Přeskočit na obsah

Jak bude MZ regulovat ceny zboží

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nový cenový předpis o regulaci cen zdravotnických prostředků.

Dokument popisuje situace, za kterých je ministerstvo oprávněno přistoupit k regulaci cen u zboží ve zdravotnictví. Omezení se týká také regulace stanovením maximální ceny.

Ministerstvo zdravotnictví muže podle tohoto předpisu přistoupit k regulaci cen u zboží, pokud je trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo to vyžaduje mimořádná tržní situace.

Při zvýšeném ohrožení trhu účinky omezení hospodářské soutěže nebo zvlášť mimořádné tržní situaci muže MZ přistoupit k regulaci stanovením maximální ceny.

Ministerstvo je oprávněno požadovat po původci maximální součinnost při poskytování údajů nutných pro stanovení maximální ceny. Původce je povinen dodat ministerstvu ceník daného zdravotnického prostředku signovaný od výrobce nebo zplnomocněného zástupce v EU.

"Výpočet maximální ceny původce zboží se zakládá na aritmetickém průměru cen původce předmětného zboží ze tří státu EU s nejnižší cenou tohoto zboží za jeden kus prodejního balení. V případě, že zboží není dostupné alespoň ve třech státech EU, použije se zboží mající v zásadě stejný či zaměnitelný účel použití ze tří států EU s nejnižší výrobní cenou tohoto zboží na jednotku, " uvádí dokument MZ.

Celé znění předpisu ministerstva zdravotnictví najdete ZDE

 (ivb), www.tribune.cz

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené