od začátku letošního roku. Další jednání o platech může nastat už v průběhu roku, pokud pro ně budou dopady inflace neúnosné, ale spíše až od dalšího roku.

  • Budou moci praktici sestrám přidávat?

Pokud bude praktický lékař aktivní v preventivní péči a dispenzarizaci chroniků, tedy péči, která bude lépe ohodnocená, bude mít vyšší příjmy, které by režijní inflaci měly zcela jistě pokrýt. Domnívám se, že taková ordinace zcela jistě bude mít i prostor na navýšení platu sester.

Sdílejte článek

Doporučené

Prevence a terapie srdečního selhání

23. 4. 2024

Srdeční selhání je heterogenní klinický syndrom různých etiologií, jehož diagnostika a léčba se v posledních letech značně posunula. „Vzhledem k…

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…