Přeskočit na obsah

Jak se stát registrovaným nutričním terapeutem?

Jsem absolventem VŠ oboru výživa ľudí(Ing). Vzdělání jsem ukončila státními zkouškami před 8 lety. Dva roky jsem dělala výživového poradce v soukromé sféře. Sbírám si kredity v celoživotním vzdělávání nutričních terapeutů. Jaké jsou podmínky, abych mohla být registrovaným nutričním terapeutem?


Odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstek úseku regulace nelékařských povolání NCO NZO.

K registraci (vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu) je nutné doložit odbornou způsobilost, výkon příslušného povolání a 40 kreditů z účasti na celoživotním vzdělávání z posledních 10 let.

Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta se získává absolvováním

a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu nutričních terapeutů,

b) tříletého studia v oboru diplomovaná dietní sestra na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005,

c) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný nutriční terapeut na vyšších zdravotnických školách, nebo

d) střední zdravotnické školy v oboru dietní sestra, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005.

Za výkon povolání nutričního terapeuta se považuje činnost v rámci preventivní péče na úseku klinická výživa a specifické ošetřovatelské péče zaměřené na uspokojování nutričních potřeb. Dále se nutriční terapeut ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné a diagnostické péči v oboru klinická výživa.


www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené