Přeskočit na obsah

Jak přesné jsou domácí antigenní testy na omikron?

Rychlé testování antigenu proti covidu‑19 z velké části nahradilo testování PCR v ambulantním prostředí, ale údaje o přesnosti jsou omezené. Nizozemský tým provedl prospektivní hodnocení rychlého testování antigenu ve veřejných testovacích zařízeních pomocí samoodběru nosních nebo nosních plus orofaryngeálních stěrů; tři komerční soupravy byly porovnávány s PCR. Celkem bylo zařazeno 6 497 osob v období od 21. prosince 2021 do 10. února 2022, tedy v době, kdy podíl infekcí SARS‑CoV‑2 způsobených omikronem vzrostl v Nizozemsku z 29 na 99 procent. Ukázalo se, že citlivost nosních vzorků se třemi soupravami se po celé období studie pohybovala v rozmezí 77–86 procent, ale toto rozmezí kleslo na 70–81 procent, když převládla varianta omikron. U dvou testů s kombinovaným oro­fa­ryn­geál­ním a nazálním testováním měly vzorky až o deset procent vyšší citlivost než samotné nazální vzorky. Analýza podskupin zjistila zvýšení citlivosti u jedinců, kteří měli potvrzující rychlý antigenní test sekundárně po předchozím pozitivním testu, a mírné snížení citlivosti u jedinců s předchozím testem na covid‑19.

Rozsáhlá studie ukazuje, že tři různé rychlé antigenní testy měly podobnou citlivost vůči původní variantě omikron, z níž se vyvinuly varianty BA.4 a BA.5. To, že 20 až 30 procent infekcí bylo jediným testem přehlédnuto, odpovídá novějším neoficiálním zprávám.

Nižší citlivost pozorovaná u jedinců s předchozí infekcí může souviset buď s nižší virovou náloží při následných infekcích, nebo s interferencí testu spojenou s přítomností cirkulujících protilátek proti nukleokapsidovému proteinu.

Zdroj: Schuit E et al. Diagnostic accuracy of covid‑19 rapid antigen tests with unsupervised self‑sampling in people with symptoms in the omicron period: Cross sectional study. BMJ 2022 Sep 14; 378:e071215.

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.