Přeskočit na obsah

Informace pro poskytovatele – Protokol o zpracování dávek

studie
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR pravidelně každý měsíc informuje všechny poskytovatele zdravotních služeb (PZS) o výsledku zpracování jimi předložených dávek a dokladů, a to pomocí Protokolu o zpracování dávek, jemuž se bude věnovat dnešní Poradna.

Protokol o zpracování PZS obsahuje zejména rozpis odmítnutých dávek, dokladů a položek dokladů s konkrétním označením chyb, které k samotnému odmítnutí ze strany VZP ČR vedly. Protokol současně nabízí pro PZS i další podstatné informace související s předanými dávkami a doklady, proto je přínosné se vyhodnocením těchto informací zabývat. Včasnou kontrolou a včasným zjištěním rozporů mezi informačním systémem PZS a informačním systémem Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR lze tak snadno předejít budoucím nedorozuměním ohledně úhrad za poskytnuté zdravotní služby.

VZP ČR disponuje jako jediná informačním systémem, který automaticky při zpracování dokladů mění druh pojištění dle aktuálních informací získaných v registru pojištěnců, a následně tak zpracuje doklady pod správným druhem pojištění, aniž by byla nucena chybné doklady PZS odmítnout. Případy, v nichž došlo ke změně druhu pojištění, jsou PZS předány prostřednictvím protokolu, konkrétně v sekci Přehled pojištěnců DP4 předložených v dávkách za DP1 nebo Přehled pojištěnců DP1 předložených v dávkách za DP4. Tato oblast obsahuje přehled všech pojištěnců s jiným druhem pojištění, než za který byla dávka původně předložena. Doklady pojištěnců tedy z důvodu chybného uvedení druhu pojištění VZP ČR neodmítá, ale ocení a uhradí se správným druhem pojištění. Na neodmítnuté doklady se nepředávají opravné dávky.

Ke každému dokladu se zobrazují informace o čísle pojištěnce, čísle dávky, období, stavu dokladu (zda je, či není odmítnut), období platnosti pojištění a další informace:

Další částí protokolu jsou Doklady se zpětnými změnami druhu pojištění:

Pokud dojde v registru pojištěnců ke zpětné změně druhu pojištění, informační systém VZP ČR automaticky vyhledá všechny doklady, jichž se tato změna týká. Následně se pomocí procesu „přecenění DP“ všechny doklady s původním druhem pojištění stornují a nahradí novými doklady s aktuálním druhem pojištění uvedeným v registru pojištěnců. Tento proces zpracování probíhá bez součinnosti PZS. Ačkoli jsou údaje v této sekci protokolu pro PZS pouze informativního charakteru, je žádoucí, aby se promítly i do informačního systému konkrétního PZS. Předejde se tak již zmiňovanému nesouladu ohledně úhrad za poskytnuté zdravotní služby. Tato část protokolu mimo jiné zobrazuje také původní i nově vytvořené doklady a dávky, druh pojištění, číslo pojištěnce a další informace.

V případech, kdy dojde k vytvoření dávek a dokladů v informačním systému VZP ČR (např. dávky a doklady z přecenění, doklady z revizní činnosti apod.), je pak na protokolu u konkrétní dávky nebo dokladu uvedeno záporné číslo. Záporná čísla jsou použita z důvodu, aby nebyla narušena číselná řada používaná daným PZS.

Dalibor Benych foto 2019

Dalibor Benych,
vedoucí referátu příjmu a zpracování dávek

Sdílejte článek

Doporučené