Přeskočit na obsah

I čeští lékaři bojují s klimatickou změnou

Čeští lékaři mohou od konce července na výzvu Doctors for Future podepisovat apel na vlády, aby vzaly klimatické změny vážně. V otevřeném dopise lékaři kritizují, že podle nich svět reaguje na hrozící ekologickou katastrofu jen minimálně. „Diagnóza je jasná a vyžaduje urgentní léčbu. Politici však konají nedostatečně,“ píše se mimo jiné v otevřeném dopise.

Proč by se měli lékaři v otázce změn klimatu angažovat? „Společnost má lékaře ve velké úctě a důvěře, naše slovo má svou váhu. S tím souvisí i naše zodpovědnost vůči veřejnosti v této situaci. Nemůžeme stát stranou, nemůžeme se dál tvářit, že se nic neděje. Je povinností naší profese být součástí řešení,“ přesvědčují čeští Doctors for Future kolegy.

Za první týden podepsalo podle českých Doctors for Future otevřený dopis 31 lékařů. Mezi nimi i docentka Iva Holmerová, předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP. „Jedná se o velmi závažný problém, který ohrožuje budoucnost našich dětí,“ uvedla k tomu pro Medical Tribune doc. Holmerová. „Měli bychom se jím zabývat na všech úrovních, začít sami u sebe, ale to zdaleka nestačí. Je zapotřebí, aby tento problém řešila celá společnost, aby byly vytvořeny lepší podmínky pro zdravější a vůči prostředí šetrnější život. Nečinnost našich politiků v těch nejzávažnějších otázkách je skutečně zarážející. Také proto fandím kolegům, kteří vidí nejen svoje zájmy a potřeby, ale zabývají se problémy, které se velmi zásadně týkají a mohou týkat nás všech. Vidím v tom naději,“ dodala Holmerová.

Skupina Doctors for Future má přes 75 členů. „Základních členů skupiny je šest. Jsou jimi Hana Bořecká – atestace z všeobecného praktického lékařství, Jan Greguš – atestace z gynekologie a porodnictví, Lucia Kantorová – v atestační přípravě v oboru pediatrie, Lucie Křivohlavá – atestace z všeobecného praktického lékařství, Anna Kšírová – v atestační přípravě v oboru neurologie,“ uvedla pro MT šestá zakladatelka, ortopedka Eva Němejcová.

Aktivity Doctors for Future nejsou ojedinělá iniciativa spojující lékařské poslání s ochranou životního prostředí. Před časem také prezident Světové lékařské asociace doktor Leonid Eidelman vyzval lékaře k tomu, aby s pacienty a také s politiky mluvili o klimatické změně. Pokud by se podařilo změny klimatu odvrátit, mohlo by to podle Eidelmana být největším zdravotním úspěchem 21. století.

Také Světová zdravotnická organizace (WHO) označila letos změny klimatu za jednu z významných aktuálních zdravotních hrozeb a dopadům klimatické změny věnuje pozornost.

 

 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené